Dobijanje najnovijeg sadržaja pomoći

Kada vam je potrebna pomoć, a računar je povezan sa Internetom, u pretragu možete da uključite najnoviji sadržaj pomoći sa Web lokacije Windows pomoć i podrška na mreži. Rezultati pretrage u koje je uključena i Windows pomoć i podrška na mreži takođe obuhvataju novi sadržaj, tako da su šanse za pronalaženje odgovora na pitanje veće.

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izaberite stavku Pomoć i podrška.
  2. Na traci sa alatkama u prozoru Windows pomoć i podrška, kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite stavku Postavke.

  3. U okviru Rezultati pretrage potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi Windows pomoć i podršku na mreži prilikom traženja pomoći, a zatim kliknite na dugme U redu. U donjem desnom uglu prozora „Pomoć i podrška“ biće prikazane reči Pomoć na mreži kada ste povezani sa Internetom.

Kada u pretragu uključite Windows pomoć i podršku na mreži i povezani ste sa Internetom, možete da pružite povratnu informaciju o pojedinačnim temama pomoći. Microsoft pregleda povratne informacije i koristi ih za poboljšanje kvaliteta.

Da biste pružili povratnu informaciju, u okviru Da li je ova informacija bila korisna?, izaberite stavku Da, Ne ili Donekle. Možete da navedete pisane komentare koji objašnjavaju vaš izbor. Ako izaberete stavku „Ne“ ili „Donekle“, od vas će takođe biti zatraženo da objasnite zašto vam ta tema pomoći nije pomogla. Kada završite, kliknite na dugme Završi da biste poslali rezultate.

Microsoft brine o vašoj privatnosti. Posetite Microsoft Web lokaciju da biste pročitali uredbu o privatnosti za operativni sistem Windows Vista.

Napomena

  • Ispravke za pomoć takođe se periodično nude kao deo ispravki za operativni sistem Windows. Preporučujemo da koristite automatsko ažuriranje kako bi Windows mogao da instalira nove ispravke kada postanu dostupne. Za više informacija pogledajte odeljak Razumevanje Windows automatskog ažuriranja.