E‑pošta (skraćenica za elektronsku poštu) je brz i praktičan način komunikacije sa drugima. E‑poštu možete koristiti za:

 • Slanje i primanje tekstualnih poruka. E‑poruku možete poslati svakoj osobi koja ima e‑adresu. Poruka stiže u prijemno poštansko sanduče e‑pošte u roku od nekoliko sekundi ili minuta—bez obzira na to da li je on vaš sused ili živi na drugom kraju sveta.

  E‑pošta je dvosmerna. Poruke možete primati od bilo koga ko zna vašu e‑adresu, a zatim ih možete čitati i odgovarati na njih.

 • Slanje i primanje datoteka. Osim teksta, u okviru e‑poruke možete slati i gotovo sve tipove datoteka, uključujući dokumente, slike i muziku. Datoteka koja se šalje u okviru e‑poruke zove se prilog.

 • Slanje poruka grupi ljudi. E‑poruku možete istovremeno poslati velikom broju ljudi. Primaoci mogu odgovoriti celoj grupi, što omogućava grupne diskusije.

 • Prosleđivanje poruka. Kada primite e‑poruku, možete je proslediti drugima bez prekucavanja.

Prednost e‑pošte nad telefonom ili običnom poštom jeste njena pogodnost: Poruku možete poslati u bilo koje doba dana ili noći. Ako primaoci nisu ispred računara ili na mreži (povezani sa Internetom) kada im pošaljete poruku, pronaći će je sledeći put kada budu proveravali e‑poštu. Ako su na mreži, možete primiti odgovor za nekoliko minuta.

E‑pošta je takođe besplatna. Za razliku od slanja običnog pisma, nema potrebe za poštanskom markom ili poštarinom, bez obzira na to gde primalac živi. Jedini troškovi koje snosite su oni koje plaćate za Internet vezu.

Šta mi je potrebno za korišćenje e‑pošte?

Da biste koristili e‑poštu, potrebne su vam tri stvari:

 • Internet veza. Da biste povezali računar sa Internetom, prvo morate da se prijavite kod dobavljača Internet usluga (ISP). Dobavljač Internet usluga obezbeđuje pristup Internetu, obično za nadoknadu koja se plaća mesečno. Takođe vam je potreban modem. Pogledajte odeljak Šta mi je potrebno za povezivanje sa Internetom?

 • Program za e‑poštu ili usluga zasnovana na Webu. Možete koristiti program „Windows pošta“, program za e‑poštu, koji je uključen u Windows. Možete koristiti i neki drugi program za e‑poštu kada ga instalirate na računar.

  Umesto toga, možete se prijaviti na besplatnu uslugu e‑pošte zasnovanu na Webu, kao što su Gmail, MSN Hotmail ili Yahoo, ako vam to više odgovara. Pošta. Te usluge omogućavaju da proverite e‑poštu pomoću Web pregledača sa bilo kog računara koji je povezan sa Internetom.

 • E‑adresa. E‑adresu možete dobiti od dobavljača Internet usluga ili usluge e‑pošte zasnovane na Webu kada se prijavite. E‑adresa sastoji se iz korisničkog imena (nadimak koji odaberete, a to ne mora nužno biti vaše pravo ime), znaka @ i imena dobavljača Internet usluga ili dobavljača e‑pošte zasnovane na Webu — na primer, neko@example.com.

Podešavanje programa „Windows pošta“

Kada imate e‑adresu i Internet vezu, spremni ste za slanje i primanje e‑pošte. Da biste koristili e‑poštu u programu „Windows pošta“, prvo morate da podesite nalog e‑pošte. Pre nego što dodate nalog, biće vam potrebne neke informacije od dobavljača Internet usluga: vaša adresa e‑pošte, lozinka, imena servera dolazne i odlazne e‑pošte, kao i neki drugi detalji. Pogledajte odeljak Gde da pronađem podatke o nalogu e‑pošte.

Dodavanje naloga e‑pošte u program „Windows pošta“

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi.

 3. Kliknite na dugme Dodaj, izaberite stavku Nalog e‑pošte, kliknite na dugme Dalje, a zatim sledite uputstva.

Tokom podešavanja, od vas će se tražiti da odaberete prikazano ime. To je ime koje će primaoci videti kada im pošaljete e‑poruku.

Čitanje e‑poruka

Program „Windows pošta“ proverava da li ste primili e‑poštu uvek kada ga pokrenete i svakih 30 minuta nakon toga. (Da biste promenili taj interval, pogledajte odeljak Provera nove e‑pošte.) E‑pošta koju primate pojavljuje se u prijemnom poštanskom sandučetu. Prijemno poštansko sanduče je jedna od nekoliko fascikli u kojoj se nalazi e‑pošta.

Da biste videli listu e‑pošte koju ste primili, sa liste Fascikle izaberite stavku Prijemno poštansko sanduče. E‑poruke se pojavljuju na listi poruka. Na listi je prikazano ko je poslao poruku, tema, kao i kada je poruka primljena.

Da biste pročitali poruku, kliknite na nju na listi poruka. Sadržaj poruke pojavljuje se ispod liste poruka u oknu „Pregled“. Da biste pročitali poruku u posebnom prozoru, dvaput kliknite na nju na listi poruka.

Slika programa Windows pošte koja prikazuje listu fascikli, listu poruka i okno „Pregled“
Izaberite stavku „Prijemno poštansko sanduče“ da biste videli e‑poruke

Da biste odgovorili na poruku, kliknite na dugme Odgovori. Da biste naučili kako se piše i šalje odgovor, pogledajte odeljak „Kreiranje i slanje e‑poruke“ u okviru ovog članka.

Takođe pogledajte odeljak Prikaz e‑poruka u programu „Windows pošta“.

Kreiranje i slanje e‑poruka

Da biste u kreirali novu e‑poruku u programu „Windows pošta“, kliknite na dugme Kreiraj poštu. Otvara se prozor za novu poruku.

Slika uzorka e‑poruke
Uzorak e‑poruke

Ovde ćemo objasniti kako da popunite prozor poruke u programu „Windows pošta“ i većini drugih programa za e‑poštu:

 1. U polje Za ukucajte e‑adresu barem jednog primaoca. Ako šaljete poruku za više primalaca, ukucajte tačku i zarez (;) između e‑adresa.

  U polje Cc možete ukucati e‑adrese sekundarnih primalaca—osoba koje treba da znaju za poruku, ali ne treba ništa da preduzimaju u vezi sa porukom. Oni će dobiti istu poruku kao osobe iz polja „Za“. Ako nema sekundarnih primalaca, ovo polje ostavite prazno.

 2. U polju Tema otkucajte naslov poruke.

 3. U velikom praznom prostoru otkucajte poruku.

  Da biste priložili datoteku poruci, kliknite na dugme Priloži datoteku poruciSlika dugmeta „Priloži datoteku poruci“ na traci sa alatkama (nalazi se ispod trake sa menijima). Pronađite datoteku, izaberite je i kliknite na dugme Otvori. Datoteka će se sada pojaviti u polju Priloži u zaglavlju poruke.
Slika datoteke koja je priložena e‑poruci
Datoteka priložena poruci e‑pošte

Završili ste! Da biste poslali poruku, kliknite na dugme Pošalji. Ona će putem Interneta brzo doći do primalaca.

Napomena

 • Da biste promenili stil, font, veličinu ili boju teksta, izaberite tekst, a zatim kliknite na neko od dugmadi na traci za oblikovanje (nalazi se iznad prostora za poruku).

Takođe pogledajte odeljak Pisanje e‑poruke.

Bonton e‑pošte

Poput telefonskog i direktnog razgovora, komunikacija putem e‑pošte ima određena podrazumevana pravila ponašanja. Ta pravila nazivaju se bonton ili netiketa (kombinacija reči „Internet“ i „etiketa“(bonton)) e‑pošte. U cilju efikasne komunikacije, pridržavajte se sledećih smernica:

 • Budite oprezni kada su u pitanju humor i emocije. E‑pošta ne prenosi emocije na odgovarajući način, tako da se može desiti da primalac ne razume ton kojim ste želeli da mu se obratite. Sarkastičan humor je posebno opasan jer ga primalac može shvatiti doslovno i uvrediti se. Razmislite o upotrebi emotikona u cilju izražavanja emocija (pogledajte odeljak „Korišćenje emotikona“ u ovom članku).

 • Razmislite pre slanja. Pisanje i slanje e‑poruke je brzo i lako—ponekad i previše lako. Uverite se da ste prethodno razmislili o poruci i nemojte pisati ako ste ljuti. Kada pošaljete poruku, ne možete je vratiti nazad.

 • Neka tema poruke bude jasna i sažeta. Rezimirajte sadržaj poruke u nekoliko reči. Ljudi koji dobijaju mnogo e‑pošte mogu dati prioritet određenoj poruci na osnovu teme.

 • Neka poruke budu kratke. Iako e‑poruka može biti bilo koje dužine, e‑pošta je namenjena brzoj komunikaciji. Mnogi ljudi nemaju vremena ili strpljena da čitaju više od nekoliko pasusa.

 • Izbegavajte korišćenje SAMO VELIKIH SLOVA. Rečenice napisane velikim slovima mnogi ljudi doživljavaju kao „bučne“ i smatraju ih neprijatnim ili agresivnim.

 • Budite oprezni sa osetljivim ili poverljivim informacijama. Svaki primalac može proslediti vašu poruku drugima—namerno ili slučajno.

Osim toga, u formalnoj ili poslovnoj komunikaciji izbegavajte pravopisne i gramatičke greške. Neuredna e‑pošta ostavlja neprofesionalan utisak. Proverite poruke pre slanja i ako program za e‑poštu koji koristite ima kontrolor pravopisa, upotrebite ga. Pogledajte odeljak Provera pravopisa u poruci u okviru programa „Windows pošta“.

Korišćenje emotikona

Budući da je putem teksta često teško preneti emociju, nameru ili ton, rani korisnici Interneta osmislili su emotikone (kombinacija reči „emocija“ i „ikona“)—nizove znakova na tastaturi koji predstavljaju izraze lica. Na primer, :) izgleda kao nasmejano lice ako ga pogledate iskosa. Ispod su navedeni neki primeri emotikona.

Emotikon Značenje
Emotikon

:) ili :-)

Značenje

Nasmejan sam, srećan sam ili se šalim

Emotikon

:( ili :-(

Značenje

Namršten sam ili nesrećan

Emotikon

;-)

Značenje

Namigujem

Emotikon

:-|

Značenje

Ravnodušan sam ili nesiguran

Emotikon

:-o

Značenje

Iznenađen sam ili zabrinut

Emotikon

:-x

Značenje

Ćutim

Emotikon

:-p

Značenje

Plazim se (obično u šali)

Emotikon

:-D

Značenje

Smejem se

Rešavanje problema u vezi sa neželjenom e‑poštom

Kao što se može desiti da običnom poštom primite neželjene oglase, letke i kataloge, verovatno ćete u prijemno poštansko sanduče primati i neželjenu e‑poštu (koja se često naziva bezvredna pošta). Neželjena e‑pošta može da uključuje oglase, poruke vezane za ilegalne poslove, pornografiju ili legalne ponude. Budući da je slanje e‑pošte veoma jeftino za prodavce, uobičajeno je da ljudi primaju mnogo neželjene pošte.

Program „Windows pošta“ uključuje filter za neželjenu e‑poštu koji analizira sadržaj poruka koje su vam poslate i premešta sumnjive poruke u posebnu fasciklu za neželjenu e‑poštu u okviru koje ih uvek možete videti ili izbrisati. Ako se desi da neželjena e‑poruka uprkos filteru stigne u prijemno poštansko sanduče, možete navesti da sve buduće poruke od istog pošiljaoca budu automatski premeštene u fasciklu za neželjenu e‑poštu. Pogledajte odeljak Blokiranje bezvredne pošte i druge neželjene e‑pošte.

Da biste sprečili dobijanje neželjene e‑pošte:

 • Budite oprezni kada nekome dajete svoju e‑adresu. Izbegavajte da objavljujete svoju pravu e‑adresu na diskusionim grupama, Web lokacijama ili drugim javnim mestima na Internetu.

 • Pre nego što ostavite svoju e‑adresu na Web lokaciji, pročitajte uredbu o privatnosti te Web lokacije da biste se uverili da davanje e‑adrese drugim kompanijama nije dozvoljeno.

 • Nikada nemojte odgovarati na neželjenu e‑poruku. Pošiljalac će znati da je vaša e‑adresa važeća i može je prodati drugim kompanijama. U tom slučaju ćete verovatno primati još više neželjene e‑pošte.