Možete odštampati gotovo svaki dokument, sliku, Web stranicu ili datoteku koju možete videti na računaru. Ako nemate iskustva sa štampanjem, ovaj članak će vam pomoći da se upoznate sa tipovima štampača, načinom priključivanja štampača na računar i uobičajenim opcijama štampanja.

Tipovi i tehnologije štampača

Štampači se kategorizuju prema načinu na koji reprodukuju tekst i grafiku na papiru. Svaki tip štampača nudi različite prednosti.

Ink jet štampači

Ink jet štampači štampaju tako što na stranici ostavljaju male tačke mastila u cilju reprodukcije teksta ili slika. Ink jet štampači mogu štampati sa mastilom u boji ili crnim mastilom. Iako kertridži sa mastilom moraju da se menjaju s vremena na vreme, ink jet štampači često se kupuju za kućnu upotrebu jer su relativno jeftini. Neki ink jet štampači mogu reprodukovati veoma kvalitetne slike i detaljnu grafiku.

Ilustracija ink jet štampača
Ink jet štampač

Laserski štampači

Laserski štampači za reprodukovanje teksta i grafike koriste toner koji predstavlja fini materijal u obliku praha. Laserski štampači mogu štampati sa mastilom u boji ili crnim mastilom, iako su laserski štampači u boji obično skuplji. Laserski štampač koji može štampati samo sa crnim mastilom ponekad se naziva crno-beli štampač.

Laserski štampači obično imaju ležišta za papir velikog kapaciteta, tako da ne morate da dodajete papir tako često kao kod ink jet štampača. Oni takođe mogu štampati više stranica u minuti nego većina ink jet štampača i mogu štampati više stranica po kertridžu. Ako štampate u velikim količinama, laserski štampač može koštati manje po odštampanoj strani.

Ilustracija laserskog štampača
Laserski štampač

Multifunkcionalni štampači

Ink jet ili laserski štampači koji vam omogućavaju i slanje faksa, fotokopiranje ili skeniranje dokumenata zovu se multifunkcionalni štampači. Priključivanje jednog multifunkcionalnog štampača na računar može biti praktičnije od priključivanja više uređaja. Takođe, neke funkcije multifunkcionalnog štampača moći ćete da koristite bez uključivanja računara.

Ilustracija multifunkcionalnog štampača
Multifunkcionalni štampač

Priključivanje štampača

Neki štampači vam omogućavaju štampanje bez korišćenja računara—na primer, štampanje fotografija direktno sa memorijske kartice digitalnog fotoaparata. Međutim, ako štampač priključite na računar, moći ćete da štampate dokumente, datoteke, slike, Web stranice itd. Za više informacija o priključivanju štampača pogledajte odeljak Dodavanje ili uklanjanje štampača.

Kada dodate štampač, Windows će automatski instalirati softver koji štampaču omogućava da radi sa računarom. Štampač možete dodati koristeći ožičenu ili bežičnu vezu.

Ožičeni štampači

Ožičeni štampač je svaki štampač koji se na računar priključuje pomoću kabla i porta na računaru. Većina štampača koristi USB (univerzalna serijska magistrala) kabl. Kada ožičeni štampač priključite na računar i uključite ga, Windows će automatski pokušati da instalira štampač umesto vas. Ako Windows ne može da pronađe štampač, možete ga ručno pronaći i dodati.

Bežični štampači

Bežični štampač je svaki štampač koji se priključuje na računar koristeći Bluetooth ili drugu bežičnu tehnologiju, kao što je 802.11a, 802.11b ili 802.11g.

Bluetooth tehnologija koristi radio prenos da bi štampaču omogućila komunikaciju sa računarom na maloj udaljenosti. Da biste priključili Bluetooth štampač, računaru morate da dodate Bluetooth adapter. Većina Bluetooth adaptera se uključuje u USB port na računaru. Kada priključite adapter i uključite Bluetooth štampač, Windows će pokušati automatski da ga instalira ili će od vas zatražiti da ga sami instalirate. Ako Windows ne može da pronađe štampač, možete ga ručno pronaći i dodati.

Da biste štampač priključili koristeći neku drugu bežičnu tehnologiju, a ne Bluetooth, i računar i štampač moraju prethodno da se priključe na bežičnu mrežu. Proverite informacije koje ste dobili sa štampačem da biste videli da li ima bežični adapter mreže. Ako nema, moraćete da ga dodate da biste štampač mogli priključiti na bežičnu mrežu. Da biste sprečili smetnje između bežičnog štampača i računara, bežične telefone i druge bežične aparate nemojte ostavljati u blizini štampača. Za više informacija pogledajte odeljak Bežično umrežavanje: najčešća pitanja.

Provera da li je štampač spreman za štampanje

Nakon što dodate računar, dobro bi bilo da odštampate probnu stranicu kako biste se uverili da štampač ispravno radi. Na probnoj stranici će biti odštampan uzorak teksta i grafike u boji ili crno-belo, u zavisnosti od toga koji tip štampača koristite. Mogu biti odštampane i informacije o štampaču, kao što je ime i verzija upravljačkog uređaja za štampač, koje vam mogu pomoći u rešavanju problema ako štampač ne radi ispravno. Za više informacija pogledajte ove odeljke:

Ako dodate samo jedan štampač, on će postati podrazumevani štampač. To znači da će taj štampač automatski biti izabran prilikom štampanja dokumenta ili datoteke. Ako dodate više štampača, moći ćete da odaberete koji ćete štampač koristiti kao podrazumevani. Odaberite štampač koji ćete najčešće koristiti. Pogledajte odeljak Promena podrazumevanog štampača.

Štampanje pomoću sistema Windows

Najbrži način da odštampate dokument ili datoteku je štampanje pomoću sistema Windows. Ne morate da otvarate datoteku, birate opcije štampanja ili menjate postavke štampača. Windows će odštampati dokument na podrazumevanom štampaču.

 1. Otvorite fasciklu „Dokumenti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Dokumenti.

 2. Pronađite datoteku koju želite da odštampate.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku, a zatim izaberite stavku Odštampaj. Windows će je odštampati koristeći podrazumevane postavke štampača.

Štampanje pomoću programa

Da biste štampali pomoću programa, otvorite dokument, sliku ili datoteku koju želite da odštampate. Nakon što u programu otvorite dokument, možete odabrati opcije štampanja.

Uobičajene opcije štampanja

Većina opcija štampanja nalazi se u dijalogu „Štampanje“ kome možete pristupiti u programu iz menija „Datoteka“. Dostupne opcije zavisiće od programa i štampača koji koristite. Da biste pristupili nekim opcijama, možda će biti potrebno da u okviru dijaloga „Štampanje“ kliknete na vezu ili dugme „Izbori pri štampanju“, „Svojstva“ ili „Više opcija“.

Slika dijaloga „Štampanje“ u programu „Pisanka“
Dijalog „Štampanje“ u programu „Pisanka“

Uobičajene opcije štampanja za program uključuju:

 • Izbor štampača. Omogućava vam da odaberete štampač sa liste štampača koji su priključeni na računar.

 • Opseg stranice. Omogućava vam štampanje određenih stranica ili odeljaka dokumenta. Da biste izabrali pojedinačne stranice ili niz (opseg) stranica, možete otkucati brojeve stranica odvajajući ih zarezima ili crticama. Na primer, ako otkucate 1,4,5-7, biće odštampane stranice 1 i 4 i stranice od 5 do 7.

  Opcija „Izbor“ vam omogućava da odštampate samo tekst i grafiku koju ste izabrali u dokumentu. Opcija „Trenutna stranica“ vam omogućava da odštampate samo trenutno prikazanu stranicu.

 • Broj primeraka i uparivanje. Omogućava vam da odjednom odštampate više primeraka dokumenta, slike ili datoteke. Opciju uparivanja koristite da biste odjednom odštampali sve stranice dokumenta po redu, pre štampanja više primeraka dokumenta.

 • Položaj stranice. Ova opcija, koja se naziva i raspored papira, omogućava vam da sadržaj odštampate kao uzdužnu stranicu (Uspravno) ili poprečnu stranicu (Položeno).

 • Veličina papira. Ako štampač može štampati na više veličina papira, ova opcija omogućava vam da izaberete veličinu papira koji ste stavili u štampač.

 • Izlaz ili izvor papira. Ova opcija, koja se naziva odredište izlaza ili ležište za papir, omogućava vam da odredite koje ležište za papir će štampač koristiti. Na taj način u svako ležište možete stavljati i u njemu skladištiti papire različitih veličina.

 • Dvostrano štampanje. Ova opcija, koja se naziva obostrano ili dvostrano štampanje, omogućava vam štampanje na obe strane lista papira. Ova opcija je dostupna samo ako je štampač podržava.

 • Štampanje u boji ili crno-belo. Ova opcija je dostupna samo ako je štampač podržava.

Korišćenje pregleda pre štampanja

Da biste pre samog štampanja videli kako će izgledati odštampani primerak, otvorite dokument koji nudi pregled pre štampanja. Pregled pre štampanja se obično nalazi u meniju „Datoteka“ nekog programa. Trebalo bi da možete da vidite pregled svake stranice dokumenta. U nekim programima opcije štampanja možete odabrati u režimu pregleda, a zatim direktno štampati iz pregleda. U drugim programima ćete možda morati da zatvorite pregled, promenite dokument ili postavke štampača, a zatim odštampate dokument.

Slika dokumenta u pregledu pre štampanja u programu „Pisanka“
Pregled pre štampanja u programu „Pisanka“

Ako ste pre štampanja pregledali dokument i odštampali ga, a on ne izgleda onako kako ste hteli, možda ćete morati da uredite dokument ili promenite opcije štampanja. Na primer, ako na odštampanu stranicu staje samo deo dokumenta, možda ćete morati da smanjite veličinu fonta i margine ili da promenite raspored stranice, a zatim ponovo pokušate da ga odštampate.

Praćenje zadataka za štampanje

Kada dokument ili neki drugi tip datoteke pošaljete na štampanje, on postaje zadatak za štampanje. Neki štampači imaju ekran koji će prikazati upozorenje ako se javi problem, kao što je nizak nivo mastila ili zaglavljen papir. Mnogi štampači prikazuju poruku na sistemskoj traci poslova računara. Da biste rešili probleme, možete pregledati informacije prikazane na ekranu štampača, pogledati informacije koje ste dobili sa štampačem ili posetiti Web lokaciju proizvođača štampača.

Pomoću sistema Windows možete videti redosled štampanja u cilju praćenja zadataka za štampanje. Redosled štampanja prikazuje informacije o dokumentima koji čekaju na štampanje, kao što je status štampanja, vlasnik dokumenta i broj stranica za štampanje. Redosled štampanja možete koristiti da biste videli, pauzirali, nastavili, ponovo pokrenuli i otkazali zadatke za štampanje.

Slika redosleda štampanja
Redosled štampanja

Prikaz redosleda štampanja

 1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

 2. Dvaput kliknite na štampač koji koristite da biste otvorili redosled štampanja.

Savet

 • Ako se zadaci za štampanje trenutno štampaju, redosled štampanja možete otvoriti tako što ćete kliknuti dvaput na ikonu štampača Slika ikone štampača na sistemskoj traci poslova na sistemskoj traci poslova.

Za više informacija o upravljanju zadacima za štampanje pogledajte odeljak Pauziranje ili nastavljanje štampanja i Otkazivanje štampanja.