Prvi koraci u programu Windows Movie Maker

Windows Movie Maker predstavlja funkciju operativnog sistema Windows Vista koja vam omogućava da kreirate kućne filmove i projekcije slajdova na računaru, zajedno sa naslovima profesionalnog izgleda, prelazima, efektima, muzikom, čak i pratećom pričom. Kada budete spremni, možete koristiti Windows Movie Maker da biste objavili svoj film i delili ga sa prijateljima i porodicom.

Ukoliko ste početnik u uređivanju digitalnog video zapisa ili se tek upoznajete sa programom Windows Movie Maker, nastavite da čitate i pogledajte uvod u različite alatke koje ćete koristiti u programu Windows Movie Maker, kao i veze koje će vam pomoći da saznate više.

Razumevanje alatki programa Windows Movie Maker

Program Windows Movie Maker je podeljen u tri glavne oblasti: okna, montažni sto/vremenska osa i monitor za pregled.

Slika programa Windows Movie Maker
Glavne oblasti programa Windows Movie Maker
Prikaži sve

Osnovni podaci o oknima

Windows Movie Maker obezbeđuje nekoliko različitih okana u kojima možete da radite, u zavisnosti od zadataka koje želite da dovršite.

 • Okno „Zadaci“ daje listu uobičajenih zadataka koje morate da izvršite prilikom kreiranja filma, uključujući uvoz datoteka, uređivanje i objavljivanje filma.

 • Okno „Kolekcije“ prikazuje fascikle kolekcija koje sadrže klipove. Fascikle kolekcija se pojavljuju sa leve strane okna „Kolekcije“, a klipovi u izabranoj fascikli kolekcija se prikazuju u oknu „Sadržaj“ sa desne strane. Sledeća slika prikazuje okno „Kolekcije“:

  Slika okna „Kolekcije“
  Okno „Kolekcije“
 • Okno „Sadržaj“ prikazuje klipove, efekte ili prelaze sa kojima radite dok kreirate film, u zavisnosti od toga sa kojim prikazom radite. Prikaz možete promeniti da biste prikazali sličice ili detalje.

  Klipove, prelaze ili efekte iz okna „Sadržaj“ ili kolekciju iz okna „Kolekcije“ možete da prevučete na montažni sto/vremensku osu trenutnog projekta. Klipove takođe možete da prevučete u monitor za pregled da biste ih reprodukovali. Ako izvršite promene na klipu, one se odražavaju samo na trenutni projekat, odnosno ne utiču na izvornu datoteku.

Osnovni podaci o montažnom stolu i vremenskoj osi

Oblast u kojoj kreirate i uređujete projekat prikazuje se u dva prikaza - montažnom stolu i vremenskoj osi. Prilikom pravljenja filma možete da se prebacujete iz jednog prikaza u drugi.

 • Montažni sto. Montažni sto je podrazumevani prikaz u programu Windows Movie Maker. Montažni sto možete da koristite da biste pogledali niz i redosled klipova u projektu i da biste mogli lako da ih preuredite, ukoliko je potrebno. Ovaj prikaz takođe dozvoljava da pogledate video efekte ili video prelaze koji su dodati. Audio klipovi koje dodate u projekat se ne prikazuju na montažnom stolu, ali možete da ih vidite u prikazu vremenske ose. Sledeća slika prikazuje prikaz montažnog stola programa Windows Movie Maker:

  Slika prikaza montažnog stola
  Prikaz montažnog stola
 • Vremenska osa. Prikaz vremenske ose pruža detaljniji prikaz filmskog projekta i dozvoljava preciznije uređivanje. Korišćenjem prikaza vremenska osa možete odsecati video klipove, podesiti trajanje prelaza između klipova i pregledati audio zapis. Vremensku osu možete koristiti da biste pregledali ili izmenili vreme trajanja klipova u projektu. Dugmad na vremenskoj osi koristite da biste se prebacili u prikaz montažnog stola, povećali ili smanjili detalje projekta, dodali naraciju u vremensku osu ili podesili audio nivoe. Sledeća slika prikazuje prikaz vremenske ose programa Windows Movie Maker:

  Slika prikaza vremenske ose
  Prikaz vremenske ose

Osnovni podaci o monitoru za pregled

Monitor za pregled omogućava vam da prikažete pojedinačne klipove ili ceo projekat. Korišćenjem monitora za pregled možete da pregledate projekat pre nego što ga objavite kao film. Dugmad ispod monitora za pregled možete koristiti da biste reprodukovali ili pauzirali klip ili da biste klip premotali unapred ili unazad, okvir po okvir. Dugme „Razdvoj“ dozvoljava razdvajanje klipa na dva dela tačno u koja je prikazana na monitoru za pregled.

Monitor za pregled možete da povećate ili da smanjite tako što ćete u meniju Prikaz postaviti pokazivač na stavku Veličina monitora za pregled, a zatim izabrati veličinu. Takođe možete da prevučete prozor da biste ga povećali ili smanjili.