Na osnovu monitora Windows bira najbolje postavke ekrana, uključujući rezoluciju ekrana, učestalost osvežavanja i boju. Ove postavke se razlikuju u zavisnosti od toga da li imate LCD ili CRT monitor. Ako želite da prilagodite postavke ekrana ili ako su one promenjene, a vi želite da vratite podrazumevane postavke, koristite sledeće preporuke.

Za oba tipa monitora je uobičajeno da veći broj tačaka po inču (TPI) daje bolji izgled fontova. Više informacija potražite u odeljku Povećavanje ili smanjivanje teksta na ekranu.

Slika razlike između visoke i niske TPI vrednosti
Razlika između visoke i niske TPI vrednosti

Najbolji prikaz za LCD monitor

Ako imate LCD monitor, proverite rezoluciju ekrana, što će vam pomoći da odredite jasnoću slika i objekata na njemu. Dobro je da podesite LCD monitore na izvornu rezoluciju— rezoluciju sa kojom monitor ima najbolji prikaz, a koja se zasniva na veličini. Proizvođač ili prodavac monitora trebalo bi da obezbede izvornu rezoluciju. Ako ne možete da dobijete tu informaciju, možete pokušati da podesite monitor na najveću dostupnu rezoluciju, koja je obično i izvorna rezolucija. Pogledajte odeljak Promena rezolucije ekrana.

Slika menija „Postavke ekrana“
Ako ne znate koja je izvorna rezolucija monitora, postavite je na najvišu moguću rezoluciju

LCD monitori tehnički mogu da podržavaju rezolucije koje su manje od izvornih, ali će slika možda biti mala, centrirana na ekranu i oivičena crnom bojom ili će biti razvučena.

Ispravljanje treperenja monitora

Pri pokušaju dobijanja najboljeg prikaza na monitoru treba da uzmete u obzir i učestalost osvežavanja ekrana. Ako je učestalost osvežavanja preniska, monitor može da treperi, što može da dovede do naprezanja očiju i glavobolje. Treba da izaberete učestalost osvežavanja od najmanje 75 herca. Više informacija o umanjivanju ili uklanjanju treperenja potražite u odeljku Ispravljanje treperenja monitora (učestalost osvežavanja).

Slika učestalosti osvežavanja ekrana
Uverite se da je učestalost osvežavanja na ekranu dovoljno visoka da bi se sprečilo treperenje monitora

Podešavanje boje za LCD monitor

LCD monitori prikazuju žive boje. Da biste na monitoru dobili najbolji prikaz boje, uverite se da je boja podešena na najmanje 32 bita.

  1. Otvorite opciju „Postavke ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Postavke ekrana.

  2. U okviru Boje izaberite stavku Najviše (32 bita), a zatim kliknite na dugme U redu.

Najbolji prikaz za CTR monitor

U slučaju CRT monitora, važno je da promenite rezoluciju ekrana na najveću dostupnu rezoluciju koja pruža 32-bitnu boju i učestalost osvežavanja od najmanje 72 herca. Više informacija potražite u odeljku Promena rezolucije ekrana. Ako ekran treperi ili vam nije prijatno da gledate u njega, povećavajte učestalost osvežavanja sve dok ne budete zadovoljni. Više informacija potražite u odeljku Ispravljanje treperenja monitora (učestalost osvežavanja).

Rezolucija zasnovana na veličini monitora

Veličina monitora Preporučena rezolucija
Veličina monitora

Monitor od 15 inča

Preporučena rezolucija

1024 × 768

Veličina monitora

Monitor od 17 do 19 inča

Preporučena rezolucija

1280 × 1024

Veličina monitora

Monitor od 20 inča i veći

Preporučena rezolucija

1600 × 1200

Podešavanje boje za CTR monitor

Windows boje i teme najbolje funkcionišu kada je monitor podešen na 32-bitnu boju. Monitor možete da podesite na 24-bitnu boju, ali nećete videti sve vizuelne efekte. Ako podesite monitor na 16-bitnu boju, glatke slike možda neće biti ispravno prikazane.

Podešavanje boje za CTR monitor

  1. Otvorite opciju „Postavke ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Postavke ekrana.

  2. U okviru Boje izaberite stavku Najviše (32 bita), a zatim kliknite na dugme U redu. (Ako ne možete da izaberete 32 bita, proverite da li je rezolucija postavljena na najvišu moguću vrednost i pokušajte ponovo.)