Ako imate televizor visoke definicije (HDTV), sa njim možete povezati računar zbog boljeg kvaliteta prikaza slike.

Prikaži sve

Šta je potrebno za povezivanje računara sa HDTV-om?

To zavisi od televizora i tipova video kablova koji se mogu povezati sa njim. Gotovo svaki računar ima VGA izlaz. Ako HDTV ima VGA ulaz, računar možete povezati sa televizorom pomoću VGA kabla. Ako HDTV nema VGA ulaz, možda ćete moći da koristite drugu vrstu kabla da biste povezali računar HDTV-om. Na primer, ako računar ima izlaz za HDMI, DVI ili komponentni video, a HDTV ima odgovarajući ulaz, verovatno ćete moći da ih povežete.

Ilustracija video veza za VGA, DVI, HDMI i komponentni video

Ako računar nema nijedan od ovih video izlaza, možda ćete moći da zamenite grafičku karticu računara novijom karticom koja je kompatibilna sa HDTV-om.

Zašto ne mogu da čujem zvuk kada povežem računar sa HDTV-om?

Kablovi za VGA, DVI i komponentni video ne podržavaju audio signale. HDMI kablovi podržavaju audio signale, ali ne podržavaju sve grafičke kartice sa omogućenim HDMI-jem zvuk. Ako HDTV ima audio ulaz, možda ćete moći da povežete poseban audio kabl iz zvučne kartice računara direktno sa televizorom. U protivnom, audio signal ćete morati da povežete sa drugim izlaznim uređajem, na primer spoljnim zvučnicima za računar ili kućnim stereo sistemom.

Nakon povezivanja računara sa HDTV-om slika na televizoru je razvučena. Kako da je popravim?

Potrebno je da promenite postavke rezolucije ekrana u operativnom sistemu Windows.

  1. Otvorite opciju „Postavke ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Postavke ekrana.

  2. U okviru Rezolucija pomerite klizač na željenu rezoluciju i kliknite na dugme Primeni.

    Većina televizora visoke definicije koristi format širokog ekrana 16:9, pa ćete želeti da odaberete rezoluciju ekrana pri kojoj se oblik slike podudara sa širokim formatom televizora visoke definicije.

Napomena

  • Ako je grafička kartica računara dizajnirana za rad sa HDTV-om, možda ste uz nju dobili softver za podešavanje rezolucije ekrana koji odgovara formatu 16:9.

Da li je moguće istovremeno povezati računar i sa monitorom i sa HDTV-om?

Da. Ako je grafička kartica računara kompatibilna sa HDTV-om, verovatno ima dva ili više video izlaza. Sa jednim izlazom povežite monitor, a sa drugim HDTV. Slika sa računara bi trebalo da se prikaže automatski na oba ekrana.

Zašto se nakon povezivanja računara sa HDTV-om određeni prozori na monitoru više ne prikazuju?

To je normalno. Određene vrste računarskih informacija, na primer igre i video zapisi, pojaviće se samo na HDTV-u. Na monitoru računara će se videti prazan ekran ili prazan prozor. Da biste ove informacije videli na monitoru računara, morate privremeno prekinuti vezu sa HDTV-om.