Ova informacija važi za Windows Internet Explorer 7 i Windows Internet Explorer 8.

Ako na neko od sledećih pitanja odgovorite sa „da“, na vašem računaru možda postoji virus.

Da li vaš računar radi veoma sporo? Uobičajeni simptom virusa jesu mnogo sporije performanse računara nego što je to uobičajeno. Međutim, postoje i drugi uzroci sporih performansi, uključujući potrebu da se čvrsti disk defragmentira, da se računaru doda više memorije (RAM) ili prisustvo špijunskog softvera ili advera. Više informacija o špijunskom softveru potražite u odeljku Kako da znate da li je vaš računar zaražen špijunskim softverom.

Da li dobijate neočekivane poruke ili se programi automatski pokreću? Neki virusi mogu da dovedu do oštećenja operativnog sistema Windows ili nekih programa. Rezultati tog oštećenja mogu uključivati neočekivano pojavljivanje poruka, automatsko pokretanje ili zatvaranje programa ili iznenadno isključivanje operativnog sistema Windows.

Da li vaš modem ili čvrsti disk rade češće nego što je to uobičajeno? Virus e-pošte funkcioniše tako što putem e-pošte šalje mnoštvo svojih kopija. Jedan od znakova je to što je svetlo za aktivnost na modemu veze širokog propusnog opsega ili eksternom modemu neprestano upaljeno, a drugi je zvuk čvrstog diska na računaru koji stalno radi. To nisu uvek simptomi računarskog virusa, ali ako su u kombinaciji sa drugim problemima, mogu ukazivati na zaraženost virusom.

Da biste proverili da li postoje virusi, skenirajte računar antivirusnim programom. Svaki dan se pojavljuju novi virusi, tako da je važno da antivirusni program redovno ažurirate. Više informacija o bezbednosti računara potražite na stranici Bezbednost kod kuće na Microsoft Veb lokaciji.