Računar je ažuran kada instalirate najnovije ispravke za Windows i druge programe. Da biste proverili da li postoje ispravke za Windows, sledite ove korake:

  1. Otvorite funkciju „Ažuriranje Windows“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Ažuriranje Windowsa.

  2. U levom oknu kliknite na dugme Proveri da li postoje ispravke, a zatim sačekajte dok Windows potraži najnovije ispravke za računar.

  3. Ako budu pronađene ispravke, izaberite stavku Instaliraj ispravke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Da biste proverili da li postoje ispravke za druge softverske programe i uređaje, posetite Web lokaciju izdavača ili proizvođača.

Saveti

  • Da biste videli kako možete da dobijete ispravke za Windows i druge Microsoft programe u isto vreme, uključujući ispravke za Microsoft Office (Word, Outlook, Excel, PowerPoint i drugo), posetite Web lokaciju Microsoft Update. Ako već koristite Web lokaciju Microsoft Update koja radi sa automatskim ažuriranjem operativnog sistema Windows, na kontrolnoj tabli će se automatski otvoriti opcija „Ažuriranje Windowsa“ i prikazati status ažuriranja.

  • Neki programi, poput antivirusnih programa ili programa za nadgledanje špijunskog softvera, obezbeđuju vezu za proveru da li postoje ispravke iz samog programa. Neki izdavači softvera takođe nude usluge pretplate i mogu da vas obaveste kada nove ispravke postanu dostupne. Trebalo bi da najpre proverite da li postoje ispravke za bezbednosne programe, a zatim za programe i uređaje koje najčešće koristite.