Dodaci, koji se nazivaju i ActiveX kontrole, oznake pregledača, pomoćni objekti pregledača ili trake sa alatkama mogu obogatiti vaš doživljaj na Web lokaciji tako što obezbeđuju multimedijalni ili interaktivni sadržaj, na primer animacije. Međutim, neki dodaci mogu da dovedu do toga da računar prestane da se odaziva ili da prikazuje neželjeni sadržaj, kao što su iskačuće reklame.

Ako posumnjate da dodaci pregledača utiču na računar, možda ćete želeti da onemogućite dodatke da biste videli da li će to rešiti problem.

Prikaži sve

Privremeno onemogućavanje svih dodataka

  • Desnim tasterom miša kliknite na ikonu programa Internet Explorer na radnoj površini i izaberite stavku Pokreni bez dodataka.

    Ako na radnoj površini nemate ikonu programa Internet Explorer, kliknite na dugme Start, zatim stavke Svi programi,Pribor, Sistemske alatke i Internet Explorer (bez dodataka).

Ako onemogućavanje svih dodataka reši problem, možda ćete želeti da koristite funkciju „Upravljač dodacima“ da biste trajno onemogućili sve dodatke a zatim uključili dodatke samo kada su vam potrebni. Da biste onemogućili dodatak, izvršite dole navedene korake.

Onemogućavanje dodataka u okviru funkcije „Upravljač dodacima“

  1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

  2. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Upravljanje dodacima, a zatim stavku Omogući ili onemogući dodatke.

  3. U okviru Prikaži izaberite opciju Dodaci koje je koristio program Internet Explorer da biste prikazali sve dodatke koji su instalirani na računaru.

  4. Kliknite na dodatak koji želite da onemogućite, a zatim u okviru Postavke kliknite na dugme Onemogući.

  5. Ponovite korak 4 za svaki dodatak koji želite da onemogućite. Kada završite, kliknite na dugme U redu.