Čvorišta, komutatori, mrežne skretnice i pristupne tačke koriste se za povezivanje računara na mreži, ali sve imaju različite mogućnosti.

Čvorišta

Čvorišta omogućavaju komunikaciju između računara na mreži. Svaki računar se priključuje u čvorište pomoću Ethernet kabla, a informacije koje se šalju sa jednog računara na drugi prolaze kroz čvorište. Čvorište ne može da identifikuje izvor ili nameravano odredište informacija koje prima, tako da šalje informacije svim računarima koji su povezani sa njim, uključujući i onaj koji je poslao informacije. Čvorište može da šalje ili prima informacije, ali to ne može da uradi istovremeno. Čvorišta su zato sporija od komutatora. Čvorišta su najjednostavnija i najjeftinija od ovih uređaja.

Ilustracija mreže sa čvorištem
Mreža sa čvorištem

Komutatori

Komutatori rade na isti način kao i čvorišta, ali mogu da identifikuju nameravano odredište informacija koje primaju, tako da šalju informacije samo računarima koji treba da ih prime. Komutatori u isto vreme mogu da šalju i primaju informacije, tako da mogu da šalju informacije brže od čvorišta. Ako mreža ima četiri ili više računara ili ako želite da koristite mrežu za aktivnosti koje zahtevaju prenošenje mnogo informacija između računara (kao što je igranje igara na mreži ili deljenje muzike), trebalo bi da koristite komutator umesto čvorišta. Komutatori su malo skuplji od čvorišta.

Mrežne skretnice

Mrežne skretnice omogućavaju da računari komuniciraju i mogu da prenose informacije između dve mreže — na primer, između kućne mreže i Interneta. Mogućnost upravljanja mrežnim saobraćajem je ono po čemu je mrežna skretnica dobila ime. Mrežne skretnice mogu biti ožičene (koriste Ethernet kablove) ili bežične. Ako želite samo da povežete računare, čvorišta i komutatori će poslužiti u tu svrhu. Međutim, ukoliko želite da svi računari imaju pristup Internetu pomoću jednog modema, koristite mrežnu skretnicu ili modem sa ugrađenom mrežnom skretnicom. Mrežne skretnice takođe obično obezbeđuju ugrađenu bezbednost, kao što je zaštitni zid. Mrežne skretnice su skuplje od čvorišta i komutatora.

Ilustracija mreže sa ožičenom mrežnom skretnicom
Mreža sa ožičenom mrežnom skretnicom

Pristupne tačke

Pristupne tačke (zovu se i bazne stanice) obezbeđuju bežični pristup ožičenoj Ethernet mreži. Pristupna tačka se priključuje u čvorište, komutator ili ožičenu mrežnu skretnicu i šalje bežične signale. To omogućava da se računari i uređaji bežično povežu sa ožičenom mrežom. Pristupne tačke se ponašaju slično repetitorima za mobilne telefone: možete da se premestite sa jedne lokacije na drugu, a da pri tom i dalje imate bežični pristup mreži. Kada se bežično povežete sa Internetom pomoću javne bežične mreže u avionu, kafeu ili hotelu, obično se povezujete preko pristupne tačke. Ako želite da bežično povežete računare, a imate mrežnu skretnicu koja obezbeđuje bežičnu mogućnost, nije vam potrebna pristupna tačka. Pristupne tačke nemaju ugrađenu tehnologiju za deljenje Internet veza. Da biste delili Internet vezu, morate da priključite pristupnu tačku u mrežnu skretnicu ili modem sa ugrađenom mrežnom skretnicom.

Ilustracija mreže sa ožičenom mrežnom skretnicom i pristupnom tačkom
Mreža sa ožičenom mrežnom skretnicom i pristupnom tačkom