Kako da poboljšam sliku na monitoru ili TV-u?

Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Da biste poboljšali sliku, prvo proverite da li ste ispravno podesili i konfigurisali prikaz na ekranu i da li ste povezali monitor ili TV sa računarom. Pre nego što konfigurišete TV ili monitor u programu Windows Media Center, uverite se da koristite najkvalitetniju moguću vezu između računara i TV-a ili monitora. Tip veze se zasniva na video portovima koji su dostupni na računaru i TV-u ili monitoru. Pogledajte odeljak Povezivanje računara sa TV-om za informacije o različitim tipovima video veza.

Ako su slike na ekranu razvučene ili ako se oko slike pojavljuju margine kada gledate TV u režimu celog ekrana u programu Windows Media Center, postoji nepodudarnost između odnosa širina/visina TV signala i odnosa širina/visina TV-a ili monitora.

Ilustracija prozora sa prikazanim marginama na svakoj strani slike ekrana
Slika sa uspravnim linijama

Ako se razvučene slike i margine pojavljuju samo na nekoliko TV kanala, možete da povećate sliku za te kanale da biste je proširili. Ako se problemi javljaju na svim kanalima, trebalo bi da promenite rezoluciju prikaza koju koristite u programu Windows Media Center sa prikaza širokog ekrana (16:9) na standardni prikaz (4:3).

Prikaži sve

Zumiranje TV slike

Standardni TV signal koji se prikazuje na standardnom prikazu (4:3) nije moguće zumirati.

  1. Kada gledate TV u režimu celog ekrana, kliknite na sliku desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Zumiraj.

  2. Izaberite stavku Zumiraj drugi, treći ili četvrti put da biste prošli kroz različite režime zumiranja. Izaberite režim koji uklanja margine i širi sliku na odgovarajući način.

Promena postavki prikaza koje se koriste u programu Windows Media Center

  1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, Opšte postavke, Podešavanje programa Windows Media Center, a zatim kliknite na dugme Konfiguriši TV ili monitor.

  2. Sledite uputstva i kada budete upitani odaberite širinu prikaza, kliknite na dugme Standardni (4:3) ili Široki ekran (16:9).

  3. Izaberite odgovarajuću rezoluciju prikaza, a zatim po potrebi dovršite uputstva. Možda će biti potrebno da isprobate nekoliko postavki rezolucije da biste pronašli onu koja najbolje izgleda na vašem ekranu.