Kako da znam da li računar ima problem sa memorijom?

Operativni sistem Windows obično automatski otkriva moguće probleme sa memorijom računara i prikazuje obaveštenje u kojem vas pita da li želite da pokrenete alatku za dijagnostiku memorije.

Pokretanje alatke za dijagnostiku memorije

Kada dobijete obaveštenje o mogućem problemu sa memorijom, kliknite na obaveštenje da biste izabrali između dve opcije za vreme pokretanja alatke za dijagnostiku memorije:

 • Možete ponovo pokrenuti računar i odmah pokrenuti alatku.

 • Možete ponovo pokrenuti računar i kasnije pokrenuti alatku.

Ako odaberete da ponovo pokrenete računar i odmah pokrenete alatku, uverite se da ste sačuvali ono što ste uradili i zatvorili sve programe koji rade. Alatka za dijagnostiku memorije će se automatski pokrenuti kada ponovo pokrenete operativni sistem Windows. Dok alatka za dijagnostiku memorije radi, videćete traku toka koja pokazuje status testa. Po obavljanju testa, operativni sistem Windows će se opet automatski ponovo pokrenuti.

Dobijanje rezultata testa memorije

Ako alatka za dijagnostiku memorije ne pronađe greške, dobićete poruku da greške nisu pronađene.

Ako alatka za dijagnostiku memorije otkrije greške, obratite se proizvođaču računara ili memorije za više informacija.

Šta da radim ako alatka za dijagnostiku memorije pronađe greške

Ako alatka za dijagnostiku memorije otkrije probleme sa memorijom računara, obratite se proizvođaču računara ili memorije za informacije o rešavanju problema.

Dodatne opcije za pokretanje alatke za dijagnostiku memorije

Preporučujemo vam da pustite da se alatka za dijagnostiku memorije pokrene automatski. Ipak, napredni korisnici bi možda želeli da prilagode postavke alatke.

 1. Kada se pokrene alatka za dijagnostiku memorije, pritisnite taster F1.

 2. Možete da prilagodite sledeće postavke:

  • Kombinovanje testova. Odaberite tip testa koji želite da pokrenete. Ove opcije su navedene kada pokrenete alatku za dijagnostiku memorije

  • Keš. Odaberite postavke keša za svaki test.

  • Brojanje prolaza. Otkucajte broj ponavljanja testova.

 3. Pritisnite taster F10 da biste započeli test.

Kako da ručno isplaniram testiranje memorije?

Ako se Windows alatka za dijagnostiku memorije ne pokrene automatski, možete to učiniti ručno.

 1. Otvorite alatku za dijagnostiku memorije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, izabrati stavku Administrativne alatke, a zatim izabrati stavku Alatka za dijagnostiku memorije. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Odaberite jednu od dve opcije kada da pokrenete alatku za dijagnostiku memorije:

  • Možete ponovo pokrenuti računar i odmah pokrenuti alatku.

  • Možete ponovo pokrenuti računar i kasnije pokrenuti alatku.