Kako da izvršim napredna pretraživanja u programu Windows Media Player?

U programu Windows Media Player možete da koristite napredna pretraživanja za pronalaženje svih stavki u biblioteci ili muzičke usluge na Internetu koje se podudaraju sa određenim skupom kriterijuma. Sva podudaranja su prikazana u oknu sa detaljima. Vezama sa podudaranjima u okviru određene kategorije u biblioteci možete pristupiti i tako što ćete kliknuti na padajuću strelicu polja za pretragu. Sledeći primeri prikazuju napredna pretraživanja koja možete izvršiti u polju za pretragu programa Windows Media Player:

 • Da biste tražili određenu pesmu, album ili izvođača, otkucajte jednu ili više reči u polju za pretragu. Na primer, da biste pronašli sve naslove pesama, naslove albuma i imena izvođača koja sadrže reč „Prince“, otkucajte Prince u polju za pretragu.

  Imajte na umu da ako u polju za pretragu otkucate četvorocifreni broj, Player će osim naslova pesama i albuma koji sadrže taj broj tražiti i pesme i albume izdate te godine. Da biste suzili obim rezultata pretrage za naslov pesme ili albuma koji sadrži četvorocifreni broj, na primer, pesma „1999“ izvođača Prince, uključite dodatne reči u upit pretrage. Na primer, da biste pronašli pesmu „1999“ izvođača Prince, otkucajte 1999 Prince u polju za pretragu.

 • Da biste isključili stavku, koristite reč NE ili crticu (-). Na primer, otkucajte „Dido“ NE „Life for Rent“ da biste prikazali sve pesme koje peva Dido osim onih koje se nalaze na albumu „Life for Rent“. Ili otkucajte -rok da biste videli sve pesme osim onih čiji je žanr rok. Imajte na umu da operator NE mora biti otkucan velikim slovima.

  Ako tražite određenu frazu, stavite je pod znake navoda („“). Na primer, otkucajte „Lagana muzika“ da biste tražili stavke koje sadrže čitavu frazu.

 • Za kombinovano pretraživanje koristite reč ILI. Na primer, prilikom traženja svih pesama koje pevaju Neil Diamond ili Barbra Streisand, upišite „Neil Diamond“ ILI „Barbra Streisand“. Ili otkucajte rok ILI džez da biste pronašli sve pesme čiji je žanr rok ili džez. Imajte na umu da operator ILI mora biti otkucan velikim slovima.

 • Prilikom pretraživanja po dva atributa, koristite reč I ili razmak. Na primer, otkucajte „Dido“ I „Life for Rent“ da biste pronašli samo pesme koje peva Dido, a koje se nalaze na albumu „Life for Rent“. Ili otkucajte Kompozitor:Beethoven Dirigent:„Gerard Schwartz“ da biste pronašli muziku koju je komponovao Beethoven, a kojom je dirigovao Gerard Schwartz. Imajte na umu da operator I mora biti otkucan velikim slovima.

 • Da biste ograničili pretraživanje na određeni atribut informacija o medijima, koristite format Atribut:Stavka koju tražite. Na primer, upišite Žanr:rok da biste pronašli pesme čiji žanr je rok. Ili upišite Kompozitor:Beethoven da biste našli svu muziku koju je komponovao Beethoven. Sledeća tabela prikazuje različite primere reči za pretraživanje i njihovo korišćenje.

  Za pronalaženje Koristite sledeće Primer
  Za pronalaženje

  Album ili naslov CD-a

  Koristite sledeće

  Album:

  Primer

  album:„Life for Rent“

  Za pronalaženje

  Primarni izvođač

  Koristite sledeće

  Izvođač albuma:

  Primer

  ime izvođača:Dido

  Za pronalaženje

  Primarni izvođač ili gost na albumu

  Koristite sledeće

  Izvođač:

  Primer

  izvođač:Dido

  Za pronalaženje

  Kompozitor

  Koristite sledeće

  Kompozitor:

  Primer

  kompozitor:„Dido Armstrong“

  Za pronalaženje

  Dirigent

  Koristite sledeće

  Dirigent:

  Primer

  dirigent:„Gerard Schwartz“

  Za pronalaženje

  Dobavljač sadržaja

  Koristite sledeće

  Dobavljač sadržaja:

  Primer

  dobavljač sadržaja:ime prodavnice

  Za pronalaženje

  Gost na albumu

  Koristite sledeće

  Gost na albumu:

  Primer

  gost na albumu:„Ray Charles“

  Za pronalaženje

  Žanr

  Koristite sledeće

  Žanr:

  Primer

  žanr:rok

  Za pronalaženje

  Trajanje sadržaja u sekundima

  Koristite sledeće

  Dužina:

  Primer

  dužina:245

  Za pronalaženje

  Da li je sadržaj zaštićen pravima korišćenja medijima?

  Koristite sledeće

  Zaštićeno:

  Primer

  zaštićeno:<da/ne>

  Za pronalaženje

  Ocene sadržaja (uključujući ocene korisnika i dobavljača)

  Koristite sledeće

  Ocena:

  Primer

  ocena:4

  Za pronalaženje

  Naslov stavke

  Koristite sledeće

  Naslov:

  Primer

  naslov:„White Flag“

  Imajte na umu da pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova, osim kada vršite kombinovane pretrage korišćenjem operatora NE, ILI ili I. Takođe imajte na umu da ne postoje razmaci između reči za pretraživanje, kolone i teksta koji upisujete. Znakovi navoda su potrebni samo prilikom pretraživanja pomoću fraza sa većim brojem reči koje su uobičajene kod naslova albuma i punih imena izvođača i u slučaju da želite da tražite određenu frazu.

  Ako se nalazite u kategoriji biblioteke koja ne koristi kriterijume pretrage koje ste naveli, na primer, prilikom traženja imena izvođača unutar kategorije „Žanr“, Player će pretražiti sve ostale kategorije u biblioteci i prikazati listu pronađenih podudaranja u oknu sa detaljima. Sva pronađena podudaranja možete videti i tako što ćete kliknuti na padajuću strelicu polja za pretragu.

  Da biste brzo opozvali kriterijum prethodne pretrage u polju za pretragu, kliknite na dugme Obriši pretraguSlika dugmeta „Obriši pretragu“.