Kako da sprečim sinhronizaciju datoteke sa uređajem u programu Windows Media Player?

Ako se uređaj automatski sinhronizuje sa programom Windows Media Player, a želite da isključite određenu datoteku iz sinhronizacije sa uređajem, možete da odaberete da preskočite tu datoteku. Postoji nekoliko opcija za preskakanje datoteka:

 • Brisanje datoteke sa uređaja. Ako sa uređaja izbrišete datoteku koja je deo spiska numera za sinhronizaciju, Windows Media Player će preskočiti tu datoteku prilikom sledeće sinhronizacije sa uređajem. Ovo osigurava da se datoteka neće ponovo pojaviti na uređaju.

 • Brisanje datoteke iz usluge pretplate na računaru. Ako imate uslugu pretplate putem prodavnice na mreži, spisak numera za sinhronizaciju sa uređajem možda sadrži datoteke pretplate. Kada neku od ovih datoteka izbrišete sa računara, Player će je preskočiti prilikom sledeće sinhronizacije čak i ako spisak numera za sinhronizaciju sa uređajem uključuje ovu datoteku. Ako želite, možete ponovo da sinhronizujete datoteku. Dalje u okviru ove teme pogledajte kako da dozvolite ponovnu sinhronizaciju preskočene datoteke.

 • Uklanjanje datoteke koja ima grešku. Ako datoteka ne može da se sinhronizuje zbog greške, možete da pokušate da otklonite problem tako da datoteka može ponovo uspešno da se sinhronizuje. Takođe možete da sprečite Player da ponovo pokuša da sinhronizuje datoteku tako što ćete kliknuti na dugme GreškaSlika dugmeta „Greška“ koje se prikazuje pored datoteke na listi Sinhronizacija, a zatim izabrati stavku Preskoči ovu datoteku pri svakoj sinhronizaciji. Takođe možete da preskočite sve druge datoteke koje imaju istu grešku tako što ćete izabrati stavku Preskoči sve datoteke sa ovom greškom pri svakoj sinhronizaciji.

Dozvoljavanje ponovne sinhronizacije preskočene datoteke

Pomoću kartice Sinhronizacija u programu Player možete da vidite koje datoteke ste preskočili za uređaj i da dozvolite ponovnu sinhronizaciju ovih datoteka. Imajte na umu da je ovo moguće samo za preskočene datoteke koje su i dalje deo spiska numera koji uređaj automatski sinhronizuje.

 1. Povežite uređaj sa računarom i izaberite karticu Sinhronizacija. Ako sinhronizacija ne počne automatski, kliknite na dugme Započni sinhronizaciju.

 2. Kada se sinhronizacija dovrši, u oknu za navigaciju izaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme Rezultati sinhronizacije.

 3. U oknu sa detaljima kliknite na kolonu Status da biste izvršili sortiranje po statusu. Datoteke koje ste preskočili sortirane su zajedno.

 4. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste dozvolili ponovnu sinhronizaciju datoteke, kliknite na dugme InformacijeSlika dugmeta „Informacije“, a zatim izaberite stavku Sinhronizuj ovu datoteku. Ili prevucite datoteku iz okna sa detaljima u okno liste.
  • Da biste dozvolili ponovnu sinhronizaciju svih preskočenih datoteka, kliknite na strelicu ispod kartice Sinhronizacija, postavite pokazivač na uređaj, a zatim izaberite stavku Sinhronizuj prethodno preskočene datoteke.