Kako se mreža kod kuće razlikuje od one na radnom mestu?

Računari na kućnoj mreži obično su deo radne grupe, a računari na mreži na radnom mestu obično su deo domena. Glavna razlika između radnih grupa i domena jeste način upravljanja mrežnim resursima.

U radnoj grupi

 • Svi računari su ravnopravni, nijedan računar nema kontrolu nad drugim računarom.

 • Svaki računar ima skup korisničkih naloga. Da biste koristili bilo koji računar u radnoj grupi, morate da imate nalog na tom računaru.

 • Ako imate nalog na bilo kojem računaru, možete da promenite postavke za taj nalog.

 • Obično nema više od deset ili dvadeset računara.

 • Svi računari moraju se nalaziti na istoj lokalnoj mreži ili podmreži.

Na domenu

 • Neki računari su serveri. Administratori mreže koriste servere da bi kontrolisali bezbednost i dozvole svih računara na domenu. Ovo olakšava unošenje izmena jer se one automatski vrše na drugim računarima.

 • Ako imate korisnički nalog na domenu, možete da se prijavite na bilo koji računar na domenu bez naloga na tom računaru.

 • Ako koristite računar na domenu, samo delimično možete da promenite postavke. (To je zato što administratori mreža žele da osiguraju doslednost među računarima i održe kontrolu konfiguracije koliko je to moguće.)

 • Može da sadrži hiljade računara.

 • Računari se mogu nalaziti na različitim lokalnim mrežama.

Provera da li se računar nalazi u radnoj grupi ili na domenu

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

 2. U okviru Postavke imena, domena i radne grupe računara videćete stavku „Radna grupa“ ili „Domen“ iza koje sledi ime.