Uvoz video zapisa koji ide uživo sa DV kamere

Video zapis koji ide uživo sa digitalne video (DV) kamere možete uvesti na računar pomoću funkcije „Uvezi video“. Kada video zapis koji ide uživo sa DV kamere uvozite na računar, on se kodira u video datoteku i čuva na čvrstom disku računara. Nakon uvoza video zapisa koji ide uživo, video zapis koji je nastao kao rezultat toga možete uređivati pomoću softvera za uređivanje video zapisa kao što je Windows Movie Maker.

 1. Uverite se da je DV kamera pravilno povezana IEEE 1394 ili USB 2.0 vezom, a zatim postavite kameru u režim za snimanje video zapisa koji ide uživo (na DV kameri on je obično označen kao „Camera“).

 2. U dijalogu Automatska reprodukcija koji se prikazuje kada uključite DV kameru, kliknite na dugme Uvezi video.

 3. U polju Ime otkucajte ime za video datoteku koju ćete kreirati, uvesti, a zatim sačuvati na računaru.

 4. Sa liste Uvezi u odaberite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku ili kliknite na dugme Pregledaj da biste odabrali drugu lokaciju.

 5. Sa liste Format odaberite jedan od sledećih video formata za novu video datoteku, a zatim kliknite na dugme Dalje:

  • Ako želite da kreirate jednu datoteku pomoću tipa datoteke koji digitalni video uređaj podrazumevano koristi, kao što je AVI ili DV-AVI datoteka, odaberite format Audio Video Interleaved (jedna datoteka).

  • Ako želite da kreirate jednu Windows Media Video (WMV) datoteku koja sve informacije sadrži na video traci, odaberite format Windows Media Video datoteka (jedna datoteka).

  • Ako želite da kreirate WMV datoteku za svaku scenu na video traci, odaberite format Windows Media Video (jedna datoteka po sceni).

 6. Kliknite na dugme Započni uvoz video zapisa.

 7. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Kada završite sa uvozom video zapisa koji ide uživo, kliknite na dugme Zaustavi uvoz video zapisa.

  • Ako ste potvrdili izbor u polju za potvrdu Zaustavi uvoz nakon, sačekajte određeni vremenski period za uvoz video zapisa koji ide uživo.

 8. Ponovite korake 6 i 7 da biste u određenu video datoteku uvezli još video zapisa koji idu uživo.

 9. Kliknite na dugme Završi.

  Uvezeni video zapis se čuva u vidu video datoteka na računaru i prikazuje se u Windows foto-galeriji.

Napomena

 • Funkciju „Uvezi video“ možete da otvorite i pomoću programa Windows Movie Maker. Kada povežete DV kameru sa računarom i uključite režim kamere, u programu Windows Movie Maker, u meniju Datoteka izaberite stavku Uvezi sa digitalne video kamere.

 • Funkciju „Uvezi video“ možete da otvorite i pomoću Windows foto-galerije. Kada povežete DV kameru sa računarom i uključite režim kamere, u Windows foto-galeriji, u meniju Datoteka izaberite stavku Uvezi sa kamere ili skenera, na listi uređaja izaberite DV kameru, a zatim kliknite na dugme Uvezi.