Uvoz poruka u program Windows pošta iz drugih programa za e‑poštu

Možete se prebaciti na program Windows pošta sa postojećeg programa za e‑poštu, a da ne izgubite pristup postojećim e‑porukama. Windows pošta može uvesti poruke iz raznih popularnih programa za e‑poštu, kao što su Eudora i Netscape Communicator, kao i iz programa Microsoft Exchange i Microsoft Outlook.

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Uvezi, a zatim izaberite stavku Poruke.

  3. Sledite uputstva da biste uvezli e‑poruke.

Napomene

  • Ukoliko nadograđujete računar sa prethodne verzije operativnog sistema Windows, imajte na umu da će Windows pošta automatski uvesti poruke iz programa Outlook Express. Windows pošta zamenjuje Outlook Express u ovoj verziji operativnog sistema Windows.

  • Kada uvozite poruke, Windows pošta ne uvozi postavke naloga. Da biste uvezli postavke naloga e‑pošte, u meniju Alatke, izaberite stavku Nalozi, a zatim izaberite stavku Uvezi.