Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

Možete uvesti certifikat da biste ga koristili na računaru ili možete izvesti certifikat da biste ga koristili na drugom računaru.

Prikaži sve

Uvoz certifikata

Ako vam neko pošalje certifikat ili ako prenesete certifikat sa jednog računara na drugi, certifikat mora da se uveze pre nego što bude mogao da se koristi. Proces uvoza certifikata ga smešta u odgovarajuću fasciklu certifikata.

 1. Otvorite opciju upravljač certifikatima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, otkucati certmgr.msc u polju za pretragu, a zatim pritisnuti taster ENTER. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Izaberite fasciklu, izaberite meni Radnja, postavite pokazivač na stavku Svi zadaci, a zatim izaberite stavku Uvezi.

 3. Kliknite na dugme Dalje i pratite uputstva.

  Napomena

  • Ako kliknete na dugme „Pregledaj“ da biste potražili certifikat kada koristite čarobnjak za uvoz certifikata, imajte na umu da dijalog „Otvaranje“ podrazumevano prikazuje samo X.509 certifikate. Ako želite da uvezete drugi tip certifikata, u dijalogu „Otvaranje“ izaberite tip certifikata koji želite da uvezete.

Izvoz certifikata

Ako želite da kreirate rezervnu kopiju certifikata ili da ga koristite na drugom računaru, morate prvo da ga izvezete. Izvoz certifikata ga stavlja u datoteku koju zatim možete preneti na drugi računar ili staviti na bezbedno mesto. Preporučujemo da certifikate izvezete na prenosivi medij kao što je disketa ili USB fleš disk.

 1. Otvorite opciju upravljač certifikatima tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, otkucati certmgr.msc u polju za pretragu, a zatim pritisnuti taster ENTER. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na certifikat koji želite da izvezete, postavite pokazivač na stavku Svi zadaci, a zatim izaberite stavku Izvezi.

 3. U čarobnjaku za izvoz kliknite na dugme Dalje.

 4. Ako ćete koristiti ovaj certifikat na drugom računaru, izaberite stavku Da, izvezi lični ključ. U suprotnom, izaberite stavku Ne, nemoj da izvezeš lični ključ, a zatim kliknite na dugme Dalje. (Ova opcija će se pojaviti samo ako je privatni ključ označen kao ključ koji može da se izveze i ako imate pristup privatnom ključu.)

 5. Izaberite format koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena

  • Izbor formata koji želite da koristite zavisi od toga kako želite da koristite certifikat. Za certifikat sa privatnim ključem koristite format „Razmena ličnih informacija“. Ako želite da premestite više certifikata u jednoj datoteci sa jednog računara na drugi, koristite standard za sintaksu šifrovanih poruka (Cryptographic Message Syntax Standard). Ako morate da koristite certifikat na više operativnih sistema, koristite format DER binarno kodiran X.509.

 6. Ako ste odabrali da izvezete privatni ključ, otkucajte lozinku koju želite da koristite za šifrovanje ključa, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Proces izvoza kreira datoteku u kojoj će se čuvati certifikat. Unesite ime za datoteku i lokaciju (uključite celu putanju) ili kliknite na dugme Pregledaj, dođite do lokacije, a zatim unesite ime datoteke.

 8. Kliknite na dugme Završi.