Uvoz video datoteka, slika i zvuka u Windows Movie Maker

U Windows Movie Maker možete da uvezete datoteke sa sledećim oznakama i da ih koristite u projektu:

  • Video datoteke: .asf, .avi, .dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm i .wmv

  • Audio datoteke: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav i .wma

  • Datoteke slika: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff i .wmf

U Windows Movie Maker možete uvesti i datoteke koje imaju oznake tipa datoteka drugačije od gore navedenih, ali neće svi tipovi datoteka funkcionisati kada pokušate da ih upotrebite za snimanje filma.

Datoteke TV emisija snimljenih od strane korporacije Microsoft (sa oznakom tipa datoteke .dvr-ms) koje nisu zaštićene upravljanjem digitalnim pravima mogu da se uvezu u Windows Movie Maker ako računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista Home Premium ili Windows Vista Ultimate.

Uvoz datoteka u Windows Movie Maker

  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz stavki medija.

  2. Krećite se do lokacije koja sadrži datoteke digitalnih medija koje želite da uvezete, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

Saveti

  • Možete da uvezete nekoliko video klipova odjednom. Za klipove u nizu, kliknite na prvi video klip na listi, pritisnite i držite taster SHIFT, a zatim kliknite na poslednji klip na listi. Za video klipove koji nisu u nizu, pritisnite i držite taster CTRL, a zatim kliknite na svaki klip koji želite da uvezete u Windows Movie Maker.

  • Video datoteke i slike možete takođe uvesti tako što ćete datoteke prevući iz Windows foto galerije u Windows Movie Maker.