Uvoz video zapisa sa video trake

Video zapis sa video trake u digitalnoj video (DV) kameri možete kopirati na računar pomoću funkcije „Uvezi video“. Kada video zapis sa video trake u DV kameri uvozite na računar, on se kodira u video datoteku i čuva na čvrstom disku računara.

Prikaži sve

Uvoz čitavog video zapisa sa trake u digitalnu (DV) kameru

 1. Uverite se da je DV kamera povezana IEEE 1394 ili USB 2.0 vezom, a zatim postavite kameru u režim za reprodukciju snimljenih video zapisa (na DV kameri on je obično označen kao „VTR“ ili „VCR“).

 2. U dijalogu Automatska reprodukcija koji se prikazuje kada uključite DV kameru, kliknite na dugme Uvezi video.

 3. U polje Ime otkucajte ime za video datoteke koje ćete kreirati, uvesti, a zatim sačuvati na računaru.

 4. Sa liste Uvezi u odaberite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku ili kliknite na dugme Pregledaj da biste odabrali drugu lokaciju.

 5. Sa liste Format odaberite jedan od sledećih video formata za novu video datoteku, a zatim kliknite na dugme Dalje:

  • Ako želite da kreirate jednu datoteku pomoću tipa datoteke koji digitalni video uređaj podrazumevano koristi, kao što je AVI ili DV-AVI datoteka, odaberite format Audio Video Interleaved (jedna datoteka).

  • Ako želite da kreirate jednu Windows Media Video (WMV) datoteku koja sve informacije sadrži na video traci, odaberite format Windows Media Video datoteka (jedna datoteka).

  • Ako želite da kreirate WMV datoteku za svaku scenu na video traci, odaberite stavku Windows Media Video (jedna datoteka po sceni).

 6. Kliknite na dugme Uvezi čitavu video traku na računar, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Ako uvoz video zapisa želite da zaustavite pre kraja video trake, kliknite na dugme Zaustavi, a zatim kliknite na dugme Da.

 8. Kliknite na dugme Završi.

  Uvezeni video zapis se čuva u obliku video datoteka na računaru i prikazuje se u Windows foto-galeriji.

Uvoz čitavog video zapisa sa trake u digitalnu (DV) kameru i njegovo narezivanje na DVD

Da biste video traku narezali na DVD, morate imati program Windows DVD Maker koji je dostupan u operativnim sistemima Windows Vista Ultimate i Windows Vista Home Premium. Takođe vam je potreban DVD rezač.

 1. Uverite se da je DV kamera povezana IEEE 1394 ili USB 2.0 vezom, a zatim kameru postavite u režim za reprodukciju snimljenih video zapisa (na DV kameri on je obično označen kao „VTR“ ili „VCR“).

 2. U dijalogu Automatska reprodukcija koji se prikazuje kada uključite DV kameru, kliknite na dugme Uvezi video.

 3. U polje Ime otkucajte ime za video datoteke koje ćete kreirati, uvesti, a zatim sačuvati na računaru.

 4. Sa liste Uvezi u odaberite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku ili kliknite na dugme Pregledaj da biste odabrali drugu lokaciju.

 5. Sa liste Format odaberite jedan od sledećih video formata za novu video datoteku, a zatim kliknite na dugme Dalje:

  • Ako želite da kreirate jednu datoteku pomoću tipa datoteke koji digitalni video uređaj podrazumevano koristi, kao što je AVI ili DV-AVI datoteka, odaberite format Audio Video Interleaved (jedna datoteka).

  • Ako želite da kreirate jednu Windows Media Video (WMV) datoteku koja sve informacije sadrži na video traci, odaberite format Windows Media Video datoteka (jedna datoteka).

  • Ako želite da kreirate WMV datoteku za svaku scenu na video traci, odaberite stavku Windows Media Video (jedna datoteka po sceni).

 6. Kliknite na dugme Uvezi čitavu video traku i nareži je na DVD, unesite naslov za DVD, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Traka u DV kameri se premotava na početak i video zapis se uvozi.

 7. Ako uvoz video zapisa želite da zaustavite pre kraja video trake, kliknite na dugme Zaustavi, a zatim kliknite na dugme Da.

  Uvezeni video zapis je sačuvan kao video datoteka.

 8. Kada završite sa uvozom video zapisa sa video trake, kliknite na dugme Završi da biste zatvorili funkciju „Uvezi video“.

  Video datoteka (ili datoteke) koja je rezultat toga zatim se narezuje na DVD.

Uvoz delova video zapisa sa trake u digitalnu (DV) kameru

 1. Uverite se da je DV kamera pravilno povezana IEEE 1394 ili USB 2.0 vezom, a zatim kameru postavite u režim za reprodukciju snimljenih video zapisa (na DV kameri on je obično označen kao „VTR“ ili „VCR“).

 2. U dijalogu Automatska reprodukcija koji se prikazuje kada uključite DV kameru, kliknite na dugme Uvezi video.

 3. U polje Ime otkucajte ime za video datoteke koje ćete kreirati, uvesti, a zatim sačuvati na računaru.

 4. Sa liste Uvezi u odaberite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku ili kliknite na dugme Pregledaj da biste odabrali drugu lokaciju.

 5. Sa liste Format odaberite jedan od sledećih video formata za novu video datoteku, a zatim kliknite na dugme Dalje:

  • Ako želite da kreirate jednu datoteku pomoću tipa datoteke koji digitalni video uređaj podrazumevano koristi, kao što je AVI ili DV-AVI datoteka, odaberite format Audio Video Interleaved (jedna datoteka).

  • Ako želite da kreirate jednu Windows Media Video (WMV) datoteku koja sve informacije sadrži na video traci, odaberite format Windows Media Video datoteka (jedna datoteka).

  • Ako želite da kreirate WMV datoteku za svaku scenu na video traci, odaberite stavku Windows Media Video (jedna datoteka po sceni).

 6. Kliknite na dugme Uvezi samo delove video trake na računar, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na stranici Premotavanje video trake i početak uvoza video zapisa izvršite neku od sledećih radnji:

  • Pomoću kontrola za DV kameru u funkciji „Uvezi video“ ili kontrola na samoj video kameri, pronađite na traci početak klipova koje želite da uvezete na računar.

  • Ako želite da zadate vremenski period za uvoz video zapisa sa video trake, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaustavi uvoz nakon, a zatim unesite vremensko ograničenje za uvoz video zapisa.

 8. Kliknite na dugme Započni uvoz video zapisa.

  Video traka se automatski reprodukuje i uvoz počinje.

 9. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Kada traka stigne do mesta na kom želite da zaustavite uvoz, kliknite na dugme Zaustavi uvoz video zapisa.

  • Ako ste potvrdili izbor u polju za potvrdu Zaustavi uvoz nakon, sačekajte određeni vremenski period za uvoz video zapisa.

 10. Ponovite korake 8 i 9 za svaki deo video trake koji želite da uvezete.

 11. Kada završite sa uvozom video zapisa, kliknite na dugme Završi.

  Uvezeni video zapis se čuva u obliku video datoteka na računaru i prikazuje se u Windows foto-galeriji.

Napomene

 • Funkciju „Uvezi video“ možete da otvorite i pomoću programa Windows Movie Maker. Kada povežete DV kameru sa računarom i uključite režim reprodukcije, u programu Windows Movie Maker, u meniju Datoteka izaberite stavku Uvezi sa digitalne video kamere.

 • Funkciju „Uvezi video“ možete da otvorite i pomoću Windows foto-galerije. Kada povežete DV kameru sa računarom i uključite režim reprodukcije, u Windows foto-galeriji, u meniju Datoteka izaberite stavku Uvezi iz fotoaparata ili skenera, na listi uređaja izaberite DV kameru, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

 • Video zapisi sa analogne video kamere ili VCR se ne mogu uvoziti pomoću funkcije „Uvezi video“ ili programa Windows Movie Maker. Da biste uvezli video zapis sa analogne video kamere ili VCR, potrebno je da na računaru imate instaliran uređaj za hvatanje analognog video zapisa, a zatim da video zapis uvezete pomoću softvera koji omogućava uvoz sa uređaja za hvatanje analognog video zapisa. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj za hvatanje analognog video zapisa ili posetite Web lokaciju proizvođača.

 • Neke DV kamere dozvoljavaju povezivanje sa analognim uređajem kao što je VCR. DV kamera će video zapis sa analognog izvora konvertovati u digitalni video. Za više informacija pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz DV kameru ili posetite Web lokaciju proizvođača. Za više informacija o korišćenju DV kamere za uvoz video zapisa sa analognog video uređaja pogledajte odeljak Uvoz video zapisa sa analogne video kamere ili VCR-a pomoću DV kamere.