Uvoz datoteka u program Windows Movie Maker: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o uvozu datoteka.

Prikaži sve

Šta znači uvoz datoteka?

Uvoz datoteka znači prebacivanje datoteka digitalnih medija u Windows Movie Maker tako da možete sa njima da radite u različitim projektima.

Zašto bih želeo da uvezem datoteke u Windows Movie Maker?

Pre nego što budete mogli da koristite video, audio zapise ili slike u svojim projektima, morate da ih uvezete u Windows Movie Maker. U projektu možete da birate, raspoređujete i uređujete klipove, prelaze i efekte dok ne prilagodite sve željene stavke u objavljenom filmu.

Vrlo je važno da zapamtite da Windows Movie Maker ne čuva stvarne kopije izvornih datoteka. Umesto toga se kreira referenca na originalnu izvornu datoteku i u pojavljuje se programu Windows Movie Maker kao klip. Na taj način, uređivanja izvršena u programu Windows Movie Maker ne utiču na originalnu izvornu datoteku. U programu Windows Movie Maker možete da uređujete audio, video klipove ili slike i da budete sigurni da će originalne audio, video datoteke i slike ostati nepromenjene.

Šta se događa kada uvezem datoteke u Windows Movie Maker?

Windows Movie Maker kreira novu fasciklu zbirke i uvozi klip (ili klipove) koji su rezultat toga direktno u fasciklu. Ako želite da uvezete datoteke u postojeću fasciklu zbirke, uverite se da je prikazan okvir Zbirke a zatim izaberite željenu fasciklu.

Koju vrstu datoteka mogu da uvezem?

U Windows Movie Maker možete da uvezete datoteke sa sledećim oznakama i da ih koristite u projektu:

  • Video datoteke: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm i .wmv

  • Audio datoteke: .aif, .aifc, .aiff, .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav i .wma

  • Datoteke slika: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff i .wmf

Ako u Windows Movie Maker želite da uvezete datoteku koja ima drugačiju oznaku od onih gore navedenih, u listi tipova datoteka izaberite stavku Sve datoteke. Windows Movie Maker može da uveze većinu tipova datoteka, ali svi tipovi datoteka neće funkcionisati kada pokušate da ih iskoristite za pravljenje filma.

Datoteke TV emisija snimljenih od strane korporacije Microsoft (sa oznakom tipa datoteke .dvr-ms) koje nisu zaštićene upravljanjem digitalnim pravima mogu da se uvezu u Windows Movie Maker ako računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista Home Premium ili Windows Vista Ultimate.

Neke opcije programa Windows Movie Maker, na primer AutoMovie, zahtevaju da uvezene datoteke imaju dozvolu i za čitanje i za upisivanje.

Odakle mogu da uvozim datoteke?

Datoteke medija možete da uvozite sa bilo koje lokacije kojoj može da pristupi vaš računar: čvrstog diska, CD-a, deljene mrežne lokacije ili prenosivog medija, kao što je USB fleš disk.

Kako da uvezem datoteke?

  1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz stavki medija.

  2. Krećite se do datoteke koju želite da uvezete, a zatim kliknite na dugme Uvezi.

Savet

  • Možete da uvezete nekoliko datoteka odjednom. Za datoteke u nizu, kliknite na prvu datoteku na listi, pritisnite i držite taster SHIFT, a zatim kliknite na poslednju datoteku na listi. Za datoteke koje nisu u nizu, pritisnite i držite taster CTRL, a zatim kliknite na svaku datoteku koju želite da uvezete.