Fragmentacija utiče na to da čvrsti disk izvršava dodatni posao što može usporiti računar. Defragmentator diska preuređuje fragmentirane datoteke da bi čvrsti disk mogao efikasnije funkcionisati. Defragmentator diska se pokreće po planu, ali čvrsti disk možete defragmentirati i ručno.

  1. Otvorite alatku „Defragmentator diska“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Sistemske alatke, a zatim izabrati stavku Defragmentator diska. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Kliknite na dugme Defragmentiraj odmah.

Defragmentatoru diska će biti potrebno od nekoliko minuta do nekoliko sati da završi sa defragmentacijom, zavisno od veličine i stepena fragmentacije čvrstog diska. Računar ipak možete koristiti tokom procesa defragmentacije.

Napomena

  • Napredni korisnici mogu koristiti alatku komande linije „Defrag.exe“ da bi generisali detaljne izveštaje i izvršili druge napredne zadatke. Za detaljnije informacije posetite Microsoft Web lokaciju za IT stručnjake.