Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o indeksu.

Prikaži sve

Šta je indeks?

Slično načinu na koji vam indeks u knjizi pomaže da pratite njen sadržaj, indeks u operativnom sistemu Windows prati datoteke na računaru. Indeks skladišti informacije o datotekama, uključujući ime datoteke, datum izmene i svojstva kao što su autor, oznake i ocena. Indeks nikada nećete videti, ali ga Windows koristi za izvršavanje veoma brzih pretraga uobičajenih datoteka na računaru.

Za šta se indeks koristi?

Indeks se koristi da bi znatno ubrzao traženje datoteka. Umesto pretraživanja celog čvrstog diska u potrazi za imenom datoteke ili svojstvom datoteke, Windows skenira indeks, što omogućava da se većina rezultata pojavi nakon samo dela vremena koje bi bilo potrebno za pretragu bez indeksa.

Koje datoteke su indeksirane?

Po podrazumevanoj vrednosti, sve uobičajene datoteke na računaru su indeksirane. Indeksirane lokacije uključuju sve datoteke iz lične fascikle (kao što su „Dokumenti“, „Slike“, „Muzika“ i „Video zapisi“), kao i e‑poruke i vanmrežne datoteke. Datoteke koje nisu indeksirane uključuju programske i sistemske datoteke. Lokacije koje sadrže te datoteke nisu indeksirane zato što je retko potrebno da tražite te datoteke, tako da njihovo isključivanje iz indeksa ubrzava pretrage.

Kako da znam koje lokacije se nalaze u indeksu?

Da biste videli čitavu listu lokacija koje su indeksirane:

 • Otvorite stavku „Opcije indeksiranja i pretraživanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije indeksiranja.

  Indeksirane lokacije su prikazane na listi Indeksiraj ove lokacije.

Kako da indeksu dodam nove datoteke ili lokacije?

 1. Otvorite stavku „Opcije indeksiranja i pretraživanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije indeksiranja.

 2. Kliknite na dugme Izmeni.

 3. Da biste dodali lokaciju, potvrdite izbor u polju za potvrdu te lokacije na listi Promena izabranih lokacija, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako na listi Promena izabranih lokacija ne vidite sve lokacije na računaru, kliknite na dugme Prikaži sve lokacije. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Ako želite da uključite fasciklu, ali ne i sve potfascikle, proširite fasciklu, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu pored svake fascikle koju ne želite da indeksirate. Ove fascikle pojaviće se u koloni Izuzmi na listi Rezime izabranih lokacija.

Da li mogu da indeksiram ceo računar da bi sve pretrage bile brze?

Ne bi trebalo to da uradite. Ako je indeks prevelik ili ako u njega uključite lokacije sistemskih datoteka poput fascikle koja se zove „Programske datoteke“, rutinske pretrage biće usporene jer performanse indeksa neće biti dobre. Za najbolje rezultate preporučujemo da indeksu dodate samo fascikle koje sadrže vaše lične datoteke.

Kako da iz indeksa uklonim lokaciju koju retko koristim?

 1. Otvorite stavku „Opcije indeksiranja i pretraživanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije indeksiranja.

 2. Kliknite na dugme Izmeni.

 3. Da biste uklonili lokaciju, opozovite izbor u polju za potvrdu te lokacije na listi Promena izabranih lokacija, a zatim kliknite na dugme U redu.

Kada izvršavam pretragu, da li se svaki put pretražuje ceo indeks?

Obično, da. Po podrazumevanoj vrednosti, pretrage u fascikli „Pretrage“ izvršavaju se pomoću indeksa, ali je pretraživanje moguće i pomoću druge lokacije.

Kako da promenim čvrsti disk ili fasciklu u kojoj je uskladišten indeks?

Ako računaru dodate brži čvrsti disk, možda ćete želeti da premestite indeks na tu lokaciju zbog boljih performansi. Evo na koji način:

 1. Otvorite stavku „Opcije indeksiranja i pretraživanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije indeksiranja.

 2. Kliknite na dugme Više opcija. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Kliknite na dugme Izaberi novu, a zatim navedite novu lokaciju indeksa.

Želim da potražim tip datoteke koji se trenutno ne indeksira. Kako da indeksu dodam neki tip datoteke?

Ako koristite neobičan tip datoteke koji indeks trenutno ne prepoznaje, možete ga sami dodati indeksu. Evo na koji način:

 1. Otvorite stavku „Opcije indeksiranja i pretraživanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije indeksiranja.

 2. Kliknite na dugme Više opcija. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Izaberite karticu Tipovi datoteka.

 4. U okviru za tekst otkucajte tip datoteke, a zatim kliknite na dugme Dodaj novu oznaku tipa.

 5. Izaberite stavku Samo svojstva indeksa ili Svojstva indeksa i sadržaj datoteka, a zatim kliknite na dugme U redu.

Kada treba ponovo napraviti indeks?

Indeks gotovo da ne zahteva održavanje. Međutim, ako indeks nailazi na probleme pri pronalaženju datoteka za koje znate da bi trebalo da se nalaze na indeksiranoj lokaciji, možda ćete morati ponovo da napravite indeks. To može potrajati dugo i zato izbegavajte ovaj korak ako pre toga niste dali dovoljno vremena indeksu (nekoliko sati) da ispravi probleme. Da biste ponovo napravili indeks:

 1. Otvorite stavku „Opcije indeksiranja i pretraživanja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Opcije indeksiranja.

 2. Kliknite na dugme Više opcija, izaberite karticu Postavke indeksa, a zatim kliknite na dugme Ponovo napravi. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.