Instaliranje jezika prikaza

Možete promeniti jezik koji Windows koristi da bi prikazao tekst u čarobnjacima, dijalozima, menijima i drugim stavkama u korisničkom interfejsu. Neki jezici prikaza su podrazumevano instalirani, dok je za druge potrebno da instalirate dodatne jezičke datoteke.

Da biste mogli da instalirate jezik prikaza, potreban je pristup jezičkim datotekama. Ove datoteke se mogu nalaziti na računaru, računaru na mreži, DVD-u sistema Windows ili se mogu preuzeti sa Weba. Za više informacija pogledajte odeljak Kako da pribavim dodatne jezičke datoteke?

Da biste instalirali jezički interfejs paket (LIP), dvaput kliknite na datoteku da biste otvorili instalacioni program. Da biste instalirali višejezički korisnički interfejs paket (MUI), izvršite ove korake:

  1. Otvorite opciju „Regionalne i jezičke opcije“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sat, jezik i region, a zatim izabrati stavku Regionalne i jezičke opcije.

  2. Izaberite karticu Tastature i jezici.

  3. U okviru stavke Jezik prikaza kliknite na dugme Instaliraj/deinstaliraj jezike, a zatim izvršite korake. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomena

  • Odeljak „jezik prikaza“ biće vidljiv samo ukoliko ste već instalirali LIP ili kao vaše izdanje sistema Windows podržava MUI. MUI paketi su dostupni samo u sistemima Windows Vista Ultimate i Windows Vista Enterprise.

Nakon što instalirate jezik prikaza, potrebno je da postavite računar da koristi taj jezik. Za više informacija pogledajte odeljak Promena jezika prikaza.