Najčešći način instaliranja štampača na kućnoj mreži jeste da ga na mrežu instalirate kao samostalni uređaj, a zatim da svakom računaru na mreži dodate vezu sa štampačem.

Ako niste sigurni koji tip mrežnog štampača da instalirate, odlučite da li želite da:

  • Koristite bežični štampač. Ovi štampači koriste ugrađenu karticu za bežično povezivanje i priključuju se na izvor napajanja a ne na mrežu ili računar. Nakon uključivanja štampača, pogledajte informacije za podešavanje bežične veze na svakom računaru na mreži koje ste dobili sa štampačem. Bezbednosne opcije za bežično štampanje određuju proizvođači štampača.

  • Povežete štampač direktno sa mrežom. Da biste ovo uradili, neophodno je da priključite štampač na mrežno čvorište ili mrežnu skretnicu. Instaliranje ovih štampača zavisi od toga da li štampač ili mreža koriste Ethernet, univerzalnu serijsku magistralu (USB) ili drugi tip veze. Takođe je potrebno da pogledate informacije o instaliranju ili alatima koje je isporučio proizvođač štampača.

  • Povežete više štampača direktno sa mrežom. Da biste ovo uradili, čvorište ili mrežna skretnica moraju da podržavaju više veza sa štampačem.

Prikaži sve

Instaliranje mrežnog štampača

  • Pogledajte informacije koje ste dobili sa štampačem da biste saznali kako da instalirate mrežni štampač.

Povezivanje sa mrežnim štampačem

Nakon instaliranja mrežnog štampača, potrebno je da svakom računaru na mreži dodate vezu sa štampačem.

  1. Otvorite opciju „Štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Štampači.

  2. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Dodaj štampač.

  3. U prozoru Čarobnjak za dodavanje štampača izaberite opciju Dodaj mrežni, bežični ili Bluetooth štampač, a zatim izvršite korake u čarobnjaku.

Saveti

  • U dostupne štampače mogu da spadaju svi štampači na mreži, uključujući Bluetooth i bežične štampače ili štampače koji su priključeni na drugi računar i deljeni na mreži. Uverite se da imate dozvolu za korišćenje ovih štampača pre nego što ih dodate računaru.

  • Dobro je odštampati probnu stranicu da biste proverili da li štampač radi ispravno. Za više informacija pogledajte odeljak Štampanje probne stranice.