Možete postići mnogo sa programima i funkcijama koji su uključeni u operativni sistem Windows, ali ćete verovatno želeti da instalirate i druge programe.

Način dodavanja programa zavisi od toga gde se nalaze instalacione datoteke programa. Programi se obično instaliraju sa CD-a, DVD-a, Interneta ili sa mreže.

Prikaži sve

Instaliranje programa sa CD-a ili DVD-a

 • Ubacite disk u računar, a zatim sledite uputstva na ekranu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Mnogi programi koji se instaliraju sa CD-a ili DVD-a će automatski pokušati da pokrenu čarobnjak za instaliranje programa. U tom slučaju će se pojaviti dijalog „Automatska reprodukcija“ i možete odabrati da pokrenete čarobnjaka. Za više informacija pogledajte odeljak Automatska reprodukcija: najčešća pitanja.

  Ako program ne započne sa instaliranjem, proverite informacije koje ste dobili sa programom. Ove informacije će najverovatnije obezbediti uputstva za ručno instaliranje programa. Ako ne možete da pristupite informacijama o programu, možete pregledati disk i otvoriti instalacionu datoteku programa, koja se obično naziva Setup.exe ili Install.exe.

Instaliranje programa sa Interneta

 1. U Web pregledaču kliknite na vezu do programa.

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste odmah instalirali program, kliknite na dugmeOtvori ili Pokreni i sledite uputstva na ekranu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  • Da biste program instalirali kasnije, kliknite na dugme Sačuvaj i preuzmite instalacionu datoteku na računar. Kada budete spremni da instalirate program, dvaput kliknite na datoteku i pratite uputstva na ekranu. Ovo je bezbednija opcija, jer možete skenirati instalacionu datoteku protiv virusa pre nego što nastavite.

Napomena

 • Kada preuzimate i instalirate programe sa Interneta, uverite se da možete verovati proizvođaču programa kao i Web lokaciji koja nudi program. Za više informacija pogledajte odeljak Kada treba imati poverenja u Web lokaciju.

Instaliranje programa sa mreže

Ako je računar povezan sa mrežom (kao što je interna korporativna mreža) koja nudi programe koje možete dodati, programe možete instalirati sa kontrolne table.

 1. Otvorite opciju „Preuzmi programe“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Programi, a zatim izabrati stavku Preuzmi programe.

 2. Izaberite program sa liste, a zatim kliknite na dugmeInstaliraj.

 3. Pratite uputstva na ekranu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.