Prvi put kada povežete uređaj koji se priključuje na USB (univerzalna serijska magistrala) port, Windows će automatski instalirati upravljački program za taj uređaj. Nakon instaliranja upravljačkog programa, možete iskopčati, a zatim ponovo priključiti uređaj bez izvršavanja dodatnih koraka.

Pre instaliranja uređaja

Pogledajte uputstva koja ste dobili uz uređaj da biste utvrdili da li upravljački program treba da se instalira pre nego što povežete uređaj. Windows obično otkriva novi uređaj nakon povezivanja, a zatim automatski instalira upravljački program. Međutim, neki uređaji zahtevaju instaliranje upravljačkog programa pre dodavanja uređaja.

Takođe, dok bi većina uređaja koji imaju prekidače za napajanje trebalo da budu uključeni pre nego što ih povežete, drugi zahtevaju da ih uključite tokom procesa instalacije. Zbog ovakvih problema dobro je pročitati uputstva koje ste dobili sa novim uređajem pre nego što ga povežete.

Ako su uputstva koja ste dobili sa uređajem u suprotnosti sa informacijama u ovoj temi, sledite uputstva koja ste dobili sa uređajem.

Priključivanje uređaja

Ako USB uređaj koristi kabl za napajanje, trebalo bi da povežete uređaj sa izvorom napajanja i uključite ga pre nego što ga povežete.

Zatim utvrdite sa kojim USB portom želite da povežete uređaj. Ako računar ima USB portove sa prednje strane, koristite jedan od njih ako nameravate da često povezujete uređaj i iskopčavate ga.

Ilustracija tipičnog USB kabla i porta
Tipičan USB kabl i port

Priključite uređaj na USB port. Ako Windows može automatski da instalira upravljački program, bićete obavešteni da je uređaj spreman za korišćenje. U suprotnom, Windows će zatražiti od vas da ubacite disk koji sadrži upravljački program za uređaj.

Po završetku instalacije pogledajte informacije za uređaj da biste proverili da li treba da se instalira dodatni softver koji je možda uključen sa uređajem.

Nekad se može desiti da imate USB uređaj koji Windows ne može da prepozna i uz koji niste dobili disk sa upravljačkim programom. U tom slučaju možete da pokušate da sami pronađete upravljački program za uređaj. Počnite tako što ćete pogledati Web lokaciju proizvođača uređaja. Često možete da preuzmete upravljačke programe iz odeljka za podršku na takvim lokacijama. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa USB uređajima.

Napomene

  • Kada povezujete uređaj sa USB portom na USB čvorištu, monitoru ili drugom uređaju koji je priključen na vaš računar, proverite da li USB port ima dovoljno napajanja da podrži vaš uređaj. Manji uređaji, kao što su USB fleš disk i miš, kao i uređaji sa sopstvenim kablovima za napajanje, npr. štampači, obično ispravno rade kada se povežu sa USB čvorištem bez napajanja. Neki uređaji koji zahtevaju jače napajanje, kao što su skeneri i Web kamere koji se napajaju preko USB-a, zahtevaju čvorište koje ima sopstveni kabl za napajanje da bi ispravno funkcionisali. Ako uređaj ne radi ispravno nakon povezivanja sa čvorištem, pokušajte da ga povežete direktno sa jednim od USB portova na računaru.

  • Uređaji koji prenose velike količine informacija, kao što su eksterni čvrsti diskovi, skeneri i video kamere, najbolje funkcionišu kada su povezani sa brzim USB 2.0 portovima. Neki stariji računari možda sadrže samo USB 1.x portove ili kombinaciju USB 1.x i 2.0 portova. Ako vaš uređaj zahteva port velike brzine da bi ispravno funkcionisao, pogledajte informacije koje ste dobili od proizvođača računara da biste se uverili da port koji koristite podržava USB 2.0. Ako računar ima samo USB 1.x portove, možete dodati USB 2.0 portove tako što ćete instalirati USB 2.0 karticu unutar računara.

Priključivanje i iskopčavanje uređaja

Većina USB uređaja može da bude uklonjeno i iskopčano po volji. Kada iskopčavate uređaje za skladištenje kao što su USB fleš diskovi, trebalo bi da budete sigurni da je računar završio sa čuvanjem informacija na uređaj pre nego što ga uklonite. Ako uređaj ima svetlo aktivnosti, sačekajte nekoliko sekundi nakon prestanka treperenja svetla pre nego što ga iskopčate.

Ako vidite ikonu „Bezbedno ukloni hardver“ na sistemskoj traci poslova desno od trake zadataka, možete da je koristite da biste se uverili da su uređaji završili sve operacije koje su u toku i da su spremni za uklanjanje. Kliknite na ikonu i prikazaće se lista uređaja. Kliknite na uređaj koji želite da uklonite.

Možete koristiti bilo koji USB port kada priključujete uređaj koji ste prethodno instalirali. Međutim, kada prvi put dodate uređaj u određeni port, Windows će ponovo instalirati upravljački program za taj uređaj.