Zvučne kartice omogućavaju računaru da reprodukuje muziku i zvukove preko zvučnika. Skoro svi novi računari poseduju ugrađenu zvučnu karticu. Međutim, ako vaš računar nema instaliranu zvučnu karticu ili ako želite da nadogradite mogućnosti računara za reprodukovanje zvukova ili snimanje, možda ćete želeti da instalirate zvučnu karticu.

Postoje tri tipa zvučnih kartica: zvučne kartice ugrađene u matičnu ploču računara, interne i eksterne zvučne kartice. Ovaj članak se bavi instaliranjem interne zvučne kartice koja se postavlja u konektor za proširenje unutar računara. Zvučne kartice matične ploče se ne mogu uklanjati, iako obično možete da instalirate internu ili eksternu zvučnu karticu i onemogućite zvuk matične ploče. Eksterne zvučne kartice se obično povezuju preko USB konektora. Za informacije o instaliranju eksternih zvučnih kartica i drugih USB uređaja pogledajte odeljak Instaliranje USB uređaja.

Pre instaliranja zvučne kartice, obavezno pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa uređajem. Uputstva prikazana ovde su veoma uopštena, a dokumentacija o zvučnoj kartici može da sadrži važne informacije specifične za instaliranje te kartice. Takođe pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa računarom da biste videli da li otvaranje računara utiče na garanciju.

Pre instaliranja zvučne kartice, biće vam potrebno sledeće:

 • Zvučna kartica koju želite da instalirate.

 • Phillips odvijač za otvaranje računara, ukoliko bude potrebno.

 • CD, DVD ili medijum isporučen sa zvučnom karticom (ako ih ima) koji sadrži upravljačke programe i druge programe.

Prikaži sve

Otvaranje kućišta računara

 1. Isključite računar i iskopčajte ga iz izvora napajanja. Ovo je veoma bitno, pošto instaliranje kartice na računar koji je uključen može da ošteti karticu i računar, a može i doći do strujnog udara.

 2. Otvorite kućište računara. Na kućištu računara (uglavnom sa zadnje strane) potražite šrafove ili kopče koje treba odvrnuti. Dokumentacija za računar obično sadrži uputstva kako da otvorite kućište.

 3. Kada je kućište računara otvoreno, uzemljite se dodirujući izvor napajanja (metalno kućište koje okružuje konektor u koji se priključuje kabl za napajanje). Na ovaj način ćete zaštititi novu karticu i postojeće komponente računara od statičkog elektriciteta.

Uklanjanje postojeće zvučne kartice

Ako imate internu zvučnu karticu, trebalo bi da je uklonite pre instaliranja nove kartice. Ako je zvučna kartica ugrađena na matičnu ploču, možete da nastavite do odeljka „Instaliranje nove zvučne kartice“.

 1. Pronađite zvučnu karticu. Ako niste sigurni koja kartica je zvučna kartica, pratite kablove od zvučnika do zadnjeg dela kartice, a zatim zapamtite u kojem se konektoru kartica nalazi.

 2. Iskopčajte kablove za zvučnike i mikrofon sa zadnje strane zvučne kartice.

 3. Ako postoji kabl unutar računara koji povezuje zvučnu karticu sa CD-ROM jedinicom, iskopčajte ga. Mnogi noviji računari nemaju ovaj kabl. Ako ga nema, možete preskočiti ovaj korak.

 4. Uklonite šraf držeći zvučnu karticu na mestu.

 5. Pažljivo izvucite zvučnu karticu pravo iz konektora. Pazite da ne uvrćete ili savijate karticu dok je uklanjate.

  Napomena

  • Možda ćete par puta morati blago da pomerite karticu gore-dole da bi se olabavila. Iako ćete baciti staru zvučnu karticu, budite pažljivi kada je uklanjate, jer možete da oštetite matičnu ploču. Ako deluje zaglavljeno, bolje je da provedete par minuta više blago je pomerajući nego da prebrzo istrgnete karticu i oštetite matičnu ploču.

 6. Ako ne instalirate novu zvučnu karticu, postavite poklopac konektora, ako ga imate, i vratite šraf. Zatim zatvorite kućište računara i vratite šrafove koje ste uklonili kada ste ga otvarali.

Instaliranje nove zvučne kartice

 1. Pronađite konektor za proširenje na računaru koji će prihvatiti novu zvučnu karticu. Ako ste uklonili postojeću zvučnu karticu, možete da iskoristite isti konektor ako nova kartica koristi isti tip konektora za proširenje. Pogledajte dokumentaciju računara za određivanje dostupnih tipova konektora za proširenje.

 2. Pažljivo postavite zvučnu karticu na konektor. Poravnajte iglice na zvučnoj kartici sa konektorom i gurnite karticu nadole tako da legne na konektor. Uverite se da je kartica čvrsto smeštena u konektor i gurnuta u njega do kraja. Ako iglice na kartici nisu savršeno poravnate sa iglicama na konektoru za proširenje, kartica neće raditi kako treba.

 3. Ako računar ima audio kabl koji povezuje CD-ROM jedinicu direktno sa zvučnom karticom, pronađite ga i priključite na karticu. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa zvučnom karticom da biste odredili lokaciju CD-ROM audio priključka na kartici. Imajte na umu da je ovaj kabl retko potreban uz trenutni audio hardver i u većini slučajeva je njegovo povezivanje opcionalno.

 4. Zašrafite zvučnu karticu u okvir. Nemojte kriviti zvučnu karticu ili okvir dok pričvršćujete šraf. Bolje je blago pričvrstiti šraf prstima nego saviti okvir ili karticu.

 5. Zatvorite kućište računara i vratite šrafove koje ste uklonili kada ste otvarali kućište. Povežite zvučnike i mikrofon (ako je primenljivo) sa novom zvučnom karticom.

 6. Ponovo povežite računar sa izvorom napajanja i uključite ga.

  Windows će instalirati potrebne upravljačke programe za novu zvučnu karticu. Ako ste uz zvučnu karticu dobili disk sa softverom, instalirajte ga. Pogledajte informacije koje ste dobili uz zvučnu karticu da biste videli koji koraci pri instalaciji su neophodni.

  Ako Windows ne prepoznaje zvučnu karticu i nemate upravljački program koji se dobija uz nju, moraćete sami da pronađete upravljački program. (Upravljački programi omogućavaju operativnom sistemu Windows da prepozna uređaj.) Posetite Web lokaciju proizvođača zvučne kartice i proverite da li u odeljku za podršku postoji upravljački program koji možete da preuzmete. Za više informacija pogledajte odeljke Rešavanje problema sa zvukom i Rešavanje problema sa upravljačkim programima.