U ovom članku nalaze se uputstva za:

 • Nadogradnju operativnog sistema Windows Vista kada na računaru već imate verziju operativnog sistema Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional i želite da sačuvate datoteke, postavke i programe.

 • Instalaciju nove ili čiste verzije operativnog sistema Windows kada:

  • Želite da zamenite trenutni operativni sistem.

  • Želite da instalirate Windows Vista na zasebnoj particijičvrstog diska, a imate operativni sistem na računaru i raspoloživu particiju.

  • Na računaru nemate instaliran operativni sistem.

 • Ponovo instalirate operativni sistem Windows Vista kada želite da vratite podrazumevane postavke operativnog sistema Windows ili kada imate problem sa operativnim sistemom Windows i potrebno je da ga ponovo instalirate tako što ćete izvršiti čistu instalaciju.

Napomena

Tokom procesa instalacije biće vam potrebni:

 • Windows instalacioni disk (DVD ili CD).

 • Windows šifra proizvoda (25 znakova). Šifru proizvoda možete pronaći na računaru ili na omotu instalacionog diska unutar pakovanja operativnog sistema Windows. Nalepnica sa šifrom proizvoda izgleda ovako:

  Slika Windows nalepnice sa šifrom proizvoda
  Windows nalepnica sa šifrom proizvoda
 • Ime računara. Biće potrebno da navedete ime računara ako je on trenutno povezan sa mrežom. Ako koristite operativni sistem Windows XP, evo kako da pronađete ime računara:

  • Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na opciju Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

   Ime računara je prikazano na kartici Ime računara.

Takođe je potrebno da odlučite da li želite da instalirate 32-bitnu ili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista. Za pomoć pri odlučivanju pogledajte odeljak 32-bitni i 64-bitni Windows: najčešća pitanja.

Za više informacija o instaliranju i nadogradnji 32-bitnih i 64-bitnih verzija operativnog sistema Windows pogledajte članak Izbori za instalaciju operativnog sistema Windows Vista (32-bitna verzija) ili Izbori pri instalaciji operativnog sistema Windows Vista (64-bitna verzija) na mreži.

Upozorenje

 • Pre instalacije operativnog sistema Windows uverite se da ste onemogućili antivirusni softver i napravili rezervnu kopiju datoteka na eksternom čvrstom disku, DVD-u ili CD-u, USB fleš disku ili u mrežnoj fascikli.

Nadogradnja na operativni sistem Windows Vista

Kada vršite nadogradnju na sistem Windows Vista, zadržavate datoteke, postavke i programe iz trenutne verzije operativnog sistema Windows.

Važno: Sledeću proceduru koristite samo kada nadograđujete 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows XP na 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista.

Pre nadogradnje:

 • Proverite da li je hardver kompatibilan. Posetite stranicu Windows Vista Savetnik za nadogradnju na Web lokaciji korporacije Microsoft. Osim toga, tokom nadogradnje možete pokrenuti Windows Vista Savetnik za nadogradnju tako što ćete izabrati stavku Proveri kompatibilnost na mreži na stranici Instaliranje operativnog sistema Windows.

 • Uverite se da imate instaliran Windows XP servisni paket 2 pre nego što nadogradite računar koji radi pod operativnim sistemom Windows XP na operativni sistem Windows Vista. Ako koristite Windows XP, evo kako možete da vidite da li računar radi pod operativnim sistemom Windows XP servisni paket 2:

  • Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na stavku Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

   Na kartici Opšti podaci uverite se da je u oblasti Sistem prikazan servisni paket 2.

  Ako Windows XP servisni paket 2 nije instaliran, morate ga instalirati pre nadogradnje na operativni sistem Windows Vista. Da biste preuzeli servisni paket 2 za Windows XP, posetite lokaciju Windows Update na mreži.

Upozorenje

 • Ukoliko imate kopiju za nadogradnju 32-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista, morate da pokrenete instalaciju operativnog sistema Windows tokom korišćenja postojeće verzije sistema Windows.

Napomene

 1. Ubacite Windows instalacioni disk u DVD ili CD jedinicu računara. Morate pokrenuti instalaciju operativnog sistema Windows dok je pokrenuta postojeća verzija operativnog sistema Windows.

 2. Na stranici Instaliranje operativnog sistema Windows kliknite na dugme Instaliraj odmah.

 3. Na stranici Pribavljanje važnih ispravki za instalaciju preporučujemo da pribavite poslednje ispravke da biste osigurali uspešnu instalaciju i zaštitili računar od bezbednosnih pretnji. Biće vam potrebna Internet veza da biste pribavili ispravke za instalaciju.

 4. Na stranici Unos šifre proizvoda za aktivaciju preporučujemo da otkucate šifru proizvoda od 25 znakova da biste izbegli probleme prilikom aktivacije.

 5. Ukoliko prihvatate uslove licenciranja, na stranici Pročitajte uslove licenciranja kliknite na dugme Prihvatam uslove licenciranja.

 6. Na stranici Koju vrstu instalacije želite? izaberite opciju Nadogradnja da biste započeli nadogradnju. Možda ćete videti izveštaj o kompatibilnosti.

 7. Sledite uputstva.

Instaliranje operativnog sistema Windows pomoću čiste instalacije

Prilikom izvršavanja čiste instalacije 32-bitne ili 64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista možete da koristite sledeću proceduru.

Kada izvršavate čistu instalaciju, postojeća verzija operativnog sistema Windows, uključujući sve datoteke, postavke i programe, automatski se zamenjuje. Možete napraviti rezervnu kopiju datoteka i postavki, ali nakon završetka instalacije morate ručno ponovo da instalirate svoje programe i vratite datoteke čije ste rezervne kopije napravili. Za informacije o tome kako možete da vratite datoteke u prethodno stanje nakon čiste instalacije pogledajte članak Vraćanje ličnih datoteka u prethodno stanje nakon izvršavanja prilagođene instalacije na mreži.

Izvršite čistu instalaciju ako na računaru nije instaliran operativni sistem ili ako želite da izbrišete trenutnu verziju operativnog sistema i zamenite je operativnim sistemom Windows Vista ili želite da kreirate particije na čvrstom disku i instalirate Windows Vista na određenoj particiji.

Pre instaliranja operativnog sistema Windows, proverite da li je hardver kompatibilan. Posetite stranicu Windows Vista Savetnik za nadogradnju na Web lokaciji korporacije Microsoft. Osim toga, tokom instalacije možete pokrenuti Windows Vista Savetnik za nadogradnju tako što ćete izabrati stavku Proveri kompatibilnost na mreži na stranici Instaliranje operativnog sistema Windows. Ako instalaciju pokrećete sa instalacionog diska, ova veza do Windows Vista Savetnika za nadogradnju se neće pojaviti na stranici „Instaliranje operativnog sistema Windows“.

Napomena

 • Ne možete da instalirate kopiju za nadogradnju operativnog sistema Windows Vista na particiji ukoliko kopija operativnog sistema Windows 2000 ili Windows XP već nije instalirana na toj particiji. U zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows na koju vršite nadogradnju i sa koje izvršavate nadogradnju, možda ćete morati da izvršite čistu instalaciju.

 1. Uključite računar, ubacite Windows instalacioni disk u DVD ili CD jedinicu računara, a zatim izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Ako je na računaru već instaliran operativni sistem, a ne želite da kreirate, proširujete, brišete ili formatirate particije, pređite na 2. korak.

  • Ako na računaru nije instaliran operativni sistem ili ako želite da kreirate, proširite, izbrišete ili formatirate particije, potrebno je da ponovo pokrenete računar sa ubačenim instalacionim CD-om ili DVD-om. Ovo će dovesti do pokretanja („podizanja“) računara sa instalacionog CD-a ili DVD-a. Ako budete upitani da pritisnete neki taster za podizanje računara sa DVD-a ili CD-a, pritisnite bilo koji taster. Ako se pojavi stranica instalacije operativnog sistema Windows, pređite na 2. korak.

   Ako se stranica instalacije operativnog sistema Windows ne pojavi i ne budete upitani da pritisnete neki taster za pokretanje sa DVD-a ili CD-a, možda ćete morati da navedete da računar koristi DVD ili CD jedinicu kao uređaj za pokretanje. To znači da ćete u BIOS-u morati da podesite DVD ili CD jedinicu kao primarni uređaj za pokretanje sistema. Da biste saznali kako to da uradite, pogledajte odeljak Pokretanje operativnog sistema Windows sa CD-a ili DVD-a. Kada izaberete DVD ili CD jedinicu kao uređaj za pokretanje sistema, ponovo pokrenite računar, a zatim pokrenite Windows sa instalacionog DVD-a ili CD-a kao što je prethodno opisano.

 2. Na stranici Instaliranje operativnog sistema Windows sledite sva prikazana uputstva, a zatim kliknite na dugme Instaliraj odmah.

 3. Na stranici Pribavljanje važnih ispravki za instalaciju preporučujemo da pribavite poslednje ispravke da biste osigurali uspešnu instalaciju i zaštitili računar od bezbednosnih pretnji. Biće vam potrebna Internet veza da biste pribavili ispravke za instalaciju.

 4. Na stranici Unos šifre proizvoda za aktivaciju preporučujemo da otkucate šifru proizvoda od 25 znakova da biste izbegli probleme prilikom aktivacije.

  Napomena

  • Ako imate kopiju za nadogradnju 32-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista, videćete poruku koja vas obaveštava da ponovo pokrenete računar i pokrenete instalaciju operativnog sistema Windows iz postojećeg operativnog sistema.

 5. Ukoliko prihvatate uslove licenciranja, na stranici Pročitajte uslove licenciranja kliknite na dugme Prihvatam uslove licenciranja.

 6. Na stranici Koju vrstu instalacije želite? izaberite opciju Prilagođena.

  Napomena

  • Kada kliknete na dugme Prilagođeno, ukoliko imate kopiju za nadogradnju 64-bitne verzije operativnog sistema Windows Vista, a nemate verziju operativnog sistema Windows koja može da se nadogradi, instalacija neće moći da se nastavi. Biće potrebno da instalirate kopiju operativnog sistema Windows 2000 ili Windows XP da biste nastavili sa ovim metodom instalacije.

 7. Na stranici Gde želite da instalirate Windows?, izaberite gde želite da instalirate Windows.

  • Ako ne kreirate particije na čvrstom disku, kliknite na dugme Dalje. Instalacija započinje automatski. Možda ćete videti izveštaj o kompatibilnosti u kome su navedeni programi i upravljačkih programi koji neće funkcionisati nakon instalacije. Sve probleme koji se javljaju možete rešiti kada instalacija bude dovršena.

  • Ako imate postojeću particiju i želite da imate više operativnih sistema na računaru, Windows možete instalirati na neku određenu particiju. (To se zove dual-boot ili multiboot konfiguracija). Ako to uradite, obavezno instalirajte Windows na particiji na kojoj nije instalirana trenutna verzija operativnog sistema Windows. Da biste instalirali Windows na postojeću particiju, izaberite particiju koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli instalaciju. Možda ćete videti izveštaj o kompatibilnosti.

  • Ako želite da kreirate, proširite, izbrišete ili formatirate particiju, Windows morate pokrenuti sa instalacionog DVD-a ili CD-a. Ako proces instalacije niste započeli na ovaj način, sledite uputstva za pokretanje operativnog sistema Windows sa instalacionog DVD-a ili CD-a koja se pojavljuju u okviru prvog koraka ovog postupka, a zatim sledite uputstva na svakom ekranu. Na stranici Gde želite da instalirate Windows? izaberite stavku Opcije disk jedinice (više opcija), izaberite željenu opciju, a zatim sledite uputstva. Kliknite na dugme Dalje da biste započeli instalaciju. Možda ćete videti izveštaj o kompatibilnosti.

 8. Sledite uputstva.

Napomena

 • Kada instalacija bude dovršena, obavezno omogućite postojeći ili instalirajte novi antivirusni softver.

Ponovno instaliranje operativnog sistema Windows Vista

Ako želite da ponovo instalirate operativni sistem Windows Vista izvršavanjem čiste instalacije — verovatno da biste vratili podrazumevane postavke operativnog sistema Windows — evo kako to možete da uradite. (Ako imate problem sa operativnim sistemom Windows, prvo pogledajte odeljak Šta treba raditi ako se Windows ne pokreće pravilno, u kome je objašnjeno kako da rešite probleme pomoću Windows instalacionog diska bez ponovnog instaliranja operativnog sistema Windows).

Upozorenje

 • Napravite rezervnu kopiju datoteka pre nego što započnete ponovnu instalaciju operativnog sistema Windows, čak i ako ponovo instalirate Windows na particiji čvrstog diska. Čista instalacija zamenjuje trenutnu verziju operativnog sistema Windows i sve lične datoteke.

 1. Uključite računar i ubacite Windows Vista DVD ili CD.

 2. Na stranici Instalacija operativnog sistema Windows sledite uputstva koja će se možda pojaviti, a zatim kliknite na dugme Instaliraj odmah.

 3. Na stranici Pribavljanje važnih ispravki za instalaciju preporučujemo da pribavite poslednje ispravke da biste osigurali uspešnu instalaciju i zaštitili računar od bezbednosnih pretnji. Biće vam potrebna Internet veza da biste pribavili ispravke za instalaciju.

 4. Na stranici Unos šifre proizvoda za aktivaciju preporučujemo da otkucate šifru proizvoda od 25 znakova da biste izbegli probleme prilikom aktivacije.

 5. Ukoliko prihvatate uslove licenciranja, na stranici Pročitajte uslove licenciranja kliknite na dugme Prihvatam uslove licenciranja.

 6. Sledite uputstva na svakoj stranici. Na stranici Koju vrstu instalacije želite? izaberite opciju Prilagođena.

 7. Na stranici Gde želite da instalirate Windows?, izaberite na kojoj particiji želite da instalirate Windows.

 8. Kliknite na dugme Dalje da biste započeli instalaciju. Možda ćete videti izveštaj o kompatibilnosti.

 9. Sledite uputstva.

Napomena

 • Kada instalacija bude dovršena, obavezno omogućite postojeći ili instalirajte novi antivirusni softver.