Možete da instalirate većinu hardvera prenosnih uređaja tako što ćete ih povezati sa računarom. Windows će automatski instalirati odgovarajući softver upravljačkog programa ako je dostupan ili, ako nije, zatražiće od vas da ubacite disk koji je isporučen sa hardverskim uređajem.