Dodaci programa Internet Explorer: najčešća pitanja

Dodaci Web pregledača dodaju funkcije Web pregledaču (na primer, dodatne trake sa alatkama, animirane pokazivače miša, podatke o akcijama i blokatore iskačućih reklama).

Prikaži sve

Odakle potiču dodaci?

Mnogi dodaci potiču sa Interneta i obično traže vašu dozvolu pre nego što se instaliraju na računar. Neki od njih, međutim, mogu biti instalirani bez vašeg znanja. To se dešava ako je dodatak bio deo drugog programa koji ste instalirali. Neki dodaci instaliraju se uz Microsoft Windows.

Kako mogu da vidim koji su dodaci instalirani?

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Upravljanje dodacima, a zatim stavku Omogući ili onemogući dodatke.

 3. U polju Prikaži izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Da biste prikazali celokupnu listu dodataka koji se nalaze na računaru, izaberite opciju Dodaci koje je koristio Internet Explorer.

 • Da biste prikazali samo one dodatke koji su bili potrebni za trenutnu Web stranicu ili Web stranicu koja je nedavno prikazana, izaberite opciju Dodaci koji su trenutno učitani u Internet Explorer.

 • Da biste prikazali dodatke koje je preliminarno odobrio Microsoft, proizvođač računara ili dobavljač usluga, izaberite opciju Dodaci koji se pokreću bez traženja dozvole.

 • Da biste prikazali samo 32-bitne ActiveX kontrole, izaberite opciju Preuzete ActiveX kontrole (32-bitne).

Kako se upravlja dodacima ako je stavka u meniju nedostupna?

Opcija „Upravljanje dodacima“ u meniju „Alatke“ je onemogućena kada je Internet Explorer pokrenut u režimu bez dodataka. I dalje možete da upravljate dodacima, ali to morate da radite koristeći stavku „Internet opcije“ na kontrolnoj tabli. To možete da uradite na sledeći način:

 1. Otvorite stavku „Internet opcije“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mrežna i Internet, a zatim izabrati stavku Internet opcije.

 2. Izaberite karticu Programi, a zatim kliknite na dugme Upravljanje dodacima.

  Napomena

  • Izvršene promene neće stupiti na snagu dok ponovo normalno ne pokrenete Internet Explorer (kada ne koristite režim bez dodataka).

Zašto dobijam poruku koja me obaveštava da Internet Explorer radi bez dodataka kada ga pokrenem?

Ova poruka se prikazuje kada se Internet Explorer otvori sa onemogućenim dodacima. Da biste normalno pokrenuli Internet Explorer (sa uključenim dodacima), uverite se da ste u meniju „Start“ izabrali stavku Internet Explorer i nemojte izabrati stavku Internet Explorer (bez dodataka).

Postoji nekoliko dodataka na listi koje nisam instalirao. Kako su dospeli na moj računar?

Neki dodaci su unapred odobreni i od početka su instalirani na računaru. Svi unapred odobreni dodaci su provereni i digitalno potpisani. Unapred odobrene dodatke može obezbediti Microsoft, proizvođač računara, dobavljač Internet usluga (ako koristite privatnu zaštićenu verziju programa Internet Explorer) ili administrator mreže. Da biste videli preliminarno odobrene dodatke instalirane na računaru, uradite sledeće:

Prikazivanje preliminarno odobrenih dodataka

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Upravljanje dodacima, a zatim stavku Omogući ili onemogući dodatke.

 3. Na listi Prikaži izaberite opciju Dodaci koji rade bez traženja dozvole.

 4. Nakon toga ćete videti listu svih preliminarno odobrenih dodataka. Kada završite sa pregledanjem liste, kliknite na dugme U redu.

Napomene

 • Neki dodaci su digitalno potpisani što znači da u datoteci postoji specijalno kodirana oznaka koja može identifikovati izdavača. Ako je u koloni Izdavač prikazana stavka (Nije potvrđen), dodatak nije digitalno potpisan.

 • Neke dodatke je možda onemogućio administrator mreže. U tom slučaju, dodatak možda neće biti prikazan na listi dodataka ili nećete moći da ga omogućite. Administrator će morati da omogući dodatak da biste mogli da ga koristite.

Šta mogu da uradim ako smatram da dodatak stvara probleme?

Dodaci se obično koriste bez problema, ali ponekad neočekivano isključuju Internet Explorer. To se može dogoditi ako je dodatak kreiran za raniju verziju programa Internet Explorer ili ima grešku u programiranju.

Evo šta možete učiniti:

 • Onemogućite ga. Ako se problemi koje prouzrokuje dodatak ponavljaju, onemogućite ga pomoću funkcije „Upravljač dodacima“.

 • Prijavite ga. Možda ćete želeti da prijavite problem korporaciji Microsoft kada to od vas bude zatraženo. Prijava je anonimna i od vas ne zahteva ništa osim dozvole. Te prijave se koriste za poboljšavanje naših proizvoda i podsticanje drugih preduzeća da ažuriraju i unaprede svoje proizvode.

Da li mogu da izbrišem dodatke ili ActiveX kontrole?

Možete izbrisati samo one ActiveX kontrole koje ste preuzeli i instalirali. Ne možete izbrisati ActiveX kontrole koje su unapred instalirane, kao ni nijedan tip dodataka, ali možete ih onemogućiti. Da biste izbrisali ActiveX kontrolu koju ste instalirali, koristite funkciju „Upravljač dodacima“. Ako dodatak ne može da se ukloni pomoću funkcije „Upravljač dodacima“, možda ćete moći da ga deinstalirate preko kontrolne table.

Brisanje ActiveX kontrola koje ste instalirali

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Upravljanje dodacima, a zatim stavku Omogući ili onemogući dodatke.

 3. Na listi Pokaži izaberite stavku Preuzete ActiveX kontrole da biste prikazali sve ActiveX kontrole.

 4. Kliknite na ActiveX kontrolu koju želite da onemogućite, a zatim kliknite na dugme Izbriši.

 5. Ponovite korak 4 za svaki dodatak koji želite da onemogućite. Kada završite, kliknite na dugme U redu.

Kako mogu da onemogućim dodatak pregledača?

Pre nego što onemogućite dodatak pregledača, imajte na umu da neke Web stranice ili sâm Internet Explorer možda neće ispravno prikazivati sadržaje ako je neki dodatak onemogućen. Preporučujemo da dodatke onemogućite samo ako više puta dovedu do zatvaranja programa Internet Explorer.

Trajno onemogućavanje dodataka

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Upravljanje dodacima, a zatim stavku Omogući ili onemogući dodatke.

 3. Na listi Prikaži izaberite opciju Dodaci koje je koristio Internet Explorer da biste prikazali sve dodatke.

 4. Kliknite na dodatak koji želite da onemogućite, a zatim na dugme Onemogući.

 5. Ponovite korak 4 za svaki dodatak koji želite da onemogućite. Kada završite, kliknite na dugme U redu.

Izvršite dole navedene korake da biste pokrenuli Internet Explorer tako da svi dodaci budu privremeno onemogućeni. Dodaci će biti onemogućeni dok ponovo ne pokrenete Internet Explorer na uobičajen način. Da biste trajno onemogućili dodatke, izvršite korake navedene u gornjem odeljku.

Privremeno onemogućavanje svih dodataka

 • Kliknite na dugme StartDugme „Start“, izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku Pribor, izaberite stavku Sistemske alatke, a zatim stavku Internet Explorer (bez dodataka).

Kako mogu ponovo da omogućim dodatak pregledača?

Možda ćete želeti ponovo da omogućite dodatak pregledača ukoliko ste ga onemogućili a želite da posetite lokaciju koja ga zahteva ili ako je onemogućavanje dodatka dovelo do opštih problema sa prikazivanjem Web stranica ili programa Internet Explorer.

Ponovno omogućavanje dodatka

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Upravljanje dodacima, a zatim stavku Omogući ili onemogući dodatke.

 3. Na listi Prikaži izaberite opciju Dodaci koje je koristio Internet Explorer da biste prikazali sve dodatke.

 4. Izaberite dodatak koji želite da omogućite, a zatim kliknite na dugme Omogući.

 5. Ponovite korak 4 za svaki dodatak koji želite da omogućite. Kada završite, kliknite na dugme U redu.