Blokator iskačućih prozora u programu Internet Explorer najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o iskačućim prozorima i blokatoru iskačućih prozora.

Prikaži sve

Šta je iskačući prozor?

Iskačući prozor je prozorčić Web pregledača koji se pojavljuje na vrhu prikazane Web lokacije. Iskačući prozori se često pojavljuju čim posetite neku Web lokaciju, a obično ih kreiraju oglašivači.

Šta je blokator iskačućih prozora?

Blokator iskačućih prozora je funkcija u programu Internet Explorer koja vam omogućava da ograničite ili blokirate većinu iskačućih prozora. Možete izabrati nivo blokiranja koji vam odgovara, od blokiranja svih iskačućih prozora do dopuštanja iskačućih prozora koje želite da vidite. Kada je blokator iskačućih prozora uključen, na informativnoj traci prikazana je poruka „Iskačući prozor je blokiran. Kliknite ovde da biste videli ovaj iskačući prozor ili dodatne opcije.“

Kako da uključim ili isključim blokator iskačućih prozora?

Blokator iskačućih prozora je u programu Internet Explorer uključen po podrazumevanoj vrednosti. Da biste ga isključili ili ponovo uključili nakon isključivanja, sledite ove korake:

Uključivanje ili isključivanje blokatora iskačućih prozora

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Blokator iskačućih prozora.

 3. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste isključili blokator iskačućih prozora, izaberite opciju Isključi blokator iskačućih prozora.

  • Da biste uključili blokator iskačućih prozora, izaberite opciju Uključi blokator iskačućih prozora.

Mogu li da vidim iskačući prozor koji je Internet Explorer blokirao?

Da. Sledite ove korake:

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Krećite se do Web lokacije sa iskačućim prozorom, a zatim kliknite na informativnu traku kada se na njoj pojavi obaveštenje da je iskačući prozor blokiran.

 3. Izaberite opciju Prikaži blokirani iskačući prozor.

Napomena

 • Prikaz iskačućeg prozora možete dopustiti tako što ćete pritisnuti tastere CTRL+ALT kada kliknete na vezu da biste otvorili Web lokaciju koja ima iskačuće prozore.

Kako mogu da izaberem dopuštanje iskačućih prozora za određenu Web lokaciju?

Internet Explorer prikazuje iskačuće prozore koji se pojavljuju nakon što kliknete na neku vezu ili dugme po podrazumevanoj vrednosti. Blokator iskačućih prozora blokira iskačuće prozore koji se prikazuju automatski (a da ne kliknete na vezu ili dugme). Ako za određenu Web lokaciju želite da dopustite automatski prikaz iskačućih prozora, sledite ove korake:

Dopuštanje automatskih iskačućih prozora sa određene Web lokacije

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Blokator iskačućih prozora, a zatim izaberite stavku Postavke blokatora iskačućih prozora.

 3. U polju Adresa Web lokacije koju treba dozvoliti otkucajte adresu (ili URL) Web lokacije na kojoj želite da vidite iskačuće prozore, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 4. Ponovite korak 3 za svaku Web lokaciju čije iskačuće prozore želite da dopustite. Kada završite sa dodavanjem Web lokacija, kliknite na dugme Zatvori.

Uključio sam blokator iskačućih prozora, ali još uvek se pojavljuju neki iskačući prozori. Zašto?

Slede neki uobičajeni razlozi zašto još uvek mogu da se pojavljuju iskačući prozori:

 • Na računaru možda imate softver, kao što je adver ili špijunski softver, koji otvara iskačuće prozore. Da biste sprečili te iskačuće prozore, moraćete da ustanovite koji softver ih otvara, a zatim da ga uklonite ili promenite njegove postavke da bi otvaranje iskačućih prozora bilo sprečeno. Za informacije o otkrivanju i uklanjaju advera i špijunskog softvera pogledajte odeljak Špijunski softver: najčešća pitanja.

 • Neki prozori sa aktivnim sadržajem nisu blokirani.

 • Internet Explorer neće blokirati iskačuće prozore sa Web lokacija koje se nalaze u zonama lokalne interne mreže ili lokacija sa pouzdanim sadržajem. Ako želite da blokirate iskačuće prozore sa tih Web lokacija, morate ih ukloniti iz tih zona. Za više informacija pogledajte odeljak Bezbednosne zone: dodavanje ili uklanjanje Web lokacija.

Uklanjanje Web lokacije sa liste lokacija koje dopuštaju iskačuće prozore

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Blokator iskačućih prozora, a zatim izaberite stavku Postavke blokatora iskačućih prozora.

 3. U polju Adresa Web lokacije koju treba dozvoliti kliknite na Web lokaciju koju želite da uklonite sa liste, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 4. Ponovite korak 3 za svaku Web lokaciju koju želite da uklonite sa liste Web lokacija koje mogu prikazivati iskačuće prozore. Kada završite, kliknite na dugme Zatvori.

Ne želim da se iskačući prozori pojavljuju čak ni kada se otvore nakon što kliknem na neku vezu ili dugme na Web lokaciji. Da li mogu da podesim Internet Explorer da blokira sve iskačuće prozore?

Da. Sledite ove korake:

Blokiranje svih iskačućih prozora

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Blokator iskačućih prozora, a zatim izaberite stavku Postavke blokatora iskačućih prozora.

 3. U okviru Nivo filtera izaberite opciju Visok: Blokiraj sve iskačuće prozore, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Ako želite da vidite blokirane iskačuće prozore kada je ova postavka uključena, držite pritisnute tastere CTRL + ALT dok se prozor ne otvori.

Kako da promenim postavke blokatora iskačućih prozora?

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, izaberite stavku Blokator iskačućih prozora, a zatim izaberite stavku Postavke blokatora iskačućih prozora.

 3. Izvršite željene promene, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

Kako da podesim da se iskačući prozori prikazuju u okviru kartice?

Iskačući prozori se prikazuju u posebnim prozorima po podrazumevanoj vrednosti. Ako vam više odgovara da se iskačući prozori prikazuju u okviru kartica, sledite ove korake:

Prikazivanje iskačućih prozora u okviru kartica

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.

 3. Kliknite na karticu Opšte postavke, a zatim u okviru Kartice kliknite na dugme Postavke.

 4. U dijalogu Postavke pregledanja pomoću kartica izaberite opciju Uvek otvaraj iskačuće prozore na novoj kartici, a zatim dvaput kliknite na dugme U redu.