Pridruživanje sastanku pomoću programa Windows prostor za timski rad

Pomoću programa Windows prostor za timski rad možete sarađivati i deliti dokumente, programe ili radnu površinu sa drugim osobama na Internetu, lokalnoj mreži ili bežičnoj ad hoc mreži.

Sastanku se možete pridružiti tako što ćete dvaput kliknuti na pozivnu datoteku koju ste primili od nekog učesnika u sastanku. Sastanku se možete pridružiti i tako što ćete izvršiti ove korake:

  1. Otvorite program „Windows saradnja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows saradnja.

    Ako prvi put otvarate program „Windows prostor za timski rad“, bićete upitani da uključite neke usluge i prijavite se na uslugu „Ljudi oko mene“. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Kliknite na dugme Pridruži se sastanku u mojoj blizini, otkucajte lozinku za sastanak i kliknite na strelicu  Slika dugmeta sa strelicom.