Kada podesite mrežu, Windows automatski kreira radnu grupu i dodeljuje joj ime. Možete se pridružiti postojećoj radnoj grupi na mreži ili kreirati novu.

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

 2. U okviru Postavke imena računara, domena i radne grupe kliknite na dugme Promeni postavke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Izaberite karticu Ime računara, a zatim kliknite na dugme Promeni.

 4. U okviru Član izaberite stavku Radna grupa i izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste se pridružili postojećoj radnoj grupi, otkucajte ime radne grupe kojoj želite da se pridružite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Da biste se pridružili novoj radnoj grupi, otkucajte ime radne grupe koju želite da kreirate, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Ako promenite ime postojeće radne grupe, biće kreirana nova radna grupa sa tim imenom.

  Ako je računar bio član domena pre nego što ste se pridružili radnoj grupi, biće uklonjen sa domena, a nalog na računaru na tom domenu biće onemogućen.

Napomena

 • Ako mreža obuhvata računare koji rade pod operativnim sistemom Windows XP, možda će biti potrebno da promenite ime radne grupe na tim računarima da bi se ono podudaralo sa imenom radne grupe na računarima koji rade pod tom verzijom operativnog sistema Windows tako da možete da vidite sve računare na vašoj mreži i da se sa njima povežete.