Pridruživanje Microsoft SpyNet zajednici

Windows Defender otkriva poznati špijunski softver i drugi potencijalno neželjeni softver. Ovo uključuje softver koji još nije analiziran po stepenu rizika i sve izmene koje je na računar uneo taj softver. Microsoft SpyNet zajednica na mreži pomaže vam da vidite kako drugi ljudi odgovaraju na softver koji još nije klasifikovan po stepenu rizika. Ako odlučite da dobijate obaveštenja o ovom softveru, mogućnost da vidite da li drugi članovi zajednice dozvoljavaju ili zabranjuju softver ili promene koje softver izvrši mogu vam pomoći u donošenju odluke šta da uradite. Ako učestvujete, vaši izbori se dodaju ocenama zajednice kako bi se drugim osobama pomoglo da odluče šta da urade. Možete odabrati da dobijate obaveštenja o softveru koji još nije klasifikovan po stepenu rizika pomoću opcija koje obezbeđuje Windows Defender, a možete i da pristupite zajednici Microsoft SpyNet sa naprednim članstvom.

Špijunski softver se neprekidno razvija, tako da ocene SpyNet zajednice takođe pomažu korporaciji Microsoft da odredi koji softver da istraži. Na primer, ako mnogi ljudi odbiju izmene koje je uneo softver koji još nije klasifikovan, Microsoft će analizirati softver, utvrditi da li je u pitanju špijunski softver i ažuriraće definicije programa Windows Defender ako je to potrebno. Ažurne definicije pomažu programu Windows Defender da otkrije najnovije pretnje špijunskog softvera i spreči ih da zaraze računar. Čak i ako softver nije špijunski, Windows Defender vas obaveštava ako otkrije da softver radi na način koji je zlonameran ili neželjen.

Ako se pridružite Microsoft SpyNet zajednici, Windows Defender automatski korporaciji Microsoft šalje informacije o špijunskom softveru, potencijalno neželjenom softveru i softveru koji još nije analiziran po stepenu rizika, kao i o izmenama koje je taj softver uneo. Korporaciji Microsoft takođe se izveštava i o radnjama koje su primenjene na softver. Za više informacija o izveštajima pročitajte izjavu o privatnosti programa Windows Defender na Web lokaciji Microsoft‌ Bezbednost kod kuće.

Pridruživanje Microsoft SpyNet zajednici

  1. Otvorite program Windows zaštitnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows zaštitnik.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Microsoft SpyNet.

  3. Izaberite nivo učešća koji želite tako što ćete izabrati stavku Pridružite se sa osnovnim članstvom ili Pridružite se sa naprednim članstvom i kliknite na dugme Sačuvaj. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.