Ovaj članak sadrži informacije koje pomažu pri upravljanju ispravkama na mreži i pronalaženju pravih ispravki za svaki računar na mreži. Svakom računaru na mreži potrebne su ispravke koje su dizajnirane za verziju operativnog sistema Windows pod kojom računar radi. Računaru koji radi pod operativnom sistemom Windows XP, na primer, nisu potrebne iste ispravke kao računaru koji radi pod ovom verzijom operativnog sistema Windows.

Ažuriranje računara na kućnoj mreži

Najlakši način da redovno ažurirate kućnu mrežu jeste da uključite automatsko ažuriranje operativnog sistema Windows na svakom računaru. Koristite preporučene postavke tako da bez obzira ko koristi računar Windows može da proveri da li postoje ispravke i da ih instalira po redovnom planu. Za više informacija pogledajte odeljak Razumevanje automatskog ažuriranja operativnog sistema Windows.

Upravljanje ispravkama za računare na kancelarijskoj mreži

Ako ste administrator sistema za mrežu, možete da koristite ove opcije da biste redovno ažurirali sve računare na mreži.

  • Uverite se da je automatsko ažuriranje operativnog sistema Windows uključeno i podešeno na postavku koju želite da koriste svi računari na mreži. Da biste upravljali postavkama automatskog ažuriranja operativnog sistema Windows za svaki računar, koristite postavke smernica grupe za uslugu „Ažuriranje Windowsa“.

  • Da biste pronašli ispravke za više verzija operativnog sistema Windows, pretražite katalog ažuriranja operativnog sistema Windows na mreži.

  • Da biste saznali više o načinu ažuriranja operativnih sistema Windows i drugih Microsoft proizvoda koji su pokrenuti unutar korporativnog zaštitnog zida, posetite Web lokaciju „Usluge za ažuriranje Windows servera (WSUS)“. Ova usluga pomaže administratorima da ciljaju sisteme za primenu ispravki, definišu interakciju korisnika sa ispravkama, planiraju učestalost i prioritet ispravki i drugo.