Saznajte kako da instalirate Windows Vista servisni paket 2 (SP2)

Windows Vista servisni paket 2 (SP2) uključuje podršku za nove tipove hardvera i nove hardverske standarde i sadrži sve ispravke koje su objavljene od pojavljivanja SP1. Više informacija potražite u članku Komponente uključene u Windows Vista servisni paket 2 (SP2).

Kako nabaviti SP2

Preporučeni (i najlakši) način za nabavljanje SP2 jeste da uključite automatsko ažuriranje u fascikli Windows Update na kontrolnoj tabli i sačekate da vas Windows Vista obavesti da je SP2 spreman za instaliranje. Treba da kliknete samo nekoliko puta da biste započeli proces instalacije, a ostatak procesa je automatizovan.

Da biste instalirali SP2, prvo morate imati instaliran Windows Vista servisni paket 1. Više informacija potražite u članku Saznajte kako da instalirate Windows Vista servisni paket 1 (SP1).

Informacije o tome da li je SP2 već instaliran

 • Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar i izaberite stavku Svojstva.

  Ako je Servisni paket 2 naveden u odeljku Izdanje operativnog sistema Windows, SP2 je već instaliran na računaru i ne morate da sledite navedena uputstva.

Prikaži sve

Pre nego što počnete

Pre nego što instalirate SP2, preporučujemo da uradite sledeće:

 • Prijavite se na računar koristeći administratorski nalog, uverite se da su svi ostali korisnici odjavljeni sa računara i zatvorite sve otvorene programe.

 • Napravite rezervnu kopiju važnih datoteka na spoljnoj lokaciji, na primer na spoljnom čvrstom disku, DVD-u ili CD-u ili na USB fleš disku. Potražite termin „pravljenje rezervne kopije“ u Windows pomoći i podršci da biste dobili više informacija.

 • Ako koristite laptop računar, priključite ga na utičnicu sa naizmeničnom strujom i nemojte isključivati niti ponovo pokretati računar tokom instalacije.

 • Po potrebi ažurirajte upravljačke programe uređaja. To možete da uradite pomoću usluge Windows Update ili tako što ćete posetiti Veb lokaciju proizvođača uređaja. Više informacija potražite u članku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

 • Ako je sa računarom povezan izvor neprekidnog napajanja (UPS), isključite serijski kabl za povezivanje pre nego što instalirate SP2. Instalacija automatski pokušava da otkrije uređaje povezane sa serijskim portovima, a UPS oprema može dovesti do problema sa procesom otkrivanja. Računar može ostati povezan sa UPS uređajem radi napajanja.

 • Neki antivirusni softver može sprečiti instaliranje SP2 ili usporiti instalaciju. Možete pokušati da privremeno onemogućite antivirusni softver. Ako to uradite, treba da budete svesni rizika koji to uključuje i uverite se da ste ga ponovo omogućili posle instalacije servisnog paketa.

 • Uverite se da na disku imate dovoljno slobodnog prostora za instalaciju SP2 (iako će veći deo tog prostora biti oslobođen posle instalacije). Ako je potrebno da oslobodite prostor na disku, pogledajte članak Strategije za oslobađanje prostora na disku na mreži.

  Metod instalacije Približna količina potrebnog slobodnog prostora na disku
  Metod instalacije

  Windows Ispravka

  Približna količina potrebnog slobodnog prostora na disku
  • zasnovano na x86 procesorima: 684 MB

  • zasnovano na x64 procesorima: 863 MB

  Metod instalacije

  Preuzimanje SP2 sa Microsoft Veb lokacije

  Približna količina potrebnog slobodnog prostora na disku
  • zasnovano na x86 procesorima: 1,8 GB do 3 GB

  • zasnovano na x64 procesorima: 3,2 GB do 5 GB

  Metod instalacije

  Integrisana instalacija za preduzeća i IT stručnjake

  Približna količina potrebnog slobodnog prostora na disku
  • zasnovano na x86 procesorima: 10 GB

  • zasnovano na x64 procesorima: 13 GB

Instaliranje SP2 pomoću usluge Windows Update (preporučuje se)

Ako je računar podešen da automatski instalira ispravke, Windows Update će vas upitati da li želite da instalirate SP2. Sledite uputstva na ekranu. Ako vam ne bude zatraženo da instalirate SP2, sledite ove korake:

Instaliranje SP2 pomoću usluge Windows Update

 1. Uverite se da ste povezani sa Internetom.

 2. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Update.
 3. U levom oknu izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.

 4. Izaberite stavku Prikaži dostupne ispravke. Sa liste ispravki izaberite stavku Servisni paket za MicrosoftWindows (KB936330) i kliknite na dugme Instaliraj. Slika ikone bezbednosnog štita Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Napomena

  • Ako SP2 nije naveden na listi, moda ćete prvo morati da instalirate neke druge ispravke. Instalirajte sve ispravke uz koje je navedena stavka Preporučeno ili Važno, vratite se na stranicu Windows Update, a zatim izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.

 5. Sledite uputstva na ekranu. Tokom instalacije računar će se možda nekoliko puta ponovo pokrenuti.

 6. Kada se instalacija dovrši, prijavite se na računar u Windows odzivniku za prijavljivanje. Možda ćete videti obaveštenje koja ukazuje na to da li je ispravka uspešno instalirana.

 7. Ako ste onemogućili antivirusni softver, ponovo ga omogućite.

Ručno instaliranje SP2 pomoću lokacije Microsoft Download Center

Ako nailazite na probleme prilikom nabavljanja servisnog paketa iz usluge Windows Update, možete preuzeti SP2 kao samostalni instalacioni paket sa Veb lokacije Microsoft Download Center, a zatim ga ručno instalirati.

Ručno instaliranje SP2 pomoću samostalnog instalacionog paketa

 1. U zavisnosti od toga da li koristite 32-bitnu ili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista, preuzmite ispravku za 32-bitne verzije ili ispravku za 64-bitne verzije.

  • Da biste utvrdili da li imate 32-bitnu ili 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Da biste odmah instalirali SP2, kliknite na dugmeOtvori ili Pokreni, a zatim sledite uputstva na ekranu. Da biste SP2 instalirali kasnije, kliknite na dugme Sačuvaj da biste kopirali instalacionu datoteku na računar. Kada budete spremni da instalirate servisni paket, otvorite datoteku koju ste kopirali na računar.

 3. Na stranici Dobro došli u Windows Vista servisni paket 2 kliknite na dugme Dalje.

 4. Sledite uputstva na ekranu. Tokom instalacije računar će se možda nekoliko puta ponovo pokrenuti.

 5. Kada se instalacija dovrši, prijavite se na računar u Windows odzivniku za prijavljivanje. Primićete poruku koja ukazuje na to da li je ispravka uspešno instalirana.

 6. Ako ste onemogućili antivirusni softver, ponovo ga omogućite.

Ručno instaliranje SP2 pomoću instalacionog DVD-a

Od korporacije Microsoft možete naručiti DVD koji sadrži SP2. Više informacija potražite na Veb lokaciji Microsoft.

Ručno instaliranje SP2 pomoću instalacionog DVD-a

 1. Umetnite disk u računar koji radi pod trenutnom verzijom operativnog sistema Windows Vista. Čarobnjak Instaliranje Windows servisnog paketa trebalo bi da se pojavi automatski.

  Ako se čarobnjak ne pojavi, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Računar, kliknite desnim tasterom miša na disk jedinicu u kojoj se nalazi instalacioni disk, a zatim izaberite stavku Instaliraj ili pokreni program.
 2. Na stranici Dobro došli u Windows Vista servisni paket 2 kliknite na dugme Dalje.

 3. Sledite uputstva na ekranu. Tokom instalacije računar će se možda nekoliko puta ponovo pokrenuti.

 4. Kada se instalacija dovrši, prijavite se na računar u Windows odzivniku za prijavljivanje. Primićete poruku koja ukazuje na to da li je ispravka uspešno instalirana.

 5. Ako ste onemogućili antivirusni softver, ponovo ga omogućite.

Deinstaliranje SP2

Ako ste sami instalirali SP2, možete da ga deinstalirate. Međutim, ako ste računar dobili sa unapred instaliranim SP2 (integrisana instalacija), nije ga moguće deinstalirati.

Deinstaliranje SP2

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim izaberite stavku Programi.
 2. U okviru Programi i funkcije izaberite stavku Prikaži instalirane ispravke.

 3. Na stranici Deinstalacija ispravke izaberite stavku Servisni paket za MicrosoftWindows (KB948465), a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.

 4. Sledite uputstva na ekranu.

Održavanje bezbednosti i ažurnosti računara

Uverite se da koristite prednosti svih načina na koje vam Windows može pomoći da održite bezbednost i sigurnost računara u najvećoj mogućoj meri.

 • Instalirajte antivirusni program. Antivirusni programi skeniraju računar u potrazi za virusima pokušavajući pri tom da dobiju pristup e-pošti, operativnom sistemu ili datotekama i mogu vam pomoći u zaštiti računara. Da biste pronašli antivirusni program, posetite Veb stranicu Dobavljači Windows bezbednosnog softvera na Microsoft Veb lokaciji.

 • Nemojte da otvarate priloge e-pošte. Veliki broj virusa priložen je e-porukama i raširiće se čim otvorite prilog e-pošte. Najbolje je da uopšte ne otvarate priloge, osim ako se radi o nečemu što očekujete. Microsoft Outlook i Windows pošta blokiraju potencijalno opasne priloge.

 • Koristite zaštitni zid.‌ Windows zaštitni zid ili bilo koji drugi zaštitni zid upozoravaju vas o bezbednosnim pretnjama. Zaštitni zid može da blokira pokušaje virusa, crva i hakera da preuzmu potencijalno štetne programe na računar.

 • Koristite najnoviju verziju programa Internet Explorer. Internet Explorer 8 sadrži poboljšanja bezbednosti i privatnosti, na primer SmartScreen Filter i InPrivate pregledanje, što može pomoći u zaštiti računara tako da možete pouzdanije pregledati Veb. Više informacija potražite na Veb stranici Internet Explorer na Windows Veb lokaciji.