Ograničavanje sadržaja koji deca mogu prikazati na Webu

Funkcija „Roditeljski nadzor“ nije dostupna ukoliko je računar povezan sa domenom.

Funkciju „Roditeljski nadzor“ možete koristiti da biste naveli Web lokacije koje dete može i ne može da posećuje. Takođe možete blokirati neke Web lokacije na osnovu njihovog sadržaja.

Prikaži sve

Dozvoljavanje ili blokiranje određenih Web lokacija

 1. Otvorite funkciju „Roditeljski nadzor“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u okviru Korisnički nalozi izabrati stavku Podešavanje roditeljskog nadzora. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Izaberite nalog za koji želite da podesite Web filter.

 3. U okviru Roditeljski nadzor kliknite na dugme Uključeno.

 4. Izaberite stavku Windows Vista Web filter.

 5. Izaberite stavku Blokiraj neke Web lokacije ili sadržaj.

 6. Izaberite stavku Uredi listu dozvoljenih i blokiranih lokacija.

 7. U polju Adresa Web lokacije otkucajte adresu za Web lokaciju koju želite da dozvolite ili blokirate, a zatim kliknite na dugme Dozvoli ili Blokiraj.

Automatsko blokiranje Web sadržaja

Uključivanje Web filtera trebalo bi značajno da umanji broj Web lokacija koje deca mogu prikazati, a za čiji sadržaj ste utvrdili da je neprijatan. Međutim, filteri možda neće blokirati celokupan sadržaj koji želite da blokiraju zato što je neprijatni sadržaj subjektivan. Takođe, potrebno je neko vreme da filter analizira i oceni sadržaj zato što se nove Web lokacije neprekidno objavljuju.

 1. Otvorite funkciju „Roditeljski nadzor“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u okviru Korisnički nalozi izabrati stavku Podešavanje roditeljskog nadzora. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Izaberite nalog za koji želite da podesite Web filter.

 3. U okviru opcije Roditeljski nadzor kliknite na dugme Uključeno.

 4. Izaberite stavku Windows Vista Web filter.

 5. Izaberite stavku Blokiraj neke Web lokacije ili sadržaj.

 6. U okviru stavke Automatski blokiraj Web sadržaj izaberite željeni nivo sadržaja.

Napomena

 • Preuzimanja datoteka možete sprečiti ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Blokiraj preuzimanja datoteka.