Verovatno već znate da Windows Media Center predstavlja sjajan način za gledanje i snimanje TV sadržaja, ali da li ste znali da predstavlja i zabavan način slušanja muzike?

Bilo da se nalazite na kauču ili za stolom, Windows Media Center možete koristiti da biste pronašli svoje omiljene pesme ili možete da kreirate spiskove numera za žurke. Čak možete i da gledate projekciju slajdova omiljenih slika koje se prikazuju na ekranu tokom reprodukovanja muzike.

Slika spiska pesama u programu Windows Media Center
Slušanje muzike u programu Windows Media Center
Prikaži sve

Pronalaženje muzičkih datoteka u biblioteci

Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno možete automatski da se krećete kroz biblioteku muzike.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, a zatim kliknite na dugme biblioteka muzike.

 2. (Opcionalno) Da biste koristili funkciju „Pretraga“, na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, krećite se nadesno i kliknite na dugme pretraži. Unesite slova koristeći numeričku ili običnu tastaturu. Takođe, možete da koristite daljinski upravljač da biste uneli kriterijum za pretragu.

Napomena

 • Ako želite da upravljate programom Windows Media Center pomoću daljinskog upravljača, potreban je opcionalni daljinski upravljač za Windows Media Center.

Reprodukovanje muzike

Pomoću dugmadi sa strelicama nalevo i nadesno možete automatski da se krećete kroz biblioteke muzike.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, a zatim kliknite na dugme biblioteka muzike.

 2. Kliknite na dugme izvođač albuma, albumi, izvođači, žanrovi, pesme, spiskovi numera, kompozitori ili godine, a zatim se krećite do muzike koju želite da slušate.

 3. Kliknite na naslov ili ime, a zatim kliknite na dugme Reprodukuj album ili Reprodukuj pesmu. Počinje reprodukcija muzike.

 4. (Opcionalno) Da biste videli koje pesme su sledeće, kliknite na dugme Prikaži redosled.

Reprodukcija projekcije slajdova sa muzikom

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, a zatim kliknite na dugme biblioteka muzike.

 2. Kliknite na dugme izvođač albuma, albumi, izvođači, žanrovi, pesme, spiskovi numera, kompozitori ili godine, a zatim se krećite do muzike koju želite da slušate.

 3. Kliknite na naslov ili ime, a zatim kliknite na dugme Reprodukuj album ili Reprodukuj pesmu. Počinje reprodukcija muzike.

 4. Kliknite na dugme Reprodukuj projekciju slajdova.

Dodavanje muzike u redosled

Redosled je privremena lista pesama koje želite da reprodukujete. Muziku koju želite da slušate možete da stavite u redosled da ne biste morali stalno da birate pesme za reprodukciju.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, a zatim kliknite na dugme biblioteka muzike.

 2. Kliknite na dugme izvođač albuma, albumi, izvođači, žanrovi, pesme, spiskovi numera, kompozitori ili godine, a zatim se krećite do muzike koju želite da dodate u redosled.

 3. Izaberite naslov ili ime, a zatim kliknite na dugme Dodaj u redosled.

Prikaz i uređivanje redosleda

 1. Na ekranu start kliknite na dugme Reprodukuje se + redosled, a zatim kliknite na dugme Prikaži redosled. Prikazuje se redosled.

 2. Kliknite na dugme Uredi redosled i izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Pomoću dugmadi sa strelicama nagore i nadole premeštajte pesme nagore ili nadole na listi.

  • Kliknite na dugme „Izbriši“ da biste pesmu uklonili iz redosleda.

 3. Kliknite na dugme Gotovo.

Čuvanje redosleda kao spiska numera

Ako vam se pesme u redosledu posebno sviđaju, možete da ih sačuvate kao spisak numera da biste ih ponovo reprodukovali. Spiskovi numera su odličan način za kontrolu reprodukcije muzike. Kreiranjem spiska numera možete da grupišete bilo koju kombinaciju pesama na listi koju zatim možete brzo da reprodukujete, narežete ili sinhronizujete. Da biste saznali kako da narežete muziku, pogledajte odeljak Narezivanje CD-a ili DVD-a. Da biste saznali kako da sinhronizujete pesme (i TV emisije) sa uređajem, pogledajte odeljak Sinhronizovanje TV emisija sa uređajem.

 1. Na ekranu start kliknite na dugme Reprodukuje se + redosled, a zatim kliknite na dugme Prikaži redosled. Prikazuje se redosled.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao spisak numera.

 3. Unesite ime za spisak numera koristeći numeričku tastaturu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Kada redosled sačuvate kao spisak numera, on se dodaje trajnom skupu spiskova numera. Kada ih kreirate, trajnim spiskovima numera možete da pristupate u programima Windows Media Center ili Windows Media Player u okviru stavke Spiskovi numera.

  Redosled se odbacuje ako uradite bilo šta od sledećeg:

  • Kliknete na dugme Reprodukuj umesto na dugme Dodaj u redosled za drugu pesmu ili album u okviru opcije Muzika.

  • Reprodukujete medije u okviru opcija Radio, TV + filmovi ili Slike + video zapisi. (Iz biblioteke se odbacuju samo slike, ne i video zapisi.)

   Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

  • Zatvorite Windows Media Center (uključujući odjavljivanje, isključivanje ili ponovno pokretanje računara ili stavljanja računara u stanje pripravnosti).

Prikazivanje spiskova numera

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, a zatim kliknite na dugme biblioteka muzike.

 2. Izaberite stavku spiskovi numera.

 3. Izaberite spisak numera.

 4. (Opcionalno): Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Reprodukuj

  • Dodaj u redosled

  • Nareži CD/DVD

  • Izbriši

Brisanje muzike sa računara

Ako izbrišete pesmu, album ili spisak numera iz programa Windows Media Center, trajno ste ih izbrisali iz biblioteke muzike i sa računara.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, a zatim kliknite na dugme biblioteka muzike.

 2. Kliknite na dugme album, pesma ili spisak numera, a zatim kliknite desnim tasterom miša da bi se pojavio kontekstualni meni.

 3. Kliknite na dugme Izbriši.

 4. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.

Izbor vizuelizacije koja će se opcionalno prikazivati tokom reprodukcije muzike

Možete da gledate različite vizuelizacije — nanose boja i geometrijske oblike — čiji obrasci se menjaju uz muziku koju reprodukujete. Vizuelizacije su grupisane u kolekcije zasnovane na određenim temama, kao što su „Alhemija“, „Trake i talasi“ ili „Baterija“.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, a zatim na dugme Muzika.

 2. Kliknite na dugme Vizuelizacije, a zatim izaberite kategoriju vizuelizacije. Svaka kategorija sadrži više vizuelizacija.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Gledanje vizuelizacija tokom reprodukcije muzike

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, a zatim kliknite na dugme biblioteka muzike.

 2. Izaberite album, pesmu ili spisak numera.

 3. Kliknite na dugme Reprodukuj pesmu ili Reprodukuj album, a zatim kliknite na dugme Vizuelizuj.

Da bi vizuelizacija uvek počela tokom reprodukcije muzike

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme postavke, a zatim na dugme Muzika.

 2. Kliknite na dugme Opcije vizuelizacije, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvek pokreni vizuelizacije tokom reprodukcije muzike.

 3. U okviru stavke Prikaži informacije o pesmi tokom vizuelizacija izaberite neku opciju.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.