Za reprodukciju FM radio stanica u programu Windows Media Center potreban je opcionalni FM tjuner.

Windows Media Center možete da koristite za slušanje FM i Internet radio stanica koje su dostupne u vašoj oblasti i možete da kreirate prethodna podešavanja za svoje omiljene radio stanice.

Slika ekrana FM radija
Ekran FM radija
Prikaži sve

Pronalaženje i slušanje FM radio stanica

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, kliknite na dugme radio, a zatim na dugme FM radio.

 2. Da bi Windows Media Center pronašao radio stanicu, u okviru opcije Traži ili Podesi, kliknite na dugme - ili + da biste pronašli dostupne stanice. Ako znate frekvenciju radio stanice, unesite brojeve koristeći numeričku tastaturu na daljinskom upravljaču ili na tastaturi.

 3. Koristite kontrole prenosa na ekranu u donjem desnom uglu ekrana da biste kontrolisali reprodukciju, uključujući menjanje kanala, podešavanje jačine zvuka i pauziranje ili zaustavljanje reprodukcije Slika kontrola prenosa.

Uređivanje postojećeg prethodnog podešavanja

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, kliknite na dugmad radio, prethodna podešavanja, a zatim kliknite na prethodno podešavanje koji želite da uredite.

 2. Da biste uredili frekvenciju prethodnog podešavanja, u okviru opcije Podesi, kliknite na dugme - ili +, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj kao prethodno podešavanje.

 3. Da biste uredili ime prethodnog podešavanja, kliknite na dugme Uredi prethodno podešavanje. Na ekranu Uređivanje prethodnog podešavanja unesite izmene, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Kreiranje prethodnog podešavanja za FM radio stanice

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, kliknite na dugme radio, a zatim na dugme FM radio.

 2. U okviru opcije Traži ili Podesi kliknite na dugme - ili + da biste pronašli željenu radio stanicu.

 3. Kada pronađete stanicu koja vam se dopada, kliknite na dugme Sačuvaj kao prethodno podešavanje.

 4. Unesite ime za stanicu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Reprodukcija prethodno podešene radio stanice

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Muzika, a zatim kliknite na dugme radio.

 2. U galeriji Radio kliknite na dugme Prethodna podešavanja, a zatim izaberite prethodno podešenu radio stanicu. Takođe, možete da pristupite i prethodno podešenoj stanice koju ste poslednju izabrali.

Pronalaženje i slušanje Internet radio stanica

Neki partnerski programi Internet radija su dostupni samo kroz pretplatu. Dostupnost ove usluge i izbor partnera koji se pojavljuju u okviru Više muzike i radio stanica razlikovaće se u zavisnosti od zemlje/regiona.

 1. Na početnom ekranu pomerite se do dugmeta Mediji na mreži, a zatim kliknite na dugme biblioteka programa.

 2. Kliknite na dugme Muzika & radio, a zatim na dugme Više muzike i radio stanica da biste videli listu dostupnih Internet radio partnera.

 3. Kliknite na radio stanicu na mreži.