Odjavljivanje sa računara ili isključivanje računara u programu Windows Media Center

Postoji pet načina za odjavljivanje sa računara ili napuštanje računara u programu Windows Media Center pomoću menija „Isključivanje“.

Možete da koristite režim „Samo mediji“ Slika dugmeta „Samo mediji“ da biste prikazali Windows Media Center na celom ekranu i gledali snimljeni TV program, igrali video igre ili slušali muziku sa drugima. U režimu „Samo mediji“ dugmad „Umanji“, „Vrati na prethodnu veličinu“ i „Zatvori“ su skrivena u programu Windows Media Center.
Prikaži sve

Pokretanje režima „Samo mediji“

  1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, a zatim kliknite na dugme samo mediji.

  2. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili.

  3. Da biste izašli iz režima „Samo mediji“, na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, a zatim kliknite na dugme izlaz iz režima „samo mediji“.

Zatvaranje programa Windows Media Center

  • Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme isključi, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

Odjavljivanje sa računara

  • Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme isključi, a zatim kliknite na dugme Odjavi se.

Isključivanje računara

  • Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme isključi, a zatim kliknite na dugme Isključi.

Ponovno pokretanje računara

  • Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme isključi, a zatim kliknite na dugme Ponovo pokreni.

Uvođenje programa Windows Media Center u režim spavanja

  • Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugme isključi, a zatim kliknite na dugme Spavanje.