Pravljenje filma u četiri jednostavna koraka

Pomoću programa Windows Movie Maker u operativnom sistemu Windows Vista možete brzo preći sa gledanja filmova na kreiranje svojih kućnih filmova odličnog izgleda i njihovo deljenje sa porodicom i prijateljima.

Slika filmske trake
Pravljenje sopstvenih filmova u programu Windows Movie Maker

1. korak: Ubacivanje video zapisa, digitalnih fotografija i muzike u Windows Movie Maker

Treba da uvezete video zapis, digitalne fotografije i muziku koje želite da koristite u filmu.

Postoje dva načina za uvoz ovih digitalnih medija u Windows Movie Maker:

  • Uvezite video zapis direktno sa digitalne video (DV) kamere. Ovo treba da uradite ako ste snimili svoj porodični odmor i želite da taj snimak prebacite na računar i izbacite dosadne delove.

  • Uvoz postojećih video datoteka, digitalnih fotografija ili muzike koji se već nalaze na računaru. U svom filmu možete koristiti postojeće digitalne medije. Ako u film želite da uključite samo svoje digitalne fotografije, to ćete uraditi na ovaj način.

Više informacija o uvozu medija u Windows Movie Maker potražite u člancima Uvoz video zapisa sa video trake i Uvoz video datoteka, slika i zvuka.

Slika video zapisa, digitalne fotografije i muzike u programu Windows Movie Maker
Video, digitalna fotografija i muzika koji su uvezeni u Windows Movie Maker

2. korak: Početak uređivanja

Kada uvezete svoje datoteke u Windows Movie Maker, možete početi sa uređivanjem.

Dodajte stavke na montažni sto/vremensku osu. Prevucite video zapise, slike i muziku koje želite da koristite iz oblasti sadržaja na montažni sto/vremensku osu. Sve što se pojavi na montažnom stolu/vremenskoj osi naći će se u završenom filmu.

Skratite i rasporedite stavke na montažnom stolu/vremenskoj osi. Zatim skratite video klipove na montažnom stolu/vremenskoj osi da biste sakrili video koji ne želite da prikažete u završenom filmu. Takođe možete premeštati klipove sa jednog mesta na drugo, razdeliti ih ili kombinovati. Više informacija o razdeljivanju ili kombinovanju klipova potražite u članku Rad sa klipovima.

3. korak: Dodavanje naslova, prelaza i efekata

Sada je vreme da podignete film na sledeći nivo dodavanjem specijalnih, personalizovanih izmena, kao što su naslovi, prelazi i efekti.

Naslovi i špica. Možete dodati naslov na početak filma, koji gledaocima saopštava neke stvari o filmu, na primer kada se nešto dešava, gde se dešava i šta se dešava. A na kraj filma možete dodati špicu da biste saopštili ko je kreirao film i glumio u njemu (kao što to vidite u bioskopima i na DVD-ovima). Više informacija o dodavanju naslova i špice u film potražite u članku Dodavanje naslova i špice filma.

Prelazi. Da bi vaš film izgledao lepo kada se jedan video ili slika završi, a drugi počne da se reprodukuje, dodajte prelaze između slika, video zapisa i naslova na montažnom stolu. U programu Windows Movie Maker možete birati između više od šezdeset različitih prelaza i zato se igrajte sa njima i koristite prelaze čiji vam se izgled dopada.

Efekti. Na kraju možete dodati neke specijalne efekte u video zapise i slike na montažnom stolu, koji će filmu dati željeni izgled. Na primer, dodajte neki od efekata Starost filma da bi film izgledao kao starinski film. Više informacija o korišćenju prelaza i efekata u programu Windows Movie Maker potražite u članku Dodavanje prelaza i efekata u slike i video.

Slika koja prikazuje prelaze, efekte, naslove i špicu na montažnom stolu
Evo slike koja prikazuje različite prelaze, efekte, naslove i špice koji se dodaju na montažni sto

Prateća priča. Možete učiniti dodatni korak dodavanjem prateće priče koja je ispričana vašim rečima. Ovo dobro funkcioniše ako pravite film koji ima samo digitalne fotografije. Da biste saznali kako da dodate audio prateću priču u programu Windows Movie Maker, pogledajte članak Dodavanje prateće priče u film.

Zapamtite da svoj projekat možete pregledati u bilo kom trenutku klikom na dugme ReprodukujSlika dugmeta „Reprodukuj“ u programu Windows Movie Maker ispod monitora za pregled u programu Windows Movie Maker.

4. korak: Objavljivanje filma i deljenje sa drugim ljudima

Kada budete zadovoljni svojim projektom, spremni ste da ga objavite kao film. Kada objavite film, sve što ste dodali na montažni sto/vremensku osu se kombinuje i kreira se nova video datoteka (ovo je vaša završena datoteka filma). Zatim možete koristiti plejer za medije, kao što je Windows Media Player, da biste film gledali na računaru.

Slika filma koji se reprodukuje u programu Windows Media Player
Film koji se reprodukuje u programu Windows Media Player

Delite sa drugim osobama. Ako film želite da delite sa drugim osobama ili da ga arhivirate, možete ga objaviti na CD-u, na DVD-u za gledanje na TV-u (ako vaš računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista Home Premium ili Windows Vista Ultimate) ili ga možete poslati kao prilog e-pošte. Više informacija o objavljivanju filma potražite u članku Objavljivanje filma. Ako želite da ceo svet vidi vašu kreaciju, sačuvajte film na čvrstom disku, idite na bilo koju Veb lokaciju za deljenje video zapisa na mreži, kao što je YouTube i otpremite ga. Možete postati zvezda preko noći!