Jednostavnije fokusiranje na zadatke

Količinu informacija na ekranu možete smanjiti i tako ga učiniti preglednijim za čitanje, a tastaturu možete podesiti za jednostavnije kucanje.

Ove postavke možete podesiti na stranici Jednostavnije fokusiranje na čitanje i kucanje u Centru za jednostavan pristup.

 1. Otvorite stranicu Lakše usredsređivanje na zadatke čitanja i kucanja tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, izabrati stavku Centar za jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Lakše usredsređivanje na zadatke čitanja i kucanja.

 2. Izaberite opcije koje želite da koristite:

  • Uključi naratora Ova opcija podešava pokretanje naratora kada se prijavite na Windows. Narator čita tekst na ekranu naglas i opisuje neke događaje (kao što je pojavljivanje poruka o grešci) do kojih dolazi dok koristite računar.

  • Ukloni slike u pozadini Ova opcija isključuje sve nevažne, preklapajuće sadržaje i slike u pozadini da bi olakšala vidljivost ekrana.

  • Uključi lepljive tastere Ova opcija podešava pokretanje lepljivih tastera kada se prijavite na Windows. Umesto da pritisnete tri tastera odjednom (kao kada morate da pritisnete zajedno tastere CTRL, ALT i DELETE da biste se prijavili na Windows), možete koristiti jedan taster tako što ćete uključiti lepljive tastere i prilagoditi postavke. Na ovaj način možete pritisnuti taster za izmenu i ostaviti ga aktivnim dok je pritisnut drugi taster.

  • Uključi preklopne tastere Ova opcija podešava pokretanje preklopnih tastera kada se prijavite na Windows. Preklopni tasteri se mogu oglasiti obaveštenjem svaki put kada pritisnete tastere CAPS LOCK, NUM LOCK ili SCROLL LOCK. Ova obaveštenja mogu sprečiti probleme izazvane nehotičnim pritiskanjem tastera.

  • Uključi tastere filtera Ova opcija podešava pokretanje tastera filtera kada se prijavite na Windows. Možete podesiti Windows da ne reaguje na pritiske tastera koji se odvijaju velikom brzinom ili pritiske tastera koji nehotice traju nekoliko sekundi.

  • Isključi sve nepotrebne animacije Ova opcija isključuje efekte animacije, kao što su efekti postepenog pojavljivanja ili iščezavanja, kada se zatvaraju prozori ili drugi elementi.

  • Izaberite koliko dugo želite da dijalozi obaveštenja operativnog sistema Windows budu otvoreni. Ova opcija podešava dužinu prikazivanja obaveštenja na ekranu pre nego što se ona zatvore.