Podešavanje računara u cilju preglednijeg prikaza (optimizovanje vizuelnog prikaza)

Ako ponekad imate teškoće da vidite objekte na ekranu, možete prilagoditi postavke da bi tekst i slike na ekranu izgledale veće, poboljšali kontrast između objekata na ekranu i čuli glasno čitanje teksta na ekranu.

Ove postavke možete podesiti na stranici „Podešavanje računara u cilju preglednijeg prikaza“ u Centru za jednostavan pristup.

 1. Otvorite stranicu Podešavanje računara u cilju preglednijeg prikaza tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, izabrati stavku Centar za jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Podešavanje računara u cilju preglednijeg prikaza.

 2. Izaberite opcije koje želite da koristite:

  • Odaberite šemu boja „Visoki kontrast“. Ova opcija vam omogućava da postavite šemu boja visokog kontrasta koja povećava kontrast boja teksta i slika na ekranu računara da bi oni bili jasniji i lakši za identifikovanje.

  • Uključi naratora Ova opcija podešava da se funkcija „Narator“ pokrene kada se prijavite na računar. Narator čita tekst na ekranu naglas i opisuje neke događaje (kao što je pojavljivanje poruka o grešci) do kojih dolazi dok koristite računar.

  • Uključi funkciju „Audio opis“ Ova opcija podešava da se funkcija „Audio opisi“ pokrene kada se prijavite na računar. Funkcija „Audio opisi“ opisuje šta se događa u video zapisima.

  • Uključi lupu Ova opcija podešava da se lupa pokrene kada se prijavite na računar. Lupa uvećava onaj deo ekrana na koji se pokazuje mišem i može biti naročito korisna za prikaz objekata koji se teško vide.

  • Podesi boje i prozirnost ivica prozora Ova opcija vam omogućava da promenite izgled ivica prozora da biste ih lakše videli.

  • Podebljaj pravougaonik fokusa Ova opcija čini pravougaonik koji se nalazi oko trenutno izabranog objekta u dijalozima debljim, što olakšava njegovu vidljivost.

  • Postavi debljinu trepćućeg kursora Ova opcija omogućava podebljavanje trepćućeg kursora u dijalozima i programima i olakšava njegovu vidljivost.

  • Isključi sve nepotrebne animacije Ova opcija isključuje efekte animacije, kao što su efekti postepenog pojavljivanja ili iščezavanja, kada se zatvaraju prozori ili drugi elementi.

  • Ukloni slike u pozadini Ova opcija isključuje sve nevažne, preklapajuće sadržaje i slike u pozadini da bi olakšala vidljivost ekrana.