Tastaturu možete koristiti za upravljanje mišem i lakše otkucavati određene kombinacije tastera.

Ove postavke možete podesiti na stranici „Lakše korišćenje tastature“ u Centru za jednostavan pristup.

 1. Otvorite stranicu Lakše korišćenje tastature tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, izabrati stavku Centar za jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Lakše korišćenje tastature.

 2. Izaberite opcije koje želite da koristite:

  • Uključi tastere miša Ova opcija podešava pokretanje tastera miša svaki put kada se prijavite na Windows. Umesto da koristite miš, možete da koristite tastere sa strelicama na tastaturi ili numeričku tastaturu za pomeranje pokazivača.

  • Uključi lepljive tastere Ova opcija podešava pokretanje lepljivih tastera kada se prijavite na Windows. Umesto da pritisnete tri tastera odjednom (kao kada morate da pritisnete zajedno tastere CTRL, ALT i DELETE da biste se prijavili na Windows), možete koristiti jedan taster tako što ćete uključiti lepljive tastere i prilagoditi postavke. Na ovaj način možete pritisnuti taster za izmenu i ostaviti ga aktivnim dok je pritisnut drugi taster.

  • Uključi preklopne tastere Ova opcija podešava pokretanje preklopnih tastera kada se prijavite na Windows. Preklopni tasteri se mogu oglasiti obaveštenjem svaki put kada pritisnete tastere CAPS LOCK, NUM LOCK ili SCROLL LOCK. Ova obaveštenja mogu sprečiti probleme izazvane nehotičnim pritiskanjem tastera.

  • Uključi tastere filtera Ova opcija podešava pokretanje tastera filtera kada se prijavite na Windows. Možete podesiti Windows da ne reaguje na pritiske tastera koji se odvijaju velikom brzinom ili pritiske tastera koji nehotice traju nekoliko sekundi.

  • Podvuci tasterske prečice Ova opcija olakšava korišćenje tastature u dijalozima tako što ističe tasterske prečice za kontrole.