Možete promeniti pokazivač miša i omogućiti druge funkcije koje mogu doprineti lakšem korišćenju miša.

  1. Otvorite stranicu Lakše korišćenje miša tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, izabrati stavku Centar za jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Lakše korišćenje miša.

  2. Izaberite opcije koje želite da koristite:

    • Promenite boju i veličinu pokazivača miša. Možete koristiti ove opcije da biste povećali pokazivač miša ili mu promenili boju da bi bio vidljiviji.

    • Uključi tastere miša. Ukoliko imate problema sa korišćenjem miša možete izabrati ovu opciju da biste kontrolisali pokrete pokazivača miša tako što ćete koristiti numeričku tastaturu.

    • Aktiviraj prozor postavljanjem pokazivača miša preko njega. Ova opcija olakšava izbor i aktiviranje prozora tako što vam dozvoljava da izaberete prozor postavljanjem pokazivača miša, a ne klikom na njega.