Ako računar nema TV karticu, potrebna je opcionalna analogna ili digitalna TV kartica da bi se TV program reprodukovao i snimao u programu Windows Media Center.

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o upravljanju snimljenim TV programima.

Prikaži sve

Kako da promenim podrazumevane postavke za skladištenje snimljenih programa?

Podešavanje disk jedinice za snimanje svih programa

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Snimač, a zatim kliknite na dugme Skladište snimača.

 2. Kliknite na dugme - ili + u okviru opcije Snimi na disk jedinicu da biste izabrali disk jedinicu na koju želite da snimate. Disk jedinica koju ste izabrali prikazuje koliko prostora na disku je dostupno za snimanje TV sadržaja.

  Snimač deli prostor za skladištenje na četiri dela: dostupan prostor za snimanje, bafer pauze za TV uživo, snimljeni TV sadržaj i drugi sadržaj.

  Slika skladišta snimača
  Skladište snimača

Podešavanje maksimalnog ograničenja TV sadržaja

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Snimač, a zatim kliknite na dugme Skladište snimača.

 2. Kliknite na dugme - ili + u okviru opcije Maksimalno ograničenje TV sadržaja za prostor na disku za TV programe. Opseg prostora na disku zavisi od veličine čvrstog diska ili particije koja je izabrana za skladište snimača.

Podešavanje kvaliteta snimanja

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Snimač, a zatim kliknite na dugme Skladište snimača.

 2. Kliknite na dugme - ili + u okviru opcije Kvalitet snimanja da biste izabrali kvalitet snimka. Postavka kvaliteta utiče na količinu prostora na disku koji se koristi za snimanje TV programa. Na primer, ako izaberete opciju „Odličan kvalitet“ na disk jedinici koja ima maksimalno ograničenje TV sadržaja od 60 GB, možete da snimite 22 sata TV sadržaja, dok vam opcija „Dobar kvalitet“ omogućava da snimite 42 sata TV sadržaja.

Kako da izbrišem snimljene TV programe?

Možete da odaberete neku od postavki snimača koje mogu da pomognu da sačuvate emisije koje želite, ali i da istovremeno održavate slobodan prostor na disku da biste mogli da nastavite sa snimanjem novih emisija. Kada planirate bilo kakvo snimanje, Windows Media Center koristi podrazumevanu postavku za snimanje ukoliko ne napravite određene izbore u opciji „Napredno snimanje“.

Ako želite da skladištite snimljene TV emisije, izaberite opciju Zadrži. (Zadrži dok ne bude potreban prostor je podrazumevana opcija.) Kada to uradite, snimak se briše u zavisnosti od onoga šta želite.

Da biste izabrali opciju „Zadrži“ za snimljene TV programe

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Snimač, a zatim kliknite na dugmePodrazumevane postavke snimanja.

 2. Kliknite na dugme - ili + da biste pronašli opciju Zadrži:

  • dok ne bude potreban prostor

  • 1 sedmicu

  • dok ne pogledam

  • dok ne izbrišem

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Ručno brisanje TV programa

 1. Na ekranu start pomerite se do dugme TV + filmovi, a zatim kliknite na dugme snimljeni tv sadržaj.

 2. Kliknite na emisiju koju želite da izbrišete.

 3. Na ekranu Informacije o programu kliknite na dugme Izbriši.

 4. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili da želite da izbrišete snimljeni program.

Zašto se moji programi ne snimaju?

Previše neodgledanih programa može da popuni prostor na disku i dovede do nemogućnosti budućeg snimanja. Možda ćete želeti da pregledate programe da biste videli da li su označeni opcijom Zadrži dok ne izbrišem ili Zadrži dok ne pogledam. Windows Media Center neće izbrisati ove programe da bi snimio nove.

Šta se događa kada nema raspoloživog prostora na disku za snimanje TV programa?

Ako nema slobodnog prostora na disku, Windows Media Center će potražiti snimljene programe koji mogu da se izbrišu da bi napravio prostor za nova snimanja. Ako nijedan snimak ne može da se izbriše, novi program neće biti snimljen. Da biste oslobodili prostor na disku, pokušajte da podesite postavku Zadrži, smanjite količinu vremena za snimanje pre i posle emitovanja ili da podesite kvalitet snimanja. Što je kvalitet snimanja veći, potrebno je više prostora na disku za snimanje. Preporučuje se da koristite spoljašnji čvrsti disk ako vam je potrebno više prostora.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Snimač, a zatim kliknite na dugmePodrazumevane postavke snimanja.

 2. Kliknite na dugme - ili + da biste podesili neku od opcija.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Ako želite da znate koliko snimljenih TV programa staje na računar, koristite dugmad - i + da biste izabrali disk jedinicu a Windows Media Center automatski prikazuje dostupan prostor za skladištenje u gigabajtima (GB) i raspoloživom vremenu. Na primer, na disk jedinici D: Windows Media Center prikazuje 100 GB, što znači da je preko 70 sati raspoloživo za snimanje.

Ako želite da saznate kako da oslobodite prostor na disku za emitovanje serije, pročitajte odgovor na dole navedeno pitanje „Šta se događa sa tekućim snimanjem emitovane serije?“.

Koliko dugo Windows Media Center zadržava moje snimke na čvrstom disku?

Snimak ostaje na čvrstom disku dok ne bude potreban prostor za nove snimke, osim ako ne podesite postavke snimača na željenu opciju.

Šta se događa sa tekućim snimanjem emitovane serije?

Windows Media Center snima najnovije emitovane epizode serije, brišući stare snimke iste serije (bez obzira da li ste ih pogledali ili ne).

Podešavanje broja snimaka serije koji se zadržavaju

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta TV + filmovi, kliknite na dugme snimljeni tv sadržaj, a zatim na dugme prikaži planirano.

 2. Kliknite na dugme Serija.

 3. Kliknite na ime serije na listi sa desne strane.

 4. Kliknite na dugme Postavke vezane za seriju.

 5. Promenite postavku Zadrži.

Kako mogu da promenim postavke snimanja za buduće snimke?

Kada napravite plan u postavkama serije, možete da promenite postavke za pojedinačnu emisiju ili seriju.

Da biste kontrolisali kada se brišu emisije

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Snimač, a zatim kliknite na dugmePodrazumevane postavke snimanja.

 2. Kliknite na dugme - ili + da biste podesili postavku Zadrži. Pomerajte se kroz opcije i izaberite koliko dugo bi svaka snimljena emisija trebalo da bude zadržana na čvrstom disku. Za više informacija o različitim vrednostima opcije Zadrži, pogledajte odeljak Snimanje TV programa.

Promena kvaliteta snimanja

Kvalitet slike snimka određuje veličinu datoteke na čvrstom disku. Na primer, opcija „Odličan kvalitet“ snima TV program sa najčistijom i najdetaljnijom slikom i kreira najveću datoteku na čvrstom disku.

Kvalitet takođe utiče na količinu prostora na disku koji se koristi za snimanje TV programa. Na primer, ako izaberete opciju „Odličan kvalitet“ na disk jedinici koja ima maksimalno ograničenje TV sadržaja od 60 GB, možete da snimite 22 sata TV sadržaja, dok vam opcija „Dobar kvalitet“ omogućava da snimite 42 sata TV sadržaja.

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Snimač, a zatim kliknite na dugmePodrazumevane postavke snimanja.

 2. Kliknite na dugme - ili + u okviru opcije Kvalitet da biste izabrali opciju koja označava željeni kvalitet slike: Zadovoljavajući, Dobar, Vrlo dobar ili Odličan.

  Emisije na digitalnim TV kanalima se snimaju samo u postavci za najviši kvalitet da bi se zadržali povećani detalji slike i zvuk boljeg kvaliteta visoke definicije. Kao rezultat toga, veličina datoteke emisije digitalnog TV-a visoke definicije snimljene u opciji „Odličan kvalitet“, veća je od veličine datoteke emisije analognog TV-a standardne definicije, snimljene u opciji „Odličan kvalitet“.

Da biste izabrali željeni jezik zvučnog zapisa

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Zadaci, kliknite na dugmad postavke, TV, Snimač, a zatim kliknite na dugmePodrazumevane postavke snimanja.

 2. Kliknite na dugme - ili + u okviru opcije Željeni jezik zvučnog zapisa da biste izabrali opciju koja označava Engleski ili Bilo koji jezik.

Šta je zaštita od kopiranja i kako ona utiče na mene?

Da bi se sprečila nelegalna distribucija, neke datoteke digitalnih medija su zaštićene pravima na korišćenje medija. Prava određuju kako možete da koristite datoteku. Na primer, prava mogu da odrede da li možete da sinhronizujete datoteku sa prenosivim uređajem ili da je reprodukujete na drugom računaru. Uslove prava odredili su osoba ili kompanija koja je obezbedila datoteku ili TV emiter koji je obezbedio sadržaj. Windows Media Center ne može da reprodukuje zaštićene datoteke dok ne preuzmete prava za taj sadržaj.

Postoje različiti načini da pribavite prava na korišćenje medija, ali je najčešći način da ih preuzmete od dobavljača sadržaja (poput muzičkih izdavačkih kuća). Dobavljač sadržaja može da izda prava kada preuzmete datoteku. U suprotnom, kada reprodukujete datoteku za koju nemate prava, Windows Media Center pokušava da ih automatski pribavi ili od vas traži da ih pribavite.

Pored toga, neki TV sadržaj može da bude označen kao zaštićen od strane vlasnika, emitera ili pošiljaoca TV sadržaja. Uslovi zaštite sadržaja su određeni od strane dobavljača sadržaja i prenose se sa TV programom. Ako se emisija snimi, uslovi zaštite sadržaja se skladište zajedno sa datotekom snimljenog TV programa i primenjuju se prilikom reprodukcije.

Neke emisije ili delovi snimljenih emisija mogu da budu ograničeni na reprodukciju samo u programu Windows Media Center kojim su i snimljene. Ako pokušate da reprodukujete datoteku snimljenog TV programa na drugom računaru, dobićete obaveštenje da je sadržaj ograničen i da ne možete da ga reprodukujete.

Osim toga, neke datoteke ili delovi datoteka zaštićenih medija mogu da imaju prava na korišćenje medija koja ističu posle određenog vremena. Ako pokušate da pristupite datoteci medije posle isteka prava, dobićete obaveštenje da ta datoteka medije nije više dostupna. Da biste reprodukovali neki zaštićeni sadržaj, možda će biti potrebno da podesite postavke prikaza ili tipove veza. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa reprodukcijom DVD-ova i filmova ili se obratite proizvođaču hardvera.

Napomena

 • Windows Media Center omogućava jednostavno ripovanje, narezivanje, skladištenje i organizovanje lične muzike, video zapisa, slika i snimljenih TV programa. Poštujte prava drugih na intelektualnu svojinu i nemojte bez dozvole kopirati ili na drugi način upotrebljavati materijal zaštićen autorskim pravima. Primeri materijala koji je zaštićen autorskim pravima uključuju dokumentaciju, slike, tekstove pesama, fotografije, clip art kolekciju, animacije, filmske i video klipove, kao i zvuk i muziku (uključujući i šifrovani MP3 format).

  Neovlašćeno korišćenje materijala zaštićenog autorskim pravima može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima u SAD i kršenje međunarodnog zakona o autorskim pravima i može prouzrokovati stroge kazne na osnovu građanskog i/ili krivičnog prava. Kopiranje ili deljenje nedozvoljenog materijala takođe krši Uslove korišćenja, sporazuma koji ste prihvatili kada ste instalirali sistem Windows Vista. Saznajte više o uslovima korišćenja ovde.