Windows možete koristiti za evidenciju ljudi ili organizacija tako što ćete pomoću aplikacije Windows kontakti kreirati kontakte. Svaki kontakt sadrži informacije o jednoj osobi ili organizaciji.

Kada treba da potražite e‑adresu ili telefonski broj nekog prijatelja, možete otvoriti fasciklu „Kontakti“ i pronaći ih tamo. Kada o nekom poslovnom kontaktu želite da vodite beleške, možete ih uskladištiti u fascikli „Kontakti“. Bez obzira na tip informacija o kontaktu koju vezano za neku osobu želite da zapamtite, možete je uvrstiti u fasciklu „Kontakti“—čak i sliku.

Fascikla „Kontakti“ funkcioniše i kao adresar za program Windows pošta. Kada u programu Windows pošta kreirate e‑poruku, birate primaoca iz fascikle „Kontakti“. Čak i ako program Windows pošta ne koristite kao program e‑pošte, aplikaciju Windows kontakti ipak možete koristiti za skladištenje informacija o ljudima i organizacijama.

Slika modula Windows kontakti.
Koristite program Windows kontakti za praćenje svih osoba i organizacija sa kojima komunicirate

Šta se nalazi u okviru kontakta?

O svakom kontaktu možete uskladištiti željenu količinu informacija, uključujući neke od sledećih:

 • E‑adrese. Uskladištite neograničen broj e‑adresa za jedan kontakt i podesite neku od njih kao željenu adresu. (Željena e‑adresa je ona koju će Windows pošta koristiti ako nekom brzo želite da pošaljete e‑poruku ne birajući adresu sa liste svih adresa.)

 • Slika. Dodavanje slike kontaktu pomaže vam da tu osobu zapamtite.

 • Telefonski brojevi. U okviru kontakta možete uskladištiti kućni telefon, telefon na poslu, mobilni telefon i broj faksa.

 • Adrese. U okviru kontakta možete uskladištiti kućnu adresu i adresu na poslu.

 • Informacije o porodici. Ovde možete uneti informacije o supružniku ili partneru, deci, polu, rođendanu i godišnjici kontakta.

 • Adrese Web lokacija. U okviru kontakta možete uskladištiti adrese Web lokacija koje koristite kod kuće i na poslu.

 • Napomene. Otkucajte druge informacije o kontaktu.

Pronalaženje fascikle „Kontakti“

Otvorite aplikaciju „Windows kontakti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows kontakti.

Dodavanje kontakta

 1. Otvorite aplikaciju „Windows kontakti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows kontakti.

 2. Kliknite na dugme Novi kontakt, a zatim u polja na dostupnim karticama otkucajte željene informacije o tom kontaktu. Ne morate da popunite sva polja, unesite onoliko informacija o kontaktu koliko želite.

Dodavanje informacija kontaktu

 1. Otvorite aplikaciju „Windows kontakti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows kontakti.

 2. Dvaput kliknite na kontakt koji želite da promenite.

 3. Kliknite na karticu u okviru koje želite da dodate informacije, a zatim ih otkucajte u dostupna polja.

Dodavanje nove slike kontaktu

 1. Otvorite aplikaciju „Windows kontakti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows kontakti.

 2. Dvaput kliknite na kontakt sa slikom koju želite da promenite. (Windows svakom kontaktu dodaje podrazumevanu sliku koju možete zameniti bilo kojom slikom ili grafikom koju odaberete.)

 3. Na kartici Ime i e‑pošta kliknite na sliku kontakta i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste dodali novu sliku, kliknite na dugme Promeni sliku, pronađite sliku koju želite da koristite za kontakt, kliknite na nju, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  • Da biste uklonili postojeću sliku, kliknite na dugme Ukloni sliku. Slika će biti vraćena na podrazumevanu sliku kontakta koju Windows koristi. (Ovu podrazumevanu sliku ne možete ukloniti.)

Za više informacija pogledajte odeljak Dodavanje ili uklanjanje slika u kontaktima.

Kreiranje grupa kontakata (liste slanja)

Možete kreirati i grupe kontakata koje u jednoj grupi kombinuju više pojedinačnih kontakata. Kreiranje grupe kontakata vam omogućava da većem broju osoba odjednom pošaljete e‑poruku. Ako e‑poruku pošaljete grupi kontakata, ona će biti poslata svima koji su dodati grupi. Slanje e‑pošte grupi kontakata može biti mnogo lakše od dodavanja jednog po jednog imena u e‑poruku, posebno ako istoj grupi ljudi često šaljete poruke.

Za više informacija pogledajte odeljak Kreiranje grupa kontakata (liste slanja).

Slanje kontakata drugim osobama

Osim korišćenja za unos adresa u e‑poruke i skladištenja informacija o ljudima i organizacijama, aplikaciju Windows kontakti možete koristiti i za slanje kontakata drugim osobama. To je korisno ako nekom želite da pošaljete svoje informacije o kontaktu ili informacije o kontaktu neke druge osobe. Nema potrebe da u e‑poruku unosite mnoštvo telefonskih brojeva, adresa i drugih informacija o kontaktu—samo im pošaljite kontakt sa informacijama koje želite da podelite.

Da biste kontakt poslali nekom ko ne koristi ovu verziju sistema Windows, možda će biti potrebno da kontakt prethodno izvezete u drugi format. Za više informacija pogledajte odeljak Uvoz, izvoz ili promena formata kontakata.

Napomena

 • Ako nadogradite sistem Windows sa verzije Windows XP, svi kontakti iz programa Windows adresar automatski će biti uskladišteni u aplikaciji Windows kontakti.