Evo nekih odgovora na uobičajena pitanja o informacijama o medijima. Ako vaše pitanje nije ovde prikazano, pogledajte odeljak Windows Media Player - najčešća pitanja na Internetu.

Prikaži sve

Kako je omot albuma povezan sa informacijama o medijima?

Omot albuma je tip informacija o medijima. Kada ripujete CD u programu Player, omot albuma se obično preuzima sa Interneta zajedno sa ostalim informacijama o medijima. Za više informacija o omotima albuma pogledajte odeljak Dodavanje ili menjanje omota albuma.

Mogu li da izaberem davaoca podataka kog ću koristiti prilikom preuzimanja informacija o medijima?

Delimično. Kada ripujete CD, Player pokušava da preuzme informacije o medijima iz Microsoft baze podataka i da ih zatim doda datotekama formata WMA ili MP3 koje su dodate u biblioteku. Baza podataka na Internetu sadrži informacije o medijima od više davalaca podataka. Bazu podataka na Internetu ili davaoca podataka koje Player koristi prilikom ripovanja CD-ova ne možete promeniti.

Kada reprodukujete muzičku datoteku u biblioteci i prebacite se na opciju „Prikaz info centra“, Player prikazuje neke informacije o medijima u toj datoteci, kao što su naslov pesme, ime albuma i ime izvođača. U zavisnosti od datoteke i prodavnice na mreži koju koristite, Player će možda prikazati i dodatne informacije o medijima koje se ne nalaze u datoteci, kao što je biografija izvođača, prikaz albuma i muzičke preporuke. (Da biste se prebacili na opciju „Prikaz info centra“ prilikom reprodukovanja muzičke datoteke, izaberite karticu Reprodukuje se, kliknite desnim tasterom miša na oblast gde se pojavljuju video zapisi i vizuelizacije i izaberite opciju Prikaz info centra.)

Dodatne informacije o medijima se preuzimaju iz trenutno aktivne prodavnice na mreži. Ako želite da vidite da li su dostupne još neke dodatne informacije o medijima, možete se prebaciti na drugu prodavnicu na mreži. Za informacije o tome kako da se prebacite sa jedne prodavnice na mreži na drugu, pogledajte odeljak Kupovina na mreži.

Da li Player podržava ID3 oznake?

Da. Player čita i piše informacije o medijima u formatu ID3v2. Takođe može da čita informacije o medijima u formatu ID3v1.

ID3 je ime standarda koji se koristi za dodavanje informacija o medijima u datoteke digitalnih medija. ID3v1 je prva verzija ovog standarda. ID3v2 je druga verzija.

Kako da saopštim programu Player da automatski ispravi informacije o medijima u mojim datotekama?

Player može automatski da skenira datoteke u biblioteci i da preuzme informacije o medijima koje nedostaju ili da pokuša da ispravi one koje su netačne. Da biste promenili ovu postavku, uradite sledeće:

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka i izaberite stavku Više opcija.

 2. U polju Automatske ispravke informacija o medijima za datoteke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Preuzmi dodatne informacije sa Interneta.

 3. Uradite sledeće:

  • Ako želite da Player doda samo one informacije o medijima koje nedostaju u datotekama, izaberite opciju Dodaj samo informacije koje nedostaju.

  • Ako želite da Player zameni sve informacije o medijima u datotekama, izaberite opciju Zameni sve informacije o medijima.

   Ovu opciju koristite oprezno. Ako ručno menjate informacije o medijima u datotekama, postoji mogućnost da će ova opcija zameniti sve vaše promene.

Kako da sprečim Player da automatski zameni informacije o medijima u datotekama?

Možda je izabrana opcija Zameni sve informacije o medijima. Umesto nje treba da izaberete opciju Dodaj samo informacije koje nedostaju. Za više informacija pogledajte pitanje o podešavanju programa Player za automatsko ispravljanje informacija o medijima u ovom tekstu.

Kako da saopštim programu Player da ažurira ime stavke nakon što su informacije o medijima ažurirane u biblioteci?

Kada Player ripuje CD, datoteke se imenuju na osnovu vaših postavki (na primer, „01-Ime uzorka pesme-Ime uzorka izvođača .WMA"). Možda na računaru imate muzičke datoteke koje su ripovane pomoću drugih programa i imaju imena koja se ne podudaraju sa vašim postavkama imenovanja.

Ako želite da Player promeni imena muzičkih datoteka tako da se podudaraju sa vašim postavkama ripovanja, izvršite sledeći postupak.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka i izaberite stavku Više opcija.

 2. U polju Automatske ispravke informacija o medijima za datoteke potvrdite izbor u polju za potvrdu Preimenuj muzičke datoteke koristeći postavke ripovanja muzike.

  Postoji mogućnost da datoteke budu preimenovane prilikom ažuriranja bilo koje informacije o medijima (to ćete vi uraditi ručno ili će Player uraditi automatski).

Kako da saopštim programu Player da premesti datoteke u odgovarajuće fascikle izvođača i albuma na računaru nakon što su informacije o medijima ažurirane u biblioteci?

Kad Player ripuje CD, datoteke se imenuju na osnovu vaših postavki i zatim se skladište u potfascikle na osnovu imena izvođača i albuma. Podrazumevano, datoteka ostaje na istoj lokaciji ako se promene njene informacije o medijima (na primer, ako se promeni ime izvođača ili albuma).

Ako želite, možete da saopštite programu Player da automatski premesti datoteke u odgovarajuće fascikle izvođača ili albuma ako se promene informacije o medijima u njima. Da biste uključili ovu postavku, uradite sledeće:

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka i izaberite stavku Više opcija.

 2. U polju Automatske ispravke informacija o medijima za datoteke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Preuredi muziku u fascikli sa ripovanom muzikom koristeći postavke ripovanja muzike.

  Postoji mogućnost da datoteke budu preuređene prilikom ažuriranja bilo koje informacije o medijima (to ćete vi uraditi ručno ili će Player uraditi automatski).

Kako da se postaram da moje ocene ne budu zamenjene ocenama drugih ljudi koji koriste računar?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od konfiguracije računara. Ako se svi prijavljuju na računar pomoću jednog korisničkog naloga, ne postoji način da sprečite druge osobe da zamene vaše korisničke ocene ako i oni odaberu da ocene stavke u biblioteci.

Međutim, ako svako koristi sopstveni korisnički nalog za prijavljivanje na računar, možete da konfigurišete svoju kopiju programa Windows Media Player da biste uskladištili korisničke ocene u datoteke medija, kao i da konfigurišete kopije programa Player na kojima će druge osobe da uskladište svoje korisničke ocene u datoteke baze podataka svojih biblioteka. Postupak je opisan u koracima koji slede.

 1. Prijavite se na računar pod svojim korisničkim nalogom.

 2. U programu Windows Media Player kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka, a zatim izaberite stavku Više opcija.

 3. U polju Automatske ispravke informacija o medijima za datoteke, proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Zadrži moj broj zvezdica kao opšte ocene u datotekama.

  Kada je ova postavka izabrana, vaše korisničke ocene se skladište u lične datoteke medija umesto u datoteku baze podataka biblioteke. Iako su informacije o ocenama uskladištene na novoj lokaciji datoteke, ocene će se i dalje pojavljivati u vašoj biblioteci na uobičajeni način.

 4. Odjavite se sa svog korisničkog naloga i prijavite se pod nalogom druge osobe (možda će biti potrebno da ona unese svoju lozinku).

 5. U programu Windows Media Player kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka, a zatim izaberite stavku Više opcija.

 6. U polju Automatske ispravke informacija o medijima za datoteke, opozovite izbor u polju za potvrdu Zadrži moj broj zvezdica kao opšte ocene u datotekama.

  Kada je izbor u ovom polju za potvrdu opozvan, korisničke ocene se skladište u datoteku baze podataka biblioteke umesto u lične datoteke medija.

 7. Ponovite postupke izvršene od četvrtog do šestog koraka za sve ostale naloge koji postoje na računaru.