Ako ste prethodno podesili kućnu mrežu koristeći računare pod operativnim sistemom Windows XP, videćete da je podešavanje mreže sa različitim računarima koji rade pod operativnom sistemima Windows XP i Windows Vista slično tome. Međutim, postoji nekoliko važnih razlika i njihovo razumevanje će vam pomoći da izbegnete neke uobičajene probleme.

Ovaj članak pokriva i postavke potrebne za podešavanje deljenja datoteka i štampača na mreži.

Promene u odnosu na Windows XP

Između operativnih sistema Windows XP i Windows Vista postoje četiri glavne razlike koje se odnose na umrežavanje:

Funkcija Windows XP Windows Vista
Funkcija

Podrazumevano ime radne grupe

Windows XP

MSHOME u operativnom sistemu Windows XP Home Edition; RADNA GRUPA u svim ostalim verzijama

Windows Vista

RADNA GRUPA

Funkcija

Ime deljene fascikle

Windows XP

Deljeni dokumenti

Windows Vista

Javna fascikla

Funkcija

Jednostavno deljenje datoteka

Windows XP

Dozvoljeno po podrazumevanoj vrednosti

Windows Vista

Nije dozvoljeno po podrazumevanoj vrednosti — pristup deljenim fasciklama, uključujući javnu fasciklu (ako se deli), zahteva korisničko ime i lozinku

Funkcija

Otkrivanje i pristup računarima na mreži

Windows XP

Otkriva i pristupa samo računarima u istoj radnoj grupi

Windows Vista

Otkriva sve računare na mreži i pristupa im, bez obzira na operativni sistem pod kojim rade ili radnu grupu kojoj pripadaju

Funkcija

Mesto za promenu postavki i željenih opcija

Windows XP

Moja mrežna mesta

Windows Vista

Mrežna fascikla

Funkcija

Mrežne kontrole

Windows XP

Na različitim mestima u operativnom sistemu

Windows Vista

Najviše u okviru Centra za mrežu i deljenje

Međutim, nemojte se obeshrabriti. Ako niste spremni da nadogradite sve računare na operativni sistem Windows Vista, ove razlike možete prevazići i uspostaviti neometan rad mreže. Govorićemo o razlikama navedenim iznad i reći vam kako da ih rešite. Reći ćemo vam i gde možete pronaći postavke koje je potrebno promeniti.

Pretpostavimo da ste već podesili samu fizičku mrežu. Ukoliko niste, sledeće teme mogu vam pomoći u vezi sa tim:

Uverite se da se svi računari nalaze u istoj radnoj grupi

Sledeći korak nakon podešavanja mreže jeste njeno precizno podešavanje tako da se svi računari mogu međusobno „videti“, a to je nešto što će vam biti potrebno ako želite da delite datoteke i štampače.

Važno je koristiti isto ime radne grupe za sve računare u mreži. Računarima koji rade pod različitim verzijama operativnog sistema Windows to omogućava da jedni druge otkriju i da pristupaju jedni drugima. Zapamtite da podrazumevano ime radne grupe nije isto u svim verzijama operativnog sistema Windows.

Da biste pronašli ili promenili ime radne grupe na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP:

 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na stavku Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 2. U okviru Svojstva sistema izaberite karticu Ime računara da biste videli ime radne grupe. Da biste promenili ime, kliknite na dugme Promeni, otkucajte novo ime u polju Ime računara, a zatim kliknite na dugme U redu.

Da biste pronašli ime radne grupe na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista:

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

 2. Ime radne grupe biće prikazano u okviru stavke Postavke imena računara, domena i radne grupe.

Da biste promenili ime radne grupe na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista:

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

 2. U okviru Postavke imena računara, domena i radne grupe kliknite na dugme Promeni postavke.

 3. U okviru Svojstva sistema izaberite karticu Ime računara i kliknite na dugme Promeni.

 4. U okviru Promene imena/domena računara, u polju Radna grupa otkucajte ime radne grupe koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu. Biće vam zatraženo da ponovo pokrenete računar.

Slika prozora „Sistem“
Ime radne grupe prikazano je u prozoru „Sistem“

Postavljanje tipa mrežne lokacije na opciju „Privatno“

Zatim proverite tip mrežne lokacije na svim računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista. Tip mrežne lokacije je postavka koja operativnom sistemu Windows Vista dozvoljava da automatski podesi bezbednosne i ostale postavke na osnovu tipa mreže sa kojom je računar povezan. Više informacija potražite u odeljku Biranje mrežne lokacije.

Postoje tri tipa mrežne lokacije:

 • Javna. Računar je povezan sa mrežom koja je dostupna za javnu upotrebu. U primere tipova javnih mreža spadaju mreže sa javnim pristupom Internetu poput onih koje se mogu naći na aerodromima, u bibliotekama i kafeima. (Ovaj tip lokacije odgovara tipu mreže „Javno mesto“.)

 • Privatna. Računar je povezan sa mrežom koja ima određeni nivo zaštite od Interneta (na primer, mrežna skretnica i zaštitni zid) i koja sadrži poznate ili pouzdane računare. Većina kućnih mreža spada u ovu kategoriju. (Ovaj tip lokacije odgovara tipu mreže „Kuća“ ili „Posao“.)

 • Domen. Računar je povezan sa mrežom koja sadrži kontroler domena aktivnog direktorijuma. Primer tipa domenske mreže jeste mreža na radnom mestu.

Za kućnu mrežu, uverite se da je tip mrežne lokacije postavljen na opciju „Privatna“. To možete proveriti na sledeći način:

 • Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

Tip mrežne lokacije prikazan je u zagradama pored imena mreže.

Slika Centra za mrežu i deljenje
Tip mrežne lokacije prikazan je u Centru za mrežu i deljenje

Ukoliko je tip mreže „Javna“, evo kako možete da je promenite u opciju „Privatna“:

 1. Sa desne strane imena mreže i tipa lokacije kliknite na dugme Prilagodi.

 2. U okviru Podesite mrežnu lokaciju, pored stavke Tip lokacije, izaberite stavku Privatna, kliknite na dugme Dalje, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

Upozorenje

 • Tip mreže treba promeniti u opciju „Privatna“ samo ako je u pitanju poznata i pouzdana mreža, kao što je kućna mreža. Promena tipa mreže na javnom mestu u opciju „Privatna“ može predstavljati bezbednosni rizik.

Otvaranje portova u zaštitnom zidu radi dozvoljavanja deljenja datoteka i štampača

Ako koristite Windows zaštitni zid, možete preskočiti ovaj odeljak zato što Windows zaštitni zid automatski otvara odgovarajuće portove za deljenje datoteka i štampača kada uključite otkrivanje mreže. Ako koristite neki drugi zaštitni zid, ove portove morate otvoriti sami da bi računar mogao da pronađe druge računare i uređaje na kojima se nalaze datoteke ili štampači koje želite da delite.

Da biste pronašli druge računare koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista, otvorite sledeće portove:

 • UDP 3702

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Da biste pronašli druge računare koji rade pod starijim verzijama operativnog sistema Windows, kao i da biste koristili deljenje datoteka i štampača na bilo kojoj verziji operativnog sistema Windows, otvorite sledeće portove:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

Da biste pronašli mrežne uređaje, otvorite sledeće portove:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

Uključivanje dodatnih opcija deljenja datoteka i štampača

Promenom tipa mrežne lokacije u opciju „Privatna“, otkrivanje mreže se automatski uključuje u odeljku „Deljenje i otkrivanje“ u okviru Centra za mrežu i deljenje. (Više informacija o otkrivanju mreže potražite u odeljku Šta je otkrivanje mreže?) Trebalo bi da uključite i sledeće opcije deljenja i otkrivanja:

 • Deljenje datoteka

 • Deljenje javne fascikle

 • Deljenje štampača

Kada uključite ove opcije, računar može da:

 • pronađe druge računare i uređaje na kućnoj mreži, a drugi računari moći će da pronađu vaš računar.

 • deli svoje fascikle.

 • deli svoju javnu fasciklu.

 • deli svoje štampače.

Napomena

 • Deljenje zaštićeno lozinkom predstavlja posebnu opciju koju ćemo pokriti u nastavku teksta.

Da biste uključili deljenje datoteka, deljenje javne fascikle i deljenje štampača, sledite ove korake:

 1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. U okviru opcije Deljenje i otkrivanje, kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored stavke Deljenje datoteka da biste proširili odeljak, izaberite stavku Uključi deljenje datoteka, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 3. Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored stavke Deljenje javne fascikle da biste proširili odeljak, a zatim uradite sledeće:
  • Da biste delili javnu fasciklu tako da osobe na drugim računarima u mreži mogu da otvaraju datoteke u njoj, ali ne i da ih kreiraju ili menjaju, izaberite stavku Uključi deljenje tako da sve osobe sa mrežnim pristupom mogu da otvore datoteke, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite. Ovo je podrazumevana postavka.

  • Da biste delili javnu fasciklu tako da osobe na drugim računarima u mreži mogu da otvaraju datoteke u njoj, kao i da ih kreiraju ili menjaju, izaberite stavku Uključi deljenje tako da sve osobe sa mrežnim pristupom mogu da otvaraju, menjaju i kreiraju datoteke, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. Kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored odeljka Deljenje štampača da biste proširili odeljak, izaberite stavku Uključi deljenje štampača, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Razmatranje upotrebe deljenja zaštićenog lozinkom

Kada je omogućeno deljenje zaštićeno lozinkom, osobe koje koriste ostale računare na mreži ne mogu da pristupe vašim deljenim fasciklama, uključujući javnu fasciklu, bez korisničkog imena ili lozinke koji odgovaraju korisničkom nalogu na vašem računaru. (Zbog toga, ako koristite deljenje zaštićeno lozinkom, trebalo bi da imate odgovarajuće korisničke naloge na svim računarima.)

Da biste uključili deljenje zaštićeno lozinkom, sledite ove korake:

 1. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. U okviru opcije Deljenje i otkrivanje, kliknite na dugme sa strelicom Slika dugmeta sa strelicom pored stavke Deljenje zaštićeno lozinkom da biste proširili odeljak, izaberite stavku Uključi deljenje zaštićeno lozinkom, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Ako je deljenje zaštićeno lozinkom onemogućeno, deljenje je jednako jednostavnom deljenju datoteka koje se koristi u operativnom sistemu Windows XP.

Korišćenje mape mreže

Mapa mreže u Centru za mrežu i deljenje jeste grafički prikaz računara i uređaja na mreži koji pokazuje kako su oni povezani i obuhvata sve oblasti sa problemima. To može biti korisno za rešavanje problema. Da bi se računar koji radi pod operativnim sistemom Windows XP mogao otkriti i prikazati na mapi mreže, možda ćete morati da instalirate LLTD (Link-Layer Topology Discovery) protokol na tom računaru. Više informacija potražite u odeljku Mapa mreže ne prikazuje računare koji rade pod operativnim sistemom Windows XP na Microsoft Web lokaciji.

Ako je LLTD protokol instaliran, ali računari koji rade pod operativnim sistemom Windows XP i dalje nisu prikazani na mapi mreže, moguće je da postavke zaštitnog zida sprečavaju Windows da ih otkrije. Proverite postavke zaštitnog zida i uverite se da je deljenje datoteka i štampača omogućeno. Da biste saznali kako se ovo radi, ako koristite Windows zaštitni zid, otvorite opciju „Pomoć i podrška“ i potražite termin „Omogućavanje deljenja datoteka i štampača“. Otvorite temu pomoći, a zatim pomerite sadržaj do kraja. Ako koristite drugi zaštitni zid, pogledajte informacije koje ste dobili uz zaštitni zid. Više informacija potražite u odeljku Rešavanje problema sa računarima koji nisu prikazani na mapi mreže.